Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Bosna và Hercegovina

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Bosna và Hercegovina
Bản đồ thành phố với các ca nhiễm đã xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona (tính đến 13/3)
Bản đồ các thành phố với những ca nhiễm virus corona đã xác nhận (tính đến 15/3)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị trí Bosna và Hercegovina
Trường hợp đầu tiên Banja Luka
Ngày đầu5/3/2020
(1 tuần và 5 ngày)
Nguồn gốcÝ Ý
Đức Đức
Trường hợp xác nhận403.644 [1]
Tử vong
16.388 [1]
Tỷ lệ tử vong4.06%
Vắc-xin
 • 943.394[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 846.080[1] (tiêm chủng đủ)
 • 1.924.950[1] (số liều đã phân bổ)
COVID-19 tại Bosna và Hercegovina  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-05 2(n.a.)
2020-03-06 3(+50%)
3(=)
2020-03-09 5(+67%)
2020-03-10 5(=)
2020-03-11 7(+40%)
2020-03-12
11(+57%)
2020-03-13
18(+64%)
2020-03-14
21(+17%)
2020-03-15
24(+14%)
2020-03-16
25(+4,2%)
2020-03-17
36(+44%)
2020-03-18
44(+22%)
2020-03-19
62(+41%)
2020-03-20
83(+34%)
2020-03-21
92(+11%) 1(n.a.)
2020-03-22
125(+36%) 1(=)
2020-03-23
131(+4,8%) 1(=)
2020-03-24
164(+25%) 2(+100%)
2020-03-25
173(+5,5%) 3(+50%)
2020-03-26
190(+9,8%) 3(=)
2020-03-27
236(+24%) 4(+33%)
2020-03-28
269(+14%) 6(+50%)
2020-03-29
327(+22%) 6(=)
2020-03-30
368(+13%) 10(+67%)
2020-03-31
420(+14%) 13(+30%)
2020-04-01
459(+9,3%) 13(=)
2020-04-02
533(+16%) 16(+23%)
2020-04-03
579(+8,6%) 17(+6,2%)
2020-04-04
624(+7,8%) 21(+24%)
2020-04-05
656(+5,1%) 24(+14%)
2020-04-06
680(+3,7%) 29(+21%)
2020-04-07
764(+12%) 33(+14%)
2020-04-08
822(+7,6%) 34(+3%)
2020-04-09
876(+6,6%) 35(+2,9%)
2020-04-10
919(+4,9%) 37(+5,7%)
2020-04-11
959(+4,4%) 37(=)
2020-04-12
1.013(+5,6%) 39(+5,4%)
2020-04-13
1.046(+3,3%) 39(=)
2020-04-14
1.077(+3%) 41(+5,1%)
2020-04-15
1.106(+2,7%) 42(+2,4%)
2020-04-16
1.159(+4,8%) 44(+4,8%)
2020-04-17
1.214(+4,7%) 46(+4,5%)
2020-04-18
1.247(+2,7%) 47(+2,2%)
2020-04-19
1.262(+1,2%) 49(+4,3%)
2020-04-20
1.277(+1,2%) 50(+2%)
2020-04-21
1.321(+3,4%) 51(+2%)
2020-04-22
1.350(+2,2%) 54(+5,9%)
2020-04-23
1.387(+2,7%) 54(=)
2020-04-24
1.400(+0,94%) 55(+1,9%)
2020-04-25
1.458(+4,1%) 58(+5,5%)
2020-04-26
1.488(+2,1%) 59(+1,7%)
2020-04-27
1.537(+3,3%) 60(+1,7%)
2020-04-28
1.557(+1,3%) 62(+3,3%)
2020-04-29
1.651(+6%) 65(+4,8%)
2020-04-30
1.731(+4,8%) 69(+6,2%)
2020-05-01
1.756(+1,4%) 70(+1,4%)
2020-05-02
1.817(+3,5%) 72(+2,9%)
2020-05-03
1.836(+1%) 77(+6,9%)
2020-05-04
1.914(+4,2%) 78(+1,3%)
2020-05-05
1.934(+1%) 80(+2,6%)
2020-05-06
1.975(+2,1%) 86(+7,5%)
2020-05-07
2.014(+2%) 90(+4,7%)
2020-05-08
2.056(+2,1%) 98(+8,9%)
2020-05-09
2.080(+1,2%) 104(+6,1%)
2020-05-10
2.106(+1,2%) 112(+7,7%)
2020-05-11
2.131(+1,2%) 113(+0,89%)
2020-05-12
2.147(+0,75%) 117(+3,5%)
2020-05-13
2.171(+1,1%) 120(+2,6%)
2020-05-14
2.210(+1,8%) 122(+1,7%)
2020-05-15
2.233(+1%) 125(+2,5%)
2020-05-16
2.267(+1,5%) 129(+3,2%)
