Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếmMục lục

Báo cáo thành viên phá hoại

CóY Đã Nhắc nhở. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 12:50, ngày 24 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 03:14, ngày 25 tháng 6 năm 2014 (UTC)
CóY Xong --minhhuy (talk) 13:43, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Sự phá hoại của Lequochien2000 (Thảo luận · Đóng góp)

Thành viên:Mikenknight86 & Thành viên:Đĩ mẹ mầy & nhóm tài khoản

Sửa hết tất cả các thông báo cấm của các BQV. Tự tạo các trang Thành viên:Địs mẹ mầy và chèn tiêu bản cấm, các trang này tạo ra là không cần thiết. PS: nghi ngờ là người tạo hàng loạt các tài khoản có tên không văn minh.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 04:36, ngày 30 tháng 5 năm 2014 (UTC)

CóY Đã thực hiện cấm, còn việc nghi ngờ tạo tài khoản cần có bằng chứng để kiểm định.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 07:20, ngày 30 tháng 5 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Tên bị cấm 3

Tên tục tĩu đề nghị cấm vĩnh viễn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:13, ngày 4 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tôi băn khoăn tại sao thành viên lại có thể tạo tên được là đù, đéo,... mặc dù có bộ lọc, không lẽ ai xóa bộ lọc tên đi rùi à hay bộ lọc này cần nâng cấp?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:50, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thêm Thành viên:Đéo mẹ mầy, Thành viên:Đéo má mầy.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:56, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tên "đù" và "đụ" thì đã có trong danh sách đen, cho nên họ phải dùng đú. Tên "đéo" thì tôi mới đưa vào. Có ai còn nghĩ ra những tên tục tĩu nào khác thì cứ viết vào trang thảo luận của danh sách đen để được thêm vào. NHD (thảo luận) 05:58, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tên bị cấm 1 (Thảo luận · Đóng góp) và Tên bị cấm 2 (Thảo luận · Đóng góp)

Đang có hiện tượng "tự sướng tinh thần". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 04:35, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY Đã cấm vô hạn.Tuấn Út Thảo luận 04:57, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)
CóY Đã đổi luôn tên. NHD (thảo luận) 05:37, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Mikenknight86 (Thảo luận · Đóng góp)

Sửa tùy tiện vào trang thành viên và thảo luận của thành viên (chắc các tên này là do chính user này lập). Che Guevaranhắn tin 05:01, ngày 9 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY Sẽ chú ý theo dõi thành viên này. conbo trả lời 18:28, ngày 9 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Một loạt tài khoản phá hoại của Lequochien2000 (Thảo luận · Đóng góp)

 1. Mikenknight86 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 2. Magicknight97 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 3. KimhieuVietNam88 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 4. Địs mẹ mầy (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống) và một loạt tài khoản khác không tiện nêu tên mới được lập gần đây.
Nhờ BQV cấm vĩnh viễn. Che Guevaranhắn tin 01:06, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
PS:Tôi đã nộp hồ sơ ở đây nhưng được KĐV hướng dẫn nộp ờ đây. Che Guevaranhắn tin 01:08, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Tất cả các tài khoản trên đã bị cấm vĩnh viễn từ lâu trừ Mikenknight86. Bạn có thể cho biết những phá hoại của thành viên này? NHD (thảo luận) 01:11, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Đây là một tài khoản với một mục đích được lập để thay thế cho các tài khoản đã được cấm nhắm tiếp tục phá hoại như ở đây với những hành vi giống các tài khoản đã bị cấm trước đây như Thích sửa đổi các trang thành viên bị cấm vì tên tục tĩu hay ở đây. Che Guevaranhắn tin 02:31, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Hiện tôi lại thấy xuất hiện thành viên:Magicknight99, nếu không chú ý rất dễ nhẫm lẫn với thành viên:Magicknight94, nếu không cấm vì phá hoại cũng nên buộc phải đổi tên.--CNBH (thảo luận) 04:30, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có khi phải cho Magicknight** vô danh sách đen về tên tài khoản.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 06:53, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Tôi cho rằng câu nói này của Alphama không phải đùa mà nên làm thật đấy.ALittleQuenhi (thảo luận) 03:55, ngày 13 tháng 6 năm 2014 (UTC)
CóY Đã cấm các tài khoản yêu cầu theo WP:DENY. NHD (thảo luận) 05:17, ngày 12 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Mình lại đề nghị thành viên:Magicknight94 đổi tên thành thành viên:Magicknight cho đỡ nhầm lẫn về sau này Hiếu 06:15, ngày 12 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Trước đây từng nêu vấn đề này rồi. Thái Nhi (thảo luận) 04:50, ngày 13 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Magicknight80

