Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Các đề nghị thành công để được cấp quyền bảo quản viên được lưu trữ tại đây. Xin đừng sửa đổi những thảo luận này trong trường hợp bạn có những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về các bảo quản viên. Không gian thích hợp hơn cho những trường hợp như vậy, xin hãy nhắn lời vào trang thảo luận của các bảo quản viên, trang Thảo luận Wikipedia:Bảo quản viên hoặc trang Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist.

Nguyễn Dương Khang[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Neoneurone.

Cao Xuân Hiếu[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietbio.

Vương Ngân Hà[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vương Ngân Hà.

Nguyễn Cường (2)[sửa | sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2)

Nguyễn Thanh Quang[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Thanh Quang.

Trần Thế Trung[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tttrung.

Á Lý Sa[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Arisa.

Avia[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Avia.

Phan Ba[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phan Ba.

Võ Quang Nhân (2)[sửa | sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Võ Quang Nhân (2)

Apple[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Apple.

Lê Thy (3)[sửa | sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy (3)

Tmct[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tmct.

Thái[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thaisk.

Trần Vĩnh Tân[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vinhtantran.

Dung005[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dung005.

Trungda[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trungda.

Việt Hà[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Viethavvh.

Magnifier[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magnifier.

thành viên:Conbo (2)[sửa | sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo (2)

Eternal Dragon[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Eternal Dragon.

Trần Nguyễn Minh Huy[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy.

Magicknight94[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94.

Cheers![sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Cheers!

ASM[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ASM.

Thái Nhi[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thái Nhi.

Violetbonmua[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Violetbonmua.

TuanUt[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/TuanUt.

Prenn[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn.

Dinhhoangdat[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dinhhoangdat.