2020-05-17
2.290(+1%) 133(+3,1%)
2020-05-18
2.304(+0,61%) 133(=)
2020-05-19
2.321(+0,74%) 134(+0,75%)
2020-05-20
2.338(+0,73%) 134(=)
2020-05-21
2.350(+0,51%) 138(+3%)
2020-05-22
2.372(+0,94%) 141(+2,2%)
2020-05-23
2.391(+0,8%) 141(=)
2020-05-24
2.401(+0,42%) 144(+2,1%)
2020-05-25
2.406(+0,21%) 146(+1,4%)
2020-05-26
2.416(+0,42%) 149(+2,1%)
2020-05-27
2.435(+0,79%) 151(+1,3%)
2020-05-28
2.462(+1,1%) 153(+1,3%)
2020-05-29
2.485(+0,93%) 153(=)
2020-05-30
2.494(+0,36%) 153(=)
2020-05-31
2.510(+0,64%) 153(=)
2020-06-01
2.524(+0,56%) 154(+0,65%)
2020-06-02
2.535(+0,44%) 157(+1,9%)
2020-06-03
2.551(+0,63%) 157(=)
2020-06-04
2.594(+1,7%) 159(+1,3%)
2020-06-05
2.606(+0,46%) 159(=)
2020-06-06
2.637(+1,2%) 159(=)
2020-06-07
2.674(+1,4%) 159(=)
2020-06-08
2.704(+1,1%) 160(+0,63%)
2020-06-09
2.728(+0,89%) 160(=)
2020-06-10
2.775(+1,7%) 161(+0,62%)
2020-06-11
2.832(+2,1%) 161(=)
2020-06-12
2.893(+2,2%) 163(+1,2%)
2020-06-13
2.940(+1,6%) 164(+0,61%)
2020-06-14
3.002(+2,1%) 164(=)
2020-06-15
3.040(+1,3%) 165(+0,61%)
2020-06-16
3.085(+1,5%) 168(+1,8%)
2020-06-17
3.141(+1,8%) 168(=)
2020-06-18
3.199(+1,8%) 168(=)
2020-06-19
3.283(+2,6%) 169(+0,6%)
2020-06-20
3.349(+2%) 169(=)
2020-06-21
3.426(+2,3%) 169(=)
2020-06-22
3.525(+2,9%) 171(+1,2%)
2020-06-23
3.588(+1,8%) 172(+0,58%)
2020-06-24
3.676(+2,5%) 173(+0,58%)
2020-06-25
3.795(+3,2%) 175(+1,2%)
2020-06-26
3.935(+3,7%) 178(+1,7%)
2020-06-27
4.107(+4,4%) 180(+1,1%)
2020-06-28
4.215(+2,6%) 183(+1,7%)
2020-06-29
4.344(+3,1%) 184(+0,55%)
2020-06-30
4.453(+2,5%) 186(+1,1%)
2020-07-01
4.605(+3,4%) 188(+1,1%)
2020-07-02
4.788(+4%) 189(+0,53%)
2020-07-03
4.962(+3,6%) 191(+1,1%)
2020-07-04
5.251(+5,8%) 191(=)
2020-07-05
5.406(+3%) 191(=)
2020-07-06
5.458(+0,96%) 199(+4,2%)
2020-07-07
5.621(+3%) 207(+4%)
2020-07-08
5.869(+4,4%) 209(+0,97%)
2020-07-09
6.086(+3,7%) 214(+2,4%)
2020-07-10
6.402(+5,2%) 216(+0,93%)
2020-07-11
6.719(+5%) 219(+1,4%)
2020-07-12
6.877(+2,4%) 221(+0,91%)
2020-07-13
6.981(+1,5%) 226(+2,3%)
2020-07-14
7.176(+2,8%) 226(=)
2020-07-15
7.411(+3,3%) 235(+4%)
2020-07-16
7.681(+3,6%) 240(+2,1%)
2020-07-17
7.908(+3%) 245(+2,1%)
2020-07-18
8.161(+3,2%) 246(+0,41%)
2020-07-19
8.340(+2,2%) 249(+1,2%)
2020-07-20
8.479(+1,7%) 255(+2,4%)
2020-07-21
8.787(+3,6%) 264(+3,5%)
2020-07-22
9.115(+3,7%) 268(+1,5%)
2020-07-23
9.462(+3,8%) 274(+2,2%)
2020-07-24
9.767(+3,2%) 280(+2,2%)
2020-07-25
10.076(+3,2%) 280(=)
2020-07-26
10.342(+2,6%) 280(=)
2020-07-27
10.498(+1,5%) 294(+5%)
2020-07-28
10.766(+2,6%) 297(+1%)
2020-07-29
11.127(+3,4%) 316(+6,4%)
2020-07-30
11.444(+2,8%) 328(+3,8%)
2020-07-31
11.876(+3,8%) 339(+3,4%)
2020-08-01
12.109(+2%) 339(=)
2020-08-02
12.296(+1,5%) 352(+3,8%)
2020-08-03
12.462(+1,4%) 362(+2,8%)
2020-08-04
12.856(+3,2%) 373(+3%)
2020-08-05
13.138(+2,2%) 379(+1,6%)
2020-08-06
13.396(+2%) 384(+1,3%)
2020-08-07
13.687(+2,2%) 394(+2,6%)
2020-08-24
18.029(n.a.) 547(n.a.)
2020-10-04
28.354(n.a.) 879(n.a.)