Thành viên:Magicknight80 liên tục xem mình là bảo quản viên để sửa đổi linh tinh. Mieuthanmao (thảo luận) 13:03, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 05:52, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Đủ má mầy

tên thành viên tục tĩu.Jspeed1310 (thảo luận) 08:21, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Mời các bảo quản viên thường xuyên vào đây, có khá nhiều tên cần giải quyết.ALittleQuenhi (thảo luận) 08:59, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)
CóY Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 08:59, ngày 20 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Nhờ các BQV và mọi thành viên chú ý một hình thức phá hoại mới

Thời gian gần đây xuất hiện một thành viên chuyên phá hoại với:
 1. Sử dụng các tên tục tĩu kích động
 2. Magicknight**
 3. Quốc lộ ***
 4. Giàn khoan Hải Dương 98*
 5. Giàn khoan Nam Hải *

Người này chuyên phát ngôn tục tĩu trong các bài viết, sửa đổi linh tinh trong các trang thành viên bị cấm - tên do chính anh ta lập.

Nhờ mọi người theo dõi lùi sửa hoặc báo cho BQV biết các phá hoại của người này để cấm liền. Cảm ơn.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 06:02, ngày 21 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Sau khi theo dõi một thời gian tôi thấy đây là các tài khoản con rối của Lequochien2000 (Thảo luận · Đóng góp), đã bị sysop Magicknight94 cấm vì thêm thông tin sai lệch nên sau đó có những hành vi phá hoại như sysop Hoàng Đạt đã tổng kết. Ngoài ra còn có hành vi tự tạo các bản mẫu cảnh báo cấm và sửa trong các trang thành viên con rối đã bị cấm. Tôi đã tổng hợp tất cả các tin nhắn lại vào một nơi để dễ theo dõi.

Nếu các thành viên thấy có những tài khoản có những hành vi trên thì thông báo tiếp ở đây để các bảo quản viên có biện pháp xử lý. conbo trả lời 13:42, ngày 21 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Các bạn nên đưa thẳng vào trang Wikipedia:Tên người dùng cần chú ý cho đúng chức năng và dễ theo dõi hơn. Thái Nhi (thảo luận) 15:22, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Tinh ranh

Chung thể loại.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 10:59, ngày 22 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY. Đã cấm vô hạn. Gia Nạp nhân trả lời 11:41, ngày 22 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Quốc lộ 400

Chung thể loại.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:59, ngày 28 tháng 6 năm 2014 (UTC)

CóY Đã cấm. NHD (thảo luận) 18:10, ngày 28 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Cấm vì tên

Thành viên:Nước tăng lực Redbull

Thành viên:Fuch

Đến hẹn lại lên.Jspeed1310 (thảo luận) 03:41, ngày 29 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Địch mẹ mầy

Tên thành viên tục tĩu.Jspeed1310 (thảo luận) 11:07, ngày 11 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Địch má‎, Thành viên:Địch mẹ‎, Thành viên:Địch má mầy‎, ‎Thành viên:Chú ý tầu hỏa

Thằng bé nó lại lên phá tiếp.Jspeed1310 (thảo luận) 03:14, ngày 13 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Đồ khốn kiếp‎, Thành viên:Cái lồz má mầy‎, Thành viên:Cái lồz mẹ mầy, ‎Thành viên:An toàn là bạn tai nạn là thù

BQV nên khóa vĩnh viễn tất cả các trang thành viên đã bị cấm vì chẳng có việc gì làm trong đó cả. Để hở ra, lâu lâu người ta lại vào thăm tài khoản cũ rồi sửa nữa. Các BQV có công cụ trong tay không dùng triệt để, nhất quán chăng hay ngại chính sách nào đó của Wikipedia?.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 11:49, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)

