Xà (họ)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Xà, Xa 佘 là một họ của người Trung Quốc (Hán tự: 佘, Bính âm: She (Quan thoại), Sheh (Phồn thể),Sia (Phúc Kiến ) Seah(Triều Châu).Theo Wikitionary 佘 Họ tiếng Nhật Kanji đọc là On: しゃ (sha), じゃ (ja). Người Triều Tiên (tiếng Hanja đọc là 佘 ‎(sa) (hangeul 사 )

Người Việt,theo Tự điển Hán Việt, Thiều Chửu trang 45 ghi 佘 :họ Xà, tự điển Hán Việt Đào Duy Anh trang 1060 ghi 佘 : Xa (Họ).Sách Bách gia tính nhà xuất bản Thuận Hóa ,Huế 1991 trang 44 ghi 佘 họ Xa .Ở Trung Quốc ,người Hồ Bắc,Hồ Nam phát âm họ Xạ.

Trong danh sách Bách gia tính họ này đứng thứ 546, về mức độ phổ biến, theo thống kê năm 1990 họ này đứng thứ 26 ở Trung Quốc nhưng theo thống kê năm 2006 thì họ này không còn nằm trong 100 họ phổ biến nhất của người Trung Quốc.Sách Bách Gia Tính nhà xuất bản Thuận Hóa ,Huế ghi 佘 họ Xa xếp thứ 181 ở Trung Quốc .Hiện nay họ Xà, Xa đứng ở vị trí khoản 500 đến 600 trong bách gia tính họ người Trung Quốc.

Theo truyền thuyết và lịch sử, tài liệu của trang web họ 佘 Xà, Xa : www. css2005 .com của người Trung Quốc,và trang web sheshiwang.com thì họ 佘 Xà, Xa phát nguyên từ họ Dư (余) ,do ông Dư Phong(余諷) .Vào thời nhà Tấn (sau thời Tam Quốc) ông Dư Phong ở Nam Xương, Giang Tây đậu Tiến sĩ được vua Đông Tấn Minh Đế ban họ Xa, phong tướng công trấn thủ Nhạn môn quan , nhà vua chuẩn y đổi họ Dư thành họ Xa ,từ đó Dư Phong là Xa Phong. Do lập nhiều công trạng trấn thủ Nhạn môn quan tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung nguyên,nên được vua ban chức Đô úy tướng công và ban đất Xa ở Sơn Tây lập Xa ấp và sau này ông có công chống lụt sông Trường giang nên được ban thưởng đất Xa ở vùng Hồ Bắc (Xa gia loan, nay là ngoại ô tp Vũ Hán )và Hồ Nam (Xa điền kiều,Xa bá hồ,nay là huyện Thường Đức tỉnh Hồ Nam) .

Người Trung Quốc họ Xà ,Xa nổi tiếng và họ Xà ,Xa ở Việt Nam.[sửa | sửa mã nguồn]

