Xà (họ)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Xà, Xa 佘 là một họ của người Trung Quốc (Hán tự: 佘, Bính âm: She (Quan thoại), Sheh (Phồn thể),Sia (Phúc Kiến,Triều Châu) Seah(Tiếng Singapore).Theo Wikitionary 佘 Họ tiếng Nhật Kanji đọc là: しゃ (sha), じゃ (ja). Người Triều Tiên (tiếng Hanja đọc là 佘 ‎(sa) (hangeul 사)

Người Việt,theo Tự điển Hán Việt, Thiều Chửu trang 45 ghi 佘:họ Xà,tự điển HÁN -VIỆT Trần Văn Chánh, ghi 佘:XÀ (HỌ), Tự điển Hán Việt Đào Duy Anh trang 1060 ghi 佘: XA (Họ).Sách Bách gia tính nhà xuất bản Thuận Hóa,Huế 1991 trang 44 ghi 佘 họ Xa.Ở Trung Quốc,người Hồ Bắc,Hồ Nam phát âm họ Xạ,người Hoa đông phát âm họ Xa.

Trong Hoa ngữ do nghèo âm nên có rất nhiều từ đồng âm dị nghĩa và từ cổ chí kim có cả trên 5000 từ chỉ họ người,nên chỉ phân biệt từ ngữ từ chữ viết hoặc chiết tự.Ví dụ cùng phát âm She nhưng có ít nhất 6 chữ khác nhau cùng phát âm là She: 1/ 佘 She:Xà,Xa (Họ),2/ 折 She: Họ Thiệt,3/ 阇 She đà: kiến trúc, 4/ 蛇 She xà:con rắn,5/ 赊 She:chịu nợ,6/舍 She:xả bỏ...

Trong danh sách Bách gia tính họ Xà,Xa đứng thứ 546, về mức độ phổ biến, theo thống kê năm 1990 họ này đứng thứ 26 ở Trung Quốc nhưng theo thống kê năm 2006 thì họ này không còn nằm trong 100 họ phổ biến nhất của người Trung Quốc.Sách Bách Gia Tính nhà xuất bản Thuận Hóa,Huế 1991 ghi 佘 họ Xa xếp thứ 181 ở Trung Quốc.Hiện nay họ Xà, Xa đứng ở vị trí khoản 500 đến 600 trong bách gia tính họ người Trung Quốc.

Theo truyền thuyết và lịch sử, tài liệu của trang web họ 佘 Xà, Xa: www. css2005.com của người Trung Quốc,và trang web sheshiwang.com thì họ 佘 Xà, Xa phát nguyên từ họ Dư (余) ,do ông Dư Phong(余諷) .Vào thời nhà Tấn (sau thời Tam Quốc) ông Dư Phong ở Nam Xương, Giang Tây đậu Tiến sĩ được vua Đông Tấn Minh Đế ban họ Xa, phong tướng công trấn thủ Nhạn môn quan, nhà vua chuẩn y đổi họ Dư thành họ Xa,từ đó Dư Phong là Xa Phong. Do lập nhiều công trạng trấn thủ Nhạn Môn Quan tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung nguyên,nên được vua ban chức Đô úy tướng công và ban đất Xa ở Sơn Tây lập Xa ấp và sau này ông có công chống lụt sông Trường giang nên được ban thưởng đất Xa ở vùng Hồ Bắc (Xa gia loan, nay là ngoại ô tp Vũ Hán)và Hồ Nam (Xa điền kiều,Xa bá hồ,nay là huyện Thường Đức tỉnh Hồ Nam) .

Người Trung Quốc họ Xà,Xa nổi tiếng và họ Xà,Xa ở Việt Nam.[sửa | sửa mã nguồn]