BQV Minh Huy thực hiện sai quy định

Trong việc cấp tài khoản tuần tra viên tự động của cho thành viên Tuanminh01 (Thảo luận · Đóng góp), BQV này đã không thực hiện đúng những gì ghi trong quy định của Wikipedia về Wikipedia:Tuần tra viên tự động, đặc biệt điều khoản: "người dùng phải tạo ít nhất 30 bài viết mới không bao gồm các trang chuyển hướng và định hướng. Quyền này không được cấp cho những thành viên mới bất kể số lượng bài mà họ tạo". BQV này cho rằng Tuanminh01 có tích cực tham gia công tác lùi sửa? Xin lỗi các bạn quy định vẫn là quy định, nếu 1 BQV nào đó xem quy định Wikipedia được lập ra bởi cộng đồng với hơn 380000 thành viên là 1 trò chơi thì rất khó đỡ. Mong BQV này rút quyền của thành viên này, chờ anh ấy 1 thời gian đủ khả năng cũng không muộn. Nếu các bạn cho rằng vì "tình thương mến thương" nên bỏ qua đi, du đi qua đi thì cũng có thể OK đi, vậy bỏ hết quy định đó của tuần tra viên đi là xong.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 15:02, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Nên tuân thủ quy định. Motoro (thảo luận) 15:11, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Tôi bổ sung liên kết đến lời giải thích của tôi ở Thảo luận Thành viên:Hoang Dat#Re: Đúng quy định?. Tôi chịu trách nhiệm cho việc làm của mình và mong muốn một cuộc thảo luận rộng hơn, vì tôi tự nhận thấy việc làm của mình là hữu ích cho Wikipedia, và chúng ta có IARBEBOLD (dù tôi hiện là một BQV, việc này vẫn có thể là BEBOLD). Tôi không có lời biện hộ nào thêm --minhhuy (talk) 15:11, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Bạn muốn thảo luận rộng rãi cũng chẳng sao, chuyện quá bình thường, nhưng cũng nên thảo luận trước đồng thuận trước có quy định rồi hãy làm theo. Vì bạn tư cách BQV, tôi chỉ xin nhắc bạn, việc sai quy định với trường hợp nhỏ này cũng chẳng sao, nhưng đó là cái cớ để các thành viên hoặc IP khác phản kháng trong cuộc tranh chấp với bạn hay lúc bạn tham gia công tác bảo quản, ví dụ "BQV Minh Huy có làm theo quy định đâu mà tôi phải làm theo ý anh?".  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 15:18, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Wikipedia là môi trường mở, những thao tác của BQV hay thành viên bình thường, hay kể cả IP, nếu nó là để xây dựng Wikipedia đều được hoan nghênh. Mỗi trường hợp thực hiện có những hoàn cảnh khác nhau và những cách giải quyết/ứng phó khác nhau trên cơ sở hợp tác. Nếu một ai đó viện dẫn vào việc tôi đã "trái quy định" để làm trái một quy định khác, mà việc làm trái đó không phải là IAR, không mang tính xây dựng, nó nghiễm nhiên sai phạm và chúng ta có những cách giải quyết thích hợp cho nó. Vì Wikipedia không phải là tòa án hay tòa lập pháp. Ở trường hợp của tôi, tôi xét đến yếu tố Tuanminh01 đáng tin cậy (trước đó được cấp quyền rollbacker bởi một BQV, tôi tin tưởng lý do cấp quyền này của BQV đó), và như vậy dù đã thực sự làm trái quy định hiện hành, nó cũng không dẫn đến bất kỳ tình huống đáng tiếc nào, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đó. Và cũng bởi vì việc này đã trái quy định, tôi đã hỏi thử ý kiến của BQV Hoang Dat để có thể mở rộng khả năng hữu ích của cờ tuần tra viên tự động này, và sau đó sẽ thảo luận rộng hơn (tất nhiên, có thảo luận ở đây như vậy là tốt rồi). Tôi tôn trọng cộng đồng, nếu cộng đồng cho rằng thành viên trên chưa thể có được quyền tuần tra viên tự động, tôi sẽ rút cờ. --minhhuy (talk) 15:29, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Tuanminh01 xứng đáng được cấp quyền nhưng quy định quan trọng hơn 1 rollbacker nên tốt nhất không nên phá vỡ quy định. Motoro (thảo luận) 15:34, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Trang Wikipedia:Tuần tra viên tự động cùng tiêu chí "ít nhất 30 bài viết" là do thành viên Morning Sunshine dịch lại từ phiên bản tương ứng tại enwiki; trong khi xem lại thảo luận thì không thấy cộng đồng thống nhất về một tiêu chí cụ thể để cấp autopatrolled cho thành viên. Vì vậy tôi nghĩ tiêu chí này không có tính chất bắt buộc giống như một quy định hợp lệ thực sự. – P R E N N, 16:14, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi nghĩ sẵn dịp này có thể thảo luận luôn về quy định cho Người dùng bot, mà đã được bàn luận khá dài nhưng không có kết quả ở đây. Có thế xóa bỏ việc giới hạn 2 tuần (tất nhiên có các hệ quả cần lưu ý) hoặc áp dụng một mức thời hạn khác dành cho một loại tài khoản cụ thể. Có lẽ nên chuyển cuộc thảo luận sang Wikipedia:Thảo luận? --minhhuy (talk) 16:25, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi cũng không hiểu trong cái đồng thuận đó đúng không rõ ràng. Trongphu cũng nhắc đến việc 50 sửa đổi, Morning thì ghi là 30 sửa đổi, ở dưới lại có vài ý kiến đồng ý với 50 sửa đổi, nói chung là quá chung chung. Nếu đã không rõ ràng thì coi như không có đi, vậy phải xóa dòng 30 sửa đổi đó trong trang tuần tra viên tự động. Sẵn dịp mời các bạn nên bàn luôn về Bản mẫu:Chào mừng thành viên mới, Người dùng bot và về việc nâng cấp Infobox, Bản mẫu vi phạm bản quyền luôn 1 thể.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:10, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Hay là vậy, tôi tình nguyện nhường quyền của mình cho Tuanminh01 đi. BQV rút quyền của tôi và chuyển cho thành viên này là OK. Tuanminh01 rất tích cực trong công tác bảo quản, chống phá hoại cho nên rất cần công cụ hỗ trợ trong khi tôi dường như chỉ tạo bài và sửa bài, rất hạn chế trong việc tuần tra, chủ yếu là làm thủ công (lùi trực tiếp, xóa...), tôi thấy vậy là ổn thỏa.--Phương Huy (thảo luận) 04:50, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)
"Công cụ" này không có mục đích tuần tra hay bảo quản, tên gọi của nó khiến người ta hiểu lầm, đáng lẽ nên là "Người được tự đánh dấu tuần tra". Cờ này giúp cho các tuần tra viên không cần quá chú ý vào sửa đổi của một người mà chắc chắn không phá hoại bài viết, thay vào đó tập trung vào những sửa đổi đánh dấu đỏ khác. --minhhuy (talk) 08:43, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Boyconga278 (Thảo luận · Đóng góp)