2020-10-05
28.449(+0,34%) 888(+1%)
2020-10-06
28.710(+0,92%) 903(+1,7%)
2020-10-07
29.075(+1,3%) 908(+0,55%)
2020-10-08
29.528(+1,6%) 913(+0,55%)
2020-10-09
29.917(+1,3%) 926(+1,4%)
2020-10-10
30.345(+1,4%) 927(+0,11%)
2020-10-11
30.647(+1%) 928(+0,11%)
2020-10-12
30.837(+0,62%) 936(+0,86%)
2020-10-13
31.173(+1,1%) 947(+1,2%)
2020-10-14
31.655(+1,5%) 958(+1,2%)
2020-10-15
32.224(+1,8%) 972(+1,5%)
2020-10-16
32.845(+1,9%) 980(+0,82%)
2020-10-17
33.561(+2,2%) 981(+0,1%)
2020-10-18
34.112(+1,6%) 984(+0,31%)
2020-10-19
34.661(+1,6%) 997(+1,3%)
2020-10-20
35.389(+2,1%) 1.017(+2%)
2020-10-21
36.315(+2,6%) 1.031(+1,4%)
2020-10-22
37.314(+2,8%) 1.051(+1,9%)
2020-10-23
38.493(+3,2%) 1.065(+1,3%)
2020-10-24
39.758(+3,3%) 1.075(+0,94%)
2020-10-25
40.893(+2,9%) 1.086(+1%)
2020-10-26
41.596(+1,7%) 1.104(+1,7%)
2020-10-27
43.151(+3,7%) 1.125(+1,9%)
2020-10-28
44.737(+3,7%) 1.161(+3,2%)
2020-10-29
46.639(+4,3%) 1.182(+1,8%)
2020-10-30
48.137(+3,2%) 1.212(+2,5%)
2020-10-31
50.092(+4,1%) 1.234(+1,8%)
2020-11-01
51.505(+2,8%) 1.248(+1,1%)
2020-11-02
52.269(+1,5%) 1.280(+2,6%)
2020-11-03
53.822(+3%) 1.317(+2,9%)
2020-11-04
55.598(+3,3%) 1.358(+3,1%)
2020-11-05
57.506(+3,4%) 1.402(+3,2%)
2020-11-06
59.427(+3,3%) 1.457(+3,9%)
2020-11-07
61.212(+3%) 1.490(+2,3%)
2020-11-08
62.423(+2%) 1.510(+1,3%)
2020-11-09
63.419(+1,6%) 1.583(+4,8%)
2020-11-10
65.024(+2,5%) 1.629(+2,9%)
2020-11-11
66.565(+2,4%) 1.701(+4,4%)
2020-11-12
68.293(+2,6%) 1.750(+2,9%)
2020-11-13
69.625(+2%) 1.808(+3,3%)
2020-11-14
70.900(+1,8%) 1.857(+2,7%)
2020-11-15
71.956(+1,5%) 1.889(+1,7%)
2020-11-16
72.689(+1%) 1.973(+4,4%)
2020-11-17
73.944(+1,7%) 2.042(+3,5%)
2020-11-18
75.577(+2,2%) 2.089(+2,3%)
2020-11-19
76.757(+1,6%) 2.153(+3,1%)
2020-11-20
77.990(+1,6%) 2.210(+2,6%)
2020-11-21
79.305(+1,7%) 2.247(+1,7%)
2020-11-22
80.002(+0,88%) 2.277(+1,3%)
2020-11-23
80.549(+0,68%) 2.343(+2,9%)
2020-11-24
81.735(+1,5%) 2.395(+2,2%)
2020-11-25
83.324(+1,9%) 2.430(+1,5%)
2020-11-26
84.248(+1,1%) 2.481(+2,1%)
2020-11-27
85.427(+1,4%) 2.543(+2,5%)
2020-11-28
86.706(+1,5%) 2.577(+1,3%)
2020-11-29
87.370(+0,77%) 2.621(+1,7%)
2020-11-30
87.896(+0,6%) 2.682(+2,3%)
2020-12-01
89.081(+1,3%) 2.728(+1,7%)
2020-12-02
90.374(+1,5%) 2.774(+1,7%)
2020-12-03
91.535(+1,3%) 2.813(+1,4%)
2020-12-04
92.789(+1,4%) 2.845(+1,1%)
2020-12-05
93.764(+1,1%) 2.887(+1,5%)
2020-12-06
94.503(+0,79%) 2.917(+1%)
2020-12-07
94.940(+0,46%) 2.977(+2,1%)
2020-12-08
96.017(+1,1%) 3.046(+2,3%)
2020-12-09
97.313(+1,3%) 3.116(+2,3%)
2020-12-10
98.599(+1,3%) 3.150(+1,1%)
2020-12-11
99.539(+0,95%) 3.187(+1,2%)
2020-12-12
100.302(+0,77%) 3.228(+1,3%)
2020-12-13
101.113(+0,81%) 3.262(+1,1%)
2020-12-14
101.457(+0,34%) 3.317(+1,7%)
2020-12-15
102.326(+0,86%) 3.383(+2%)
2020-12-16
103.228(+0,88%) 3.437(+1,6%)
2020-12-17
104.093(+0,84%) 3.473(+1%)
2020-12-18
104.877(+0,75%) 3.507(+0,98%)
2020-12-19
105.520(+0,61%) 3.549(+1,2%)
2020-12-20