 • Xa Phong (佘諷)cũng gọi là Xa Ngoạn(佘顽),Đời Đông Tấn,là người khai tổ họ Xà,Xa(佘)
 • Xà Thái Quân (佘太君),còn gọi là Xa Trại Hoa(佘赛花) , Tống Triều, vợ của [Dương Nghiệp], danh tướng của nhà Tống.Xa thái Quân cùng với ông Bao công là những cận trung thần của Tống triều.Hiện nay có điện thờ Bà Xa Thái Quân tại Quận Hải Điện, Bắc Kinh,(nguồn:Chinesesheshi-www.css.com)
 • Xa Khâm-She Qin(佘钦): người Nam Xương (南昌),Giang Tây (江西),làm quan ở An Huy(安徽),Thái Học Sĩ (太学士)Đường Triều(唐朝).
 • Xa Vinh Hoa (佘荣华):Trung thư xá nhân,Tỉnh Giang Tây(江西).
 • Xa Khởi (佘起),người đời nhà Tống(宋朝),khai lập Xa Nguyên đời nhà Tống ở An Huy(安徽), nay có Xa Thị Tông Từ(佘氏宗祠)thờ ông ở Đại Thống(大通) ,huyện Đồng Lăng(铜陵) ,tỉnh An Huy(安徽).
 • Xa Minh Hóa (佘鸣化), sinh năm 1580,Tiến sĩ Minh triều(明朝) Vạn lịch niên thứ 8 ,sau được tấn phong Hộ bộ lang trung.
 • Xa Mai Giang (佘梅江), cũng gọi là Mai Giang Công:người Phúc Kiến(福建),danh tướng Minh triều, là người góp công kiến lập Phúc Kiến Mân Nam,do đó được phong chức Minh triều vị Nam Kinh ngô kim vệ.Hiện nay Phúc Kiến Mân Nam Xa Thị có thờ ông.
 • Xa Lập (佘立),người Liễu Châu(柳州), đậu Tiến sĩ vào năm 1562,tức Minh Triều Gia Tĩnh Vạn Lịch niên thứ 41, được phong chức Thụ Đông Bộ chủ sự,và Đốc Sơn Đông học chính.Người đời gọi là Minh Đại Liễu Châu Bác Hiền chi.
 • Xa Thế Hanh(佘世亨),tự Thủy Đại, người Thuận Đức(順德) ,Quảng Đông(廣東) ,Minh triều nhậm chức Minh thư tàng gia,sưu tập,bảo tàng cổ thư,đồ,tịch.Sau này từ quan lập Trúc đường Việt Tú sơn hạ, tác giả các thi, phú,ký: Tạng dũ phú,Gia nhật bần, Cầu thư thi, Hoạch giả lạc dịch bất tuyệt, Công thi văn, Ký du lục, Sơn nhân thi.Sau này có Xa sơn nhân thi tập. (nguồn:Chinesesheshi-www.css.com)
 • Xa Tường (佘翔),người Phúc Kiến Phổ Điền(福建莆田) ,tự Tông Hán (宗汉), hiệu Phượng Đài(凤台) thi sĩ đờì Minh. Năm 1558, tức Minh Gia Tĩnh niên thứ 37 đậu cử nhân,nhậm chức An Huy Toàn Tiêu tri huyện (安徽全椒知县) sau đó làm Dự Tuần phủ (与巡抚)và Ngự sử Đế ngộ (御史抵牾).Xa Tường có các thi tập nổi tiếng như: Tức phất y như khứ (即拂衣而去), Phóng tình sơn thủy dĩ chung (放情山水以终), Công thi(工诗),Vườn vải thi tập (薜荔园集) .(nguồn:Chinesesheshi-www.css.com)
 • Xa Kiều (佘翘)(1567—1662)người Đại Thống trấn(大通镇) ,huyện Đồng Lăng(铜陵),tỉnh An Huy(安徽),là nhà trước tác, thi nhân đời Minh,tự Duật Vân (聿云),hiệu Yến Nam (燕南).Xa Kiều xuất thân danh môn vọng tộc,hầu quan thế gia, tổ phụ là Xa Kiệt (佘杰) tăng nhậm chức Hồ Quảng Bảo Khánh phủ (湖广宝庆府), thúc phụ là Xa Nghi Trung(佘毅中) Tiến sĩ Minh Vạn Lịch đệ nhị niên, nhậm chức Thâu công bộ chủ sự (授工部主事)và hậu cung Cư Chính tứ phẩm (后官居正四品).Bá phụ là Xa Kính Trung (佘敬中) Minh Gia Tĩnh niên thứ 38 đậu Tiến sĩ, nhậm chức Án sát sử tỉnh Quảng Đông (广东按察使),hàm vị chính tam phẩm (为正三品) .
 • Xa Chí Trác(佘志贞), người Đăng Hải (登海),Triều Châu(朝州),tỉnh Quảng Đông(广东), tiến sĩ đời Thanh Khang Hy(清康熙).
 • Xa Hoa Thụy (佘华瑞):người tỉnh An Huy(安徽) ,hiệu Tây Lộc (西麓)là học giả triều Thanh Khang Hy (清康熙).(nguồn:Chinesesheshi-www.css.com)
 • Xa Hữu Tiến(佘有进)- Seah Eu Chin(佘有进): 1820- 1908,người Triều Châu, Quảng Đông(广东),sáng lập công ty Nghĩa An ở Singapore. Hiện nay tại Singapore có các tên đường Seah Eu Chin Street,Liang Seah Street, and Pek Seah Street..(nguồn: wikipedia)
 • Xa Tuyết Mạn (佘雪曼)(1908~1993), người gốc Trùng Khánh Ba huyện(重庆巴县),tự Liên Duệ(莲裔) ,hiệu Liên Trai.Ông là một trong những thư họa gia nổi tiếng ở Hồng Kông.
 • Xà Thi Mạn, thường phiên âm (phát âm theo tiếng Quan thoại vùng Hoa Đông) là Xa Thi Mạn, diễn viên Hồng Kông.(nguồn: wikipedia)
 • Xa Nhã Tịnh (佘 雅 静), nữ,1985,người Thương Hải,chủ biên mục " người đương thời" đài truyền hình Thượng Hải.nguồn:Chinesesheshi.com và www.css.com)

