Đơn thức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong toán học, đơn thức là biểu thức đạị số chỉ gồm một số, 1 biến hoặc 1 tích giữa các số và các biến hay là 1 hạng tử

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các hệ số và các biến hoặc thương giữa các hệ số và các biến.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

là đơn thức không; x là đơn thức x; là đơn thức với a là hệ số (hệ tử), là đơn thức. Nói chung, một hệ số hay một biến hay tích của hệ số và biến số được gọi là đơn thức hoặc thương giữa hệ số và biến số cũng là một đơn thức, đơn thức có thể có nhiều biến số, mỗi biến số đó có bậc lũy thừa là m với m ≥ 0.

Phép toán trên đơn thức[sửa | sửa mã nguồn]

Phép nhân[sửa | sửa mã nguồn]

Một số ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Quy tắc[sửa | sửa mã nguồn]

Muốn nhân 2 đơn thức chứa hệ số và biến số, ta nhân hệ số với nhau và nhân biến số với nhau.

Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau. Tổng quát: A(B+C)=AB+AC

Phép chia[sửa | sửa mã nguồn]

Quy tắc[sửa | sửa mã nguồn]

Muốn chia đơn thức cho đơn thức thì ta lấy các hệ số của đơn thức H(x) chia cho các hệ số của đơn thức f(x) và lấy từng biến số của H(x) chia cho từng biến số của f(x)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]