106.002(+0,46%) 3.577(+0,79%)
2020-12-21
106.218(+0,2%) 3.629(+1,5%)
2020-12-22
106.892(+0,63%) 3.715(+2,4%)
2020-12-23
107.566(+0,63%) 3.761(+1,2%)
2020-12-24
108.294(+0,68%) 3.799(+1%)
2020-12-25
108.887(+0,55%) 3.821(+0,58%)
2020-12-26
109.326(+0,4%) 3.842(+0,55%)
2020-12-27
109.687(+0,33%) 3.872(+0,78%)
2020-12-28
109.907(+0,2%) 3.895(+0,59%)
2020-12-29
110.450(+0,49%) 3.942(+1,2%)
2020-12-30
110.981(+0,48%) 3.968(+0,66%)
2020-12-31
111.639(+0,59%) 3.990(+0,55%)
2021-01-01
112.139(+0,45%) 4.004(+0,35%)
2021-01-02
112.287(+0,13%) 4.005(+0,02%)
2021-01-03
112.641(+0,32%) 4.066(+1,5%)
2021-01-04
112.824(+0,16%) 4.114(+1,2%)
2021-01-05
113.388(+0,5%) 4.146(+0,78%)
2021-01-06
114.148(+0,67%) 4.183(+0,89%)
2021-01-07
114.314(+0,15%) 4.187(+0,1%)
2021-01-08
114.916(+0,53%) 4.220(+0,79%)
2021-01-09
115.375(+0,4%) 4.240(+0,47%)
2021-01-10
115.629(+0,22%) 4.265(+0,59%)
2021-01-11
115.754(+0,11%) 4.293(+0,66%)
2021-01-12
116.196(+0,38%) 4.308(+0,35%)
2021-01-13
116.664(+0,4%) 4.332(+0,56%)
2021-01-14
117.007(+0,29%) 4.344(+0,28%)
2021-01-15
117.327(+0,27%) 4.362(+0,41%)
2021-01-16
117.789(+0,39%) 4.382(+0,46%)
2021-01-17
117.969(+0,15%) 4.405(+0,52%)
2021-01-18
118.079(+0,09%) 4.419(+0,32%)
2021-01-19
118.379(+0,25%) 4.442(+0,52%)
2021-01-20
118.713(+0,28%) 4.454(+0,27%)
2021-01-21
119.202(+0,41%) 4.469(+0,34%)
2021-01-22
119.416(+0,18%) 4.488(+0,43%)
2021-01-23
119.836(+0,35%) 4.502(+0,31%)
2021-01-24
120.039(+0,17%) 4.507(+0,11%)
2021-01-25
120.139(+0,08%) 4.524(+0,38%)
2021-01-26
120.528(+0,32%) 4.552(+0,62%)
2021-01-27
120.860(+0,28%) 4.574(+0,48%)
2021-01-28
121.190(+0,27%) 4.590(+0,35%)
2021-01-29
121.493(+0,25%) 4.610(+0,44%)
2021-01-30
121.887(+0,32%) 4.627(+0,37%)
2021-01-31
122.082(+0,16%) 4.636(+0,19%)
2021-02-01
122.195(+0,09%) 4.655(+0,41%)
2021-02-02
122.457(+0,21%) 4.668(+0,28%)
2021-02-03
122.824(+0,3%) 4.676(+0,17%)
2021-02-04
123.138(+0,26%) 4.692(+0,34%)
2021-02-05
123.430(+0,24%) 4.706(+0,3%)
2021-02-06
123.700(+0,22%) 4.722(+0,34%)
2021-02-07
123.940(+0,19%) 4.731(+0,19%)
2021-02-08
124.097(+0,13%) 4.744(+0,27%)
2021-02-09
124.439(+0,28%) 4.765(+0,44%)
2021-02-10
124.692(+0,2%) 4.784(+0,4%)
2021-02-11
125.119(+0,34%) 4.799(+0,31%)
2021-02-12
125.398(+0,22%) 4.812(+0,27%)
2021-02-13
125.638(+0,19%) 4.823(+0,23%)
2021-02-14
2021-02-15
126.135(n.a.) 4.845(n.a.)
2021-02-16
126.409(+0,22%) 4.864(+0,39%)
2021-02-17
126.777(+0,29%) 4.878(+0,29%)
2021-02-18
127.131(+0,28%) 4.891(+0,27%)
2021-02-19
127.533(+0,32%) 4.908(+0,35%)
2021-02-20
128.045(+0,4%) 4.924(+0,33%)
2021-02-21
128.314(+0,21%) 4.936(+0,24%)
2021-02-22
128.657(+0,27%) 4.945(+0,18%)
2021-02-23
129.172(+0,4%) 4.962(+0,34%)
2021-02-24
129.749(+0,45%) 4.979(+0,34%)
2021-02-25
130.506(+0,58%) 4.990(+0,22%)
2021-02-26
130.975(+0,36%) 4.999(+0,18%)
2021-02-27
131.686(+0,54%) 5.016(+0,34%)
2021-02-28
132.134(+0,34%) 5.024(+0,16%)
2021-03-01
132.357(+0,17%) 5.044(+0,4%)
2021-03-02