HỌ Xà,HỌ XA Ở VIỆT NAM:Họ Xà, họ Xa thiên di sang Viet Nam chủ yếu vào khoản giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, thời Thanh triều dẫn đến quan nhân nhà Minh phải chạy nạn sang các nước Đông nam Á.Ở Việt Nam được Triều đình nhà Nguyễn cho nhập tịch và cho thành lập các làng người Minh cư ngụ nên gọi là làng Minh Hương.Người Minh Hương đươc ngụ cư nhiều nơi gồm Hội An, Quảng Nam,Thu Xà Quảng Ngãi, An Nhơn, Tuy Phước tỉnh Bình Định, Biên Hòa, Đồng Nai, Lái Thiêu, Thủ dầu Một,và các tỉnh miền Tây, Lục tỉnh như Định Tường, Kiến Hòa,...Người họ Xà Minh Hương rất ít, và cho đến nay chưa có ai nổi tiếng ở Việt Nam.Theo các gia phả HỌ Xà,Xa ở Việt Nam thì ngụ cư các làng Minh hương cựu thuộc ở Bình Định là làng Minh hương Nước Mặn huyện Tuy Phước như nhánh hiện nay có các ông Xà quốc L,Xà quốc C.Làng Minh hương An Thái,huyện An Nhơn, và vùng Bình giang, huyện Bình Khê.

Hiện nay từ đường họ XÀ, họ XA ở thị tứ AN THÁI có còn lưu giữ gia phả như sau:Họ Xà,người Minh Hương ở An Thái do ông Xà Kinh Trung, nguyên gốc ở xứ Mã Can Sơn, thôn Đại Lương,đường Triều Thuận, Huyện Thuận Đức,tỉnh Quảng Đông sang Việt Nam làm nghề công thương nghiệp tại An Thái vào năm 1644.Ông Xà Kinh Trung có vợ là bà Nguyễn Thị Dưng sinh ra ông Xà Ban Lý. Ông Xà Ban Lý có vợ là bà Trần Thị Sự, sinh ra ông Xà Miễn Nhơn. Ông Xà Miễn Nhơn có vợ là bà Trần Thi Tha sinh ra các ông Xà Nghi Cơ (sau này ông được làm thuộc trưởng Tứ bang) , Xà Nghi Bá, Xa Nghi Thoại, Xà Nghi Phương,Xà Nghi Vinh và Xà Nghi Tiện.Dòng gia phả này có mục lục phổ úy đặt tên các thứ tự các thế hệ theo 24 chữ lót:

Kinh- Ban- Miễn- Nghi-Khắc- Thiệu- Quỳnh- Quế- Duy- Quốc- Lập- Đăng -Trung- Thuận-Vĩnh-Chiêu- Di- Thiện-Túc- Quan- Thế-Truyền- Hiển-Vinh.

Hiện nay (2015) dòng họ Xà,XA của chi nhánh gia phả này,đã sinh truyền con cháu đến chữ lót là chữ Quốc và làm ăn sinh sống nhiều địa phương trong nước và nước ngoài..

Các chi nhánh Minh Hương cựu thuộc họ XA ở Thăng Bình,Quảng Nam.Hiện nay có các ông Xa đồng G, Xa lăng T..

Chi nhánh họ Xa,Tân Thanh (người Hoa đến Việt Nam vào triều Nhà Thanh)ngụ cư ở Lái thiêu,Thủ dầu Một như nhánh Xa nhạc ANH,Xa nhạc C.

Chi nhánh họ Xà (Tân Thanh) làm nghề gốm ở Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai (như nhánh các tiền hiền Xà Kim, Xà kiến M, Xà kiến Q..

Chi nhánh họ Xà khách nhân ở Chợ lớn, Sài gòn như Xà quốc L, Xà bội N... Nhánh người Triều Châu khách nhân như Xa gia M, Xa gia K,Xa mỹ D ở Cây Gõ,Chợ Lớn.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]