 • She Feng(佘諷) XA PHONG, Đời Đông Tấn, khai tổ họ Xà,Xa cũng gọi là She Wan(佘顽) XA NGOẠN ?
 • Xà Thái Quân (佘太君),còn gọi là XA TRẠI HOA(佘赛花) , TỐNG TRIỀU, vợ của Dương Kế Nghiệp, danh tướng của nhà Tống Dương gia tướng
 • She Qin(佘钦) XA KHÂM: NGƯỜI NAM XƯƠNG LÀM QUAN Ở AN HUY ,THÁI HỌC SĨ ĐƯỜNG TRIỀU.
  • She Rong Hua(佘荣华) XA VINH HOA:(重书舍人) QUAN TRUNG THƯ XÁ NHÂN,GIANG TÂY
 • XA KHỞI 佘起 (đời nhà Tống) XA THỊ TÔNG TỪ Ở ĐỒNG LĂNG-AN HUY-THỜ XA KHỞI
 • 佘鸣化 XA MINH HÓA,明万历八年(1580)进士 Tiến sĩ MINH triều VẠN LỊCH NIÊN THỨ 8,出使西域 XUẤT SỬ TÂY VỰC,晋秩户部郎中 TẤN PHẨM HỘ BỘ LANGTRUNG。
 • 佘梅江 XA MAI GIANG:(生卒年待考),著名明朝将领TRỨ DANH MINH TRIỀU TƯỚNG LÃNH,福建闽南佘氏之祖 PHÚC KIẾN MÂN NAM XA THỊ CHI TỔ。尊称梅江公 TÔN XƯNG HẢI GIANG CÔNG,明朝时期为南京吾金卫 MINH TRIỀU THỜI KỲ VỊ NAM KINH NGÔ KIM VỆ。
 • XA LẬP 佘立(生卒于明嘉靖万历年间 MINH TRIỀU GIA TĨNH VẠN LICH NIEN),明代柳州八贤之一 MINH ĐAI LIỄU CHÂU BÁC HIỀN CHI,马平(今柳州)人 HIỆU BÌNH NAY LA LIỄU CHÂU NHÂN,佘勉学次子。嘉靖四十一年(1562)进士 GIA TĨNH NIEN THỨ 41 ĐẬUTIẾN SĨ,授束部主事 THỤ ĐÔNG BỘ CHỦ SỰ,出督山东学政 XUẤT ĐỐC SƠN ĐÔNG HOC CHÍNH
 • 佘世亨,XA THẾ HANH 明收藏家 MINH THƯ TÀNG GIA。字始大 TỰ THỦY ĐẠI,晚号随时老人TÙY THỜI LÃO NHÂN。顺德(今属广东)人 NAY LÀ THUẬN ĐỨC,QUẢNG ĐÔNG。筑堂于广州越秀山下 TRÚC ĐƯỜNG VIỆT TÚ SƠN HẠ,藏古图籍 TÀNG CỔ ĐỒ TỊCH、金石、字画 KIM THẠCH TỰ HỌA。藏愈富 TẠNG DŨ PHÚ,家日贫 GIA NHẬT BẦN,求书 诗 CẦU THƯ THI,画者络绎不绝 HOẠCH GIẢ LẠC DỊCH BẤT TUYỆT。工诗文 CÔNG THI VĂN。著有《山人集 SƠN NHÂN THI》TRỨ DANH、《纪游录》KÝ DU LỤC、《佘山人诗集》XA SƠN NHÂN THI TẬP。 
 • 佘翔 XA TƯỜNG,明诗人 MINH THI NHÂN 明诗人字宗汉 THI SĨ ĐỜI MINH TỰ TÔNG HÁN,号凤台 HIỆU PHƯỢNG ĐÀI。福建莆田人 PHÚC KIẾN PHỔ ĐIỀN NHÂN。嘉靖三十七年(1558)举人 NĂM GIA TĨNH 37 DẬU CỬ NHÂN,任安徽全椒知县 NHẬM CHỨC AN HUY TOÀN TIÊU TRI HUYỆN。与巡抚 DỰ TUẦN PHỦ、御史抵牾 NGỰ SỬ ĐẾ NGỘ,即拂衣而去TỨC PHẤT Y NHI KHỨ。放情山水以终 PHÓNG TÌNH PHONG THỦY DĨ CHUNG。工诗 CÔNG THI,以雄丽高峭为宗 DĨ HÙNG LỆ CAO TIỄU VÌ TÔNG。著有 TRỨ HỮU NỔI TIẾNG CÓ《薜荔园集》BÊ LỆ VIÊN THI TẬP-VƯỜN VẢI THI TẬP 。
 • 佘翘 XA KIỀU(1567—1642年),字聿云 TỰ DUẬT VÂN,号燕南 HIỆU YẾN NAM,亦称铜鹊山人,铜陵县合二耆(今铜陵县大通镇)NAY LÀ ĐỒNG LĂNG HUYỆN,ĐẠI THỐNG TRẤN,AN HUY人,明代戏曲作家、诗人 MINH ĐỜI VĂN HOC,TRƯỚC TÁC,THI NHÂN。佘翘出身于名门望族 XA KIỀU XUẤT THÂN DANH MÔN VỌNG TỘC,官宦世家 HAU QUAN THE GIA。祖父佘杰 TỔ PHỤ XA KIỆT,曾任 TĂNG NHÂM 湖广 HỒ QUẢNG 宝庆府BẢO KHÁNH PHỦ 新化TÂN HÓA 县知县 TRI HUYỆN 七年 THẤT NIÊN 叔父THÚC PHỤ 佘毅中 XA NGHI TRUNG,明万历二年进士 MINH VẠN LỊCH NĂM THỨ 2 ĐẬU TIẾN SĨ,授工部主事 THU CÔNG BỘ CHU SỰ,后官居正四品 HẬU CUNG CƯ CHÍNH TỨ PHẨM,诰赠太仆卿;其父佘敬中 XA KÍNH TRUNG,明嘉靖 MINH GIA TĨNH三十八年 38 NIÊN 进士 ĐẬU TIẾN SĨ,官至广东按察使 LÀM QUAN ÁN SÁT SỬ QUẢNG ĐÔNG,为正三品 VỊ CHÍ NH TAM PHẨM.
 • She Zhi Zhen(佘志贞) XA CHÍ TRÁC NGƯỜI ĐĂNG HẢI –TRIỀU CHÂU- QUẢNG ĐÔNG,QUAN THANH TRIỀU,ĐỜI KHANG HY ,(进士) TIẾN SĨ .
 • 佘华瑞 XA HOA THỤY:(生卒年待考),字胐生,号西麓 HIỆU TÂY LỘC,又号程斋;安徽人 AN HUY NHÂN。著名清朝学者 TRỨ DANH THANH TRIỀU HỌC GIẢ。清康熙年间诸生 THANH KHANG HY NIÊN GIAN GIA SINH。
 • Seah Eu Chin(佘有进) XA HỮU TIẾN 1820- 1918,NGƯỜI TRIỀU CHÂU ,SÁNG LẬP NGHĨA AN CÔNG TY Ở SINGAPORE. hiện nay co tên đường Seah Eu Chin Street ,Liang Seah Street, and Pek Seah Street. Seah Street, in Bras Basah, is named for the 佘 Seah family.
 • 佘雪曼 XA TUYẾT MẠN(1908~1993) 佘雪曼(1908~1993),男,字莲裔 TỰ LIÊN DUỆ,号莲斋 HIỆU LIÊN TRAI,重庆巴县人 TRÙNG KHÁNH BA HUYỆN NHÂN,著名书画家 TRỨ DANH THƯ HỌA GIA HỒNG KÔNG.
  .Xà Thi Mạn, thường phiên âm (phát âm theo tiếng Quan thoại vùng Hoa Đông) thành Xa Thi Mạn, diễn viên Hồng Kông.