Các bạn kiểm tra dùm xem anh chàng này làm cái gì ở đây vậy. Hình như anh ta muốn sở hữu bài viết, lùi sửa tất cả các sửa đổi của thành viên, ip khác.--Cheers! (thảo luận) 00:50, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Đã cấm 1 giờ. – P R E N N, 03:19, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Chủ nghĩa Xét lại

Một bạn IP đề nghị nên đổi tên mục từ trên thành Chủ nghĩa xét lại (viết thường). Mình google thì thấy tựa sau quả thật được dùng phổ biến. Nên đồng ý chuyển nhưng không thể làm được vì tựa sau đã có rồi. Nhờ BQV nào vào xem, nếu đồng ý, thì chuyển dùm. Có lẽ xóa mục từ thứ 2, rồi di chuyển bài về mục từ này. DanGong (thảo luận) 10:41, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

CóY đã thực hiệnHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 11:33, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

‎Cuongtr.sgvn  (Thảo luận · Đóng góp)

Thành viên này có những hành động giống như các tài khoản C và các tài khoản khác từng bị cấm vô hạn, chửi tục tại [1].--CNBH (thảo luận) 22:14, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (UTC)

CóY Đã cấm vô hạn Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 05:55, ngày 16 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Với những trường hợp này các BQV nên xóa luôn bản sửa (revision) đó, để nội dung tục tĩu như vậy chẳng giúp ích gì thêm cho dự án này. ALittleQuenhi (thảo luận) 11:38, ngày 17 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Mai Phương Thúy (Thảo luận · Đóng góp), PeterLy0116 (Thảo luận · Đóng góp), và 武成輝 (Thảo luận · Đóng góp)

Ba tài khoản trên đều là tài khoản rối của Đài Loan Nhân. Mai Phương Thúy (Thảo luận · Đóng góp) đã bị Wikipedia tiếng Anh cấm vĩnh viễn: https://en.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=Special%3AContributions&contribs=user&target=Mai+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%C3%BAy+&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 Đề nghị khóa hẳn trang thảo luận và trang thành viên của tài khoản mạo danh Mai Phương Thúy. Tôn Na (thảo luận) 01:51, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

CóY Mai Phương Thúy (Thảo luận · Đóng góp) đã bị cấm trên toàn bộ hệ thống các dự án Wikimedia. Trang thành viên và trang thảo luận thành viên ở dự án địa phương này đã được khóa vĩnh viễn. Hai tài khoản lạm dụng khác cũng đã bị cấm. --minhhuy (talk) 08:52, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Xóa bài

Tôi cho rằng các bqv khi xóa các bài nên để ý xem nó có đúng diện xóa không. Như tôi từng đọc qua bài Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Trung, Bình Phước thì thấy nó không thuộc bài clk.--Namnguyenvn (thảo luận) 13:17, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