133.084(+0,55%) 5.073(+0,57%)
2021-03-03
133.978(+0,67%) 5.102(+0,57%)
2021-03-04
134.888(+0,68%) 5.128(+0,51%)
2021-03-05
135.509(+0,46%) 5.156(+0,55%)
2021-03-06
136.494(+0,73%) 5.175(+0,37%)
2021-03-07
136.894(+0,29%) 5.187(+0,23%)
2021-03-08
137.287(+0,29%) 5.225(+0,73%)
2021-03-09
138.538(+0,91%) 5.273(+0,92%)
2021-03-10
139.648(+0,8%) 5.310(+0,7%)
2021-03-11
140.986(+0,96%) 5.338(+0,53%)
2021-03-12
142.156(+0,83%) 5.374(+0,67%)
2021-03-13
143.214(+0,74%) 5.416(+0,78%)
2021-03-14
144.245(+0,72%) 5.448(+0,59%)
2021-03-15
144.827(+0,4%) 5.511(+1,2%)
2021-03-16
146.433(+1,1%) 5.564(+0,96%)
2021-03-17
148.159(+1,2%) 5.599(+0,63%)
2021-03-18
149.897(+1,2%) 5.656(+1%)
2021-03-19
151.333(+0,96%) 5.700(+0,78%)
2021-03-20
152.750(+0,94%) 5.744(+0,77%)
2021-03-21
153.805(+0,69%) 5.792(+0,84%)
2021-03-22
154.623(+0,53%) 5.865(+1,3%)
2021-03-23
156.342(+1,1%) 5.932(+1,1%)
2021-03-24
158.194(+1,2%) 5.994(+1%)
2021-03-25
160.159(+1,2%) 6.071(+1,3%)
2021-03-26
162.028(+1,2%) 6.147(+1,3%)
2021-03-27
163.871(+1,1%) 6.207(+0,98%)
2021-03-28
164.927(+0,64%) 6.261(+0,87%)
2021-03-29
165.783(+0,52%) 6.354(+1,5%)
2021-03-30
167.650(+1,1%) 6.446(+1,4%)
2021-03-31
169.622(+1,2%) 6.525(+1,2%)
2021-04-01
171.320(+1%) 6.601(+1,2%)
2021-04-02
173.474(+1,3%) 6.689(+1,3%)
2021-04-03
174.842(+0,79%) 6.729(+0,6%)
2021-04-04
175.773(+0,53%) 6.813(+1,2%)
2021-04-05
176.409(+0,36%) 6.879(+0,97%)
2021-04-06
177.502(+0,62%) 6.978(+1,4%)
2021-04-07
179.244(+0,98%) 7.057(+1,1%)
2021-04-08
180.826(+0,88%) 7.141(+1,2%)
2021-04-09
181.922(+0,61%) 7.223(+1,1%)
2021-04-10
183.120(+0,66%) 7.284(+0,84%)
2021-04-11
184.249(+0,62%) 7.334(+0,69%)
2021-04-12
184.693(+0,24%) 7.412(+1,1%)
2021-04-13
185.659(+0,52%) 7.492(+1,1%)
2021-04-14
186.367(+0,38%) 7.568(+1%)
2021-04-15
187.710(+0,72%) 7.628(+0,79%)
2021-04-16
188.989(+0,68%) 7.714(+1,1%)
2021-04-17
190.291(+0,69%) 7.763(+0,64%)
2021-04-18
190.762(+0,25%) 7.796(+0,43%)
2021-04-19
191.149(+0,2%) 7.864(+0,87%)
2021-04-20
191.871(+0,38%) 7.950(+1,1%)
2021-04-21
193.110(+0,65%) 8.007(+0,72%)
2021-04-22
194.366(+0,65%) 8.088(+1%)
2021-04-23
194.728(+0,19%) 8.127(+0,48%)
2021-04-24
195.466(+0,38%) 8.166(+0,48%)
2021-04-25
195.786(+0,16%) 8.205(+0,48%)
2021-04-26
195.966(+0,09%) 8.270(+0,79%)
2021-04-27
196.727(+0,39%) 8.332(+0,75%)
2021-04-28
197.373(+0,33%) 8.378(+0,55%)
2021-04-29
197.861(+0,25%) 8.426(+0,57%)
2021-04-30
198.456(+0,3%) 8.465(+0,46%)
2021-05-01
198.827(+0,19%) 8.493(+0,33%)
2021-05-02
198.934(+0,05%) 8.508(+0,18%)
2021-05-03
199.178(+0,12%) 8.574(+0,78%)
2021-05-04
199.458(+0,14%) 8.628(+0,63%)
2021-05-05
199.876(+0,21%) 8.651(+0,27%)
2021-05-06
200.349(+0,24%) 8.677(+0,3%)
2021-05-07
200.689(+0,17%) 8.705(+0,32%)
2021-05-08
200.985(+0,15%) 8.726(+0,24%)
2021-05-09
201.112(+0,06%) 8.749(+0,26%)
2021-05-10
201.213(+0,05%) 8.777(+0,32%)
2021-05-11
201.508(+0,15%) 8.825(+0,55%)
2021-05-12
201.792(+0,14%) 8.856(+0,35%)
2021-05-13