HỌ Xà ,HỌ XA Ở VIỆT NAM:Họ Xà, họ Xa thiên di sang Viet Nam chủ yếu vào khoản giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 , thời Thanh triều dẫn đến quan nhân nhà Minh phải chạy nạn sang các nước Đông nam Á .Ở Việt Nam được Triều đình nhà Nguyễn cho nhâp tịch cho thành lập các làng người Minh cư ngụ nên gọi là làng Minh Hương .Người Minh Hương đươc ngụ cư nhiều nơi gồm Hội An, Quảng Nam,Thu Xà Quảng Ngãi, An Nhơn, Tuy Phước tỉnh Bình Định, Biên Hòa , Đồng Nai, Lái Thiêu, Thủ dầu Một,và các tỉnh miền Tây, Lục tỉnh như Định Tường, Kiến Hòa,...Người họ Xà Minh Hương rất ít , theo các gia phả HỌ Xà ,XA ở Việt Nam thì ngụ cư các làng Minh hương cựu thuộc ở Bình Định là làng Minh hương Nước Mặn huyện Tuy Phước như nhánh hiện nay có các ông Xà quốc L ,Xà quốc C.Làng Minh hương An Thái,huyện An Nhơn, và vùng Bình giang, huyện Bình Khê.

Theo gia phả họ Xà Minh Hương An Thái do ông Xà Kinh Trung , nguyên gốc ở xứ Mã Can Sơn, thôn Đại Lương,đường Triều Thuận, Huyện Thuận Đức,tỉnh Quảng Đông sang Việt Nam làm nghề công thương nghiệp tại An Thái vào năm 1644.Ông Xà Kinh Trung có vợ là bà Nguyễn Thị Dưng sinh ra ông Xà Ban Lý. Ông Xà Ban Lý có vợ là bà Trần Thị Sự, sinh ra ông Xà Miễn Nhơn. Ông Xà Miễn Nhơn có vợ là bà Trần Thi Tha sinh ra các ông Xà Nghi Cơ ( sau này ông được làm thuộc trưởng Tứ bang) , Xà Nghi Bá, Xa Nghi Thoại, Xà Nghi Phương ,Xà Nghi Vinh và Xà Nghi Tiện.Dòng gia phả này có mục lục phổ úy đặt tên các thứ tự các thế hệ theo 24 chữ lót :

Kinh, Ban, Miễn, Nghi ,Khắc, Thiệu, Quỳnh, Quế, Duy, Quốc, Lập, Đăng Trung, Thuận ,Vĩnh ,Chiêu, Di, Thiện ,Túc, Quan, Thế ,Truyền, Hiển ,Vinh.

Hiện nay (2015) dòng họ Xà,XA của chi nhánh gia phả này,đã sinh truyền con cháu đến chữ lót là chữ Quốc và làm ăn sinh sống nhiều địa phương trong nước và nước ngoài..

Các chi nhánh Minh Hương cựu thuộc họ XA ở Thăng Bình ,Quảng Nam.Hiện nay có các ông Xa đồng G , Xa lăng T ..

Chi nhánh họ Xa ,Tân Thanh ( người Hoa đến Việt Nam vào triều Nhà Thanh )ngụ cư ở Lái thiêu ,Thủ dầu Một như nhánh Xa nhạc ANH,Xa nhạc C .

Chi nhánh họ Xà (Tân Thanh ) làm nghề gốm ở Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai ( như nhánh các tiền hiền Xà Kim , Xà kiến M , Xà kiến Q ..

Chi nhánh họ Xà khách nhân ở Chợ lớn, Sài gòn như Xà quốc L , Xà bội N... Nhánh người Triều Châu khách nhân như Xa gia M, Xa gia K,Xa mỹ D ở Cây Gõ ,Chợ Lớn.