171.247.149.41 (Thảo luận · Đóng góp)

Vi phạm thái độ văn minh.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:19, ngày 20 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Nhờ BQV theo dõi giùm mục từ trên để bảo đảm thông tin truy cập từ những nguồn được chấp nhận. DanGong (thảo luận) 08:05, ngày 21 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Revlon

Nhờ bạn giúp xử lý tranh chấp nội dung tại trang Revlon, chi tiết sửa đổi trang ở đây. Bạn quảng cáo mỹ phẩm thích dùng từ hoa mỹ. Tuanminh01 (thảo luận) 04:06, ngày 22 tháng 7 năm 2014 (UTC).

Cấm Đừng dùng wiki để quảng cáo (Thảo luận · Đóng góp)

Tôi đã khóa tài khoản Đừng dùng wiki để quảng cáo (Thảo luận · Đóng góp), xin giải thích thêm ở đây về nguyên do. Thành viên này sử dụng AWB tạo nhiều trang hoan nghênh thành viên, nhưng lẫn vào đó là các thông báo nhắc nhở hay cảnh báo thành viên dù thành viên đó chưa có bất kỳ sửa đổi nào. Xét về cách làm việc của thành viên có phần tương tự với những tài khoản rối vừa qua, tôi quyết định cấm vô hạn và xóa toàn bộ trang thành viên đã tạo. --minhhuy (talk) 04:42, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Bạn sai rồi Huy ơi,
 1. " Thành viên này sử dụng AWB tạo nhiều trang hoan nghênh thành viên, nhưng lẫn vào đó là các thông báo nhắc nhở hay cảnh báo thành viên dù thành viên đó chưa có bất kỳ sửa đổi nào." => xin chứng minh, vì wiki không cấm việc chạy AWB, còn bạn chú ý kỹ xem tên của các thành viên đó có gần giống với việc quảng cáo hay ko như *** shop ... chẳng hạn.
 2. Thường các tài khoản quảng cáo đã bị xóa các sửa đổi, bạn đã xem kỹ chưa vậy
 3. "Xét về cách làm việc của thành viên có phần tương tự với những tài khoản rối vừa qua, tôi quyết định cấm vô hạn và xóa toàn bộ trang thành viên đã tạo."=> có phần tương tự mà bạn đã cấm vậy bạn dám check IP ko và chỉ coi con rối của ai vậy.
 4. Tóm lại tài khoản này vì gần giống với ai đó và chưa phạm gì bị cấm sao
 5. Tôi cần giải thích và xin lỗi. Che Guevaranhắn tin 04:55, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Xin lỗi bạn, vì bạn đã xác nhận ở đây nên tôi biết đã cấm nhầm tài khoản không phải rối. Tôi sẽ dỡ lệnh cấm và phục hồi lại các trang. Tuy nhiên khi kiểm tra trước khi cấm, tôi chú ý đến việc bạn gắn cảnh báo vào những tài khoản không có sửa đổi. Có hai trường hợp, ví dụ như "Nhimxushop" là tên tài khoản, xin sử dụng {{Yêu cầu đổi tên}} thay vì cảnh báo quảng cáo, vì thành viên chưa có sửa đổi quảng cáo nào. Trường hợp thứ hai là bạn đã không kiểm tra kỹ chức năng của AWB trước khi chạy hàng loạt, dẫn đến cảnh báo nhầm như với Annguyen90 (Thảo luận · Đóng góp), thành viên cả đóng góp bị xóa lẫn đóng góp thường đều không quảng cáo, và còn những trường hợp khác. Chính vì những tài khoản như vậy bị bạn cảnh báo quảng cáo xen lẫn các cảnh báo đúng, và do tên tài khoản của bạn khiến tôi nghi ngờ, tôi đã nghĩ có thành viên rối đang qua mặt cộng đồng bằng cách âm thầm chia ra những đóng góp tốt và những đóng góp xấu đe dọa thành viên mới. Vậy nên mong bạn chú ý về việc tự động đặt bản mẫu cảnh báo. Một lần nữa xin lỗi vì đã cấm bạn ngay lập tức mà không qua lưu ý. --minhhuy (talk) 05:06, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Xóa:Tập tin không tự do không được sử dụng

Có một loạt logo được tải lên từ lâu đến nay không còn được sử dụng trong bất kỳ bài nào, nhờ các bạn xem qua và xóa nó tại Đặc biệt:tập tin chưa dùng.--Cheers! (thảo luận) 07:39, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)