201.999(+0,1%) 8.871(+0,17%)
2021-05-14
202.139(+0,07%) 8.894(+0,26%)
2021-05-15
202.309(+0,08%) 8.920(+0,29%)
2021-05-16
202.415(+0,05%) 8.951(+0,35%)
2021-05-17
202.486(+0,04%) 8.976(+0,28%)
2021-05-18
202.671(+0,09%) 8.995(+0,21%)
2021-05-19
202.843(+0,08%) 9.011(+0,18%)
2021-05-20
203.014(+0,08%) 9.021(+0,11%)
2021-05-21
203.146(+0,07%) 9.033(+0,13%)
2021-05-22
203.249(+0,05%) 9.042(+0,1%)
2021-05-23
203.332(+0,04%) 9.056(+0,15%)
2021-05-24
203.387(+0,03%) 9.075(+0,21%)
2021-05-25
203.509(+0,06%) 9.093(+0,2%)
2021-05-26
203.654(+0,07%) 9.109(+0,18%)
2021-05-27
203.758(+0,05%) 9.119(+0,11%)
2021-05-28
203.835(+0,04%) 9.136(+0,19%)
2021-05-29
203.934(+0,05%) 9.147(+0,12%)
2021-05-30
203.974(+0,02%) 9.158(+0,12%)
2021-05-31
204.008(+0,02%) 9.178(+0,22%)
2021-06-01
204.089(+0,04%) 9.195(+0,19%)
2021-06-02
204.168(+0,04%) 9.227(+0,35%)
2021-06-03
204.248(+0,04%) 9.256(+0,31%)
2021-06-04
204.300(+0,03%) 9.268(+0,13%)
2021-06-05
204.356(+0,03%) 9.276(+0,09%)
2021-06-06
204.382(+0,01%) 9.280(+0,04%)
2021-06-07
204.406(+0,01%) 9.292(+0,13%)
2021-06-08
204.451(+0,02%) 9.303(+0,12%)
2021-06-09
204.508(+0,03%) 9.310(+0,08%)
2021-06-10
204.563(+0,03%) 9.316(+0,06%)
2021-06-11
204.593(+0,01%) 9.322(+0,06%)
2021-06-12
204.639(+0,02%) 9.327(+0,05%)
2021-06-13
204.658(+0,01%) 9.330(+0,03%)
2021-06-14
204.664(=) 9.334(+0,04%)
2021-06-15
204.693(+0,01%) 9.339(+0,05%)
2021-06-16
204.726(+0,02%) 9.342(+0,03%)
2021-06-17
204.787(+0,03%) 9.348(+0,06%)
2021-06-18
204.810(+0,01%) 9.352(+0,04%)
2021-06-19
204.838(+0,01%) 9.356(+0,04%)
2021-06-20
204.847(=) 9.359(+0,03%)
2021-06-21
204.856(=) 9.365(+0,06%)
2021-06-22
204.882(+0,01%) 9.370(+0,05%)
2021-06-23
204.906(+0,01%) 9.373(+0,03%)
2021-06-24
204.932(+0,01%) 9.375(+0,02%)
2021-06-25
204.947(+0,01%) 9.377(+0,02%)
2021-06-26
204.963(+0,01%) 9.378(+0,01%)
2021-06-27
204.980(+0,01%) 9.380(+0,02%)
2021-06-28
204.987(=) 9.380(=)
2021-06-29
205.000(+0,01%) 9.382(+0,02%)
2021-06-30
205.005(=) 9.384(+0,02%)
2021-07-01
205.015(=) 9.384(=)
2021-07-02
205.030(+0,01%) 9.384(=)
2021-07-03
205.042(+0,01%) 9.384(=)
2021-07-04
205.048(=) 9.385(+0,01%)
2021-07-05
205.055(=) 9.386(+0,01%)
2021-07-06
205.077(+0,01%) 9.388(+0,02%)
2021-07-07
205.094(+0,01%) 9.388(=)
2021-07-08
205.097(=) 9.389(+0,01%)
2021-07-09
205.109(+0,01%) 9.390(+0,01%)
2021-07-10
205.132(+0,01%) 9.390(=)
2021-07-11
205.134(=) 9.390(=)
2021-07-12
205.146(+0,01%) 9.396(+0,06%)
2021-07-13
205.176(+0,01%) 9.396(=)
2021-07-14
205.203(+0,01%) 9.396(=)
2021-07-15
205.266(+0,03%) 9.402(+0,06%)
2021-07-16
205.267(=) 9.402(=)
2021-07-17
205.276(=) 9.665(+2,8%)
2021-07-18
205.285(=) 9.666(+0,01%)
2022-05-29
377.829(n.a.) 15.787(n.a.)
2022-05-30
377.878(+0,01%) 15.787(=)
dựa trên các báo cáo hàng ngày với các trường hợp được xác nhận bởi Viện Y tế Công cộng của Liên bang Bosnia và Herzegovina,[2] Viện Y tế Công cộng của Cộng hòa Srpska[3] và Sở Y tế Quận Brčko[4]


Đại dịch COVID-19 đã được xác nhận đã lan sang Bosna và Hercegovina khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 5 tháng 3 năm 2020.[5]

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, tại Bosna và Hercegovina hiện có 403,615 trường hợp nhiễm COVID-19 và 16,388 trường hợp tử vong.[6]

Thông báo sớm về COVID-19[sửa | sửa mã nguồn]

Tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2020, 12 người đã bị theo dõi vì nghi nhiễm.[7]Sarajevo, ba khách du lịch Trung Quốc có triệu chứng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.[8]

Vào ngày 2 tháng 3, một người đàn ông từ Tomislavgrad bị nghi đã mang virus từ Ý và được gửi đến Mostar để kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm của anh là âm tính.[9]

Xác nhận sự xuất hiện của COVID-19[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, các quan chức y tế từ Cộng hòa Srpska đã xác nhận trường hợp đầu tiên của COVID-19 tại nước này. Sau đó cùng ngày, trường hợp thứ hai đã được xác nhận. Những trường hợp này đề cập đến người cha và con trai đã nhiễm virus sau khi họ đến Ý cách đây không lâu.[5]

Vào ngày 7 tháng 3, trường hợp thứ ba được xác nhận là của một công dân trở về từ Ý, hiện đang là điểm nóng của COVID-19.[10] Vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, trường hợp thứ tư được xác nhận liên quan đến một nữ sinh trung học từ Čelinac.[11]

Vào ngày 9 tháng 3, trường hợp thứ năm ở Bosna và Hercegovina đã được xác nhận tại thị trấn Zenica, hiện là trường hợp đầu tiên được xác nhận trong Liên bang Bosna và Hercegovina.[12]

Vào ngày 13 tháng 3, 5 trường hợp được xác nhận mới về COVID-19 đã được tìm thấy với tối đa là 18, trong đó 15 trường hợp nằm ở RS và 3 trường hợp ở FBIH.[13]

Vào ngày 15 tháng 3, trường hợp thứ 24 đã được xác nhận tại Orašje. Trường hợp này là duy nhất kể từ khi bệnh nhân mắc bệnh ở Đức, không giống như tất cả những người khác có thể truy tìm đến Ý.[14]

Vào ngày 16 tháng 3, Bộ Y tế Cộng hòa Srpska đã công bố hai lần phục hồi đầu tiên, cả hai đều từ Banja Luka.[15] Vài giờ sau, một người đàn ông từ Tešanj, người gần đây đã ở Vicenza mắc bệnh, trở thành trường hợp thứ 25.[16]

Tác động[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, Cộng hòa Srpska đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với tất cả các cuộc tụ họp công cộng, đóng cửa tất cả các trường học và cấm nhập cảnh đối với tất cả khách du lịch đến từ bất kỳ quốc gia bị nhiễm COVID-19 nào trên thế giới để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút trong nước [17]

Vào ngày 11 tháng 3, tổ chức chính trị của Liên bang Bosnia và Herzegovina, đã ban hành lệnh đóng cửa 2 tuần đối với tất cả các trường học, trường trung học và đại học để ngăn chặn sự lây lan của virus.[18] Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo từ Tây Herzegovina Canton đã từ chối làm theo, chờ đợi tình hình phát triển.[19][20]

Từ ngày 12 đến 13 tháng 3, nhiều thành phố đã đưa ra quyết định hạn chế công việc của các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, quán cà phê và hạn chế hoàn toàn công việc của phòng tập thể dục và trung tâm thể hình. Banja Luka,[21] Čelinac, Prnjavor,[22] Mrkonjić Grad và Doboj [23] là một trong những thành phố thực hiện những hạn chế này.

Vào ngày 15 tháng 3, Banja Luka đã quyết định đóng cửa tất cả các nhà hàng và quán cà phê trong thành phố. Ngoại trừ nhà thuốc, khách sạn và nhà nghỉ, nơi các nhà thuốc sẽ làm việc đến 22h và khách sạn sẽ làm việc đến 18h.[24]

Biện pháp đối phó[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa Srpska là người đầu tiên thực hiện các biện pháp, đặc biệt là các thành phố Banja Luka và Doboj, trong đó thời gian làm việc bị hạn chế hoặc bị hạn chế hoàn toàn. Khử trùng được yêu cầu từ Bộ Y tế và Bảo vệ Xã hội đối với tất cả các tài sản và bề mặt công cộng.[25] Ký túc xá ở Banja Luka cũng đã được lệnh di tản để khử trùng.[26]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2024.
 2. ^ Dữ liệu của Viện Y tế Công cộng của Liên bang Bosnia: Dnevni izvještaj za potvrđene slučajeve COVID-19 U FBiH
 3. ^ Public Health Institute of the Republic of Srpska data: Aktuelnosti
 4. ^ “Vlada Brčko distrikta BiH”. www.vlada.bdcentral.net.
 5. ^ a b “Bosnia confirms its first case of coronavirus”.
 6. ^ “U RS-u još dva nova slučaja zaraze koronavirusom, ukupno 24 u BiH”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “U Federaciji BiH trenutno je 14 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog koronavirusa”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 8. ^ “Several suspicious but not confirmed cases of coronavirus in BiH”. Independent Balkan News Agency (bằng tiếng Anh). 25 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 9. ^ “Muškarac iz Tomislavgrada nema koronavirus”.
 10. ^ “Third coronavirus case in Bosnia”. N1 BA (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “One Girl infected by Coronavirus in Bosnia-Herzegovina”. Sarajevo Times. ngày 9 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “The first case of coronavirus registered in Zenica”. FENA. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Five new cases in Bosnia”.
 14. ^ “Patient positive on corona virus from Orašje”.
 15. ^ “Dvije osobe u BiH izliječene od korona virusa i puštene kući”. N1 BA (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Potvrđen novi slučaj zaraze koronavirusom u BiH kod pacijenta iz Tešnja”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “Bosnia bars entry to travelers from coronavirus-hit countries”. Reuters (bằng tiếng Anh). ngày 10 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ “Na dvije sedmice se obustavlja nastava u školama i na fakultetima u FBiH”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “Za sada nema obustave nastave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 20. ^ “Krizni štab ZHK: Pratimo situaciju, nema potrebe da se zatvaraju škole”. Klix.ba (bằng tiếng Bosnia). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ https://www.aa.com.tr/ba/balkan/banjaluka-uvela-vanredne-mjere-zbog-korona-virusa/1763688
 22. ^ https://tvk3.info/prnjavor-zbog-korona-virusa-skracenje-radnog-vremena-i-zabrana-rada-naredba-stupa-na-snagu-odmah/
 23. ^ https://doboj.gov.ba/bs/stab-korona/
 24. ^ “Banja Luka uvela nove mejre za sprečavanje širenja korona virusa” (bằng tiếng Serbia).
 25. ^ “Ministar zdravlja naredio dezinfekciju svih javnih objekata i povrsina u rs” (bằng tiếng Serbia).
 26. ^ “Iseljavaju se studentski domovi u Banja Luci” (bằng tiếng Serbia).

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]