Đóng góp của người dùng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thành viên này hiện đang bị cấm sửa đổi. Nhật trình cấm gần nhất được ghi ở dưới để tiện theo dõi:

Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

 • 03:08, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+15) Phân loại sinh học (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:08, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+9) Người (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:07, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+9) Dụng cụ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:07, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+9) Kính viễn vọng (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:07, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-2) Kính viễn vọng không gian (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:07, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.090) Epicephala nephelodes (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-872) Heteroneura (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-2.535) Chiba (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+7) Nagareyama, Chiba(cô lan xinh ỉa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-2.477) Máy phát điện xoay chiều (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:06, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-865) Cryptocarya wrayi (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:05, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-611) Thrypticomyia zimmermaniana (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:05, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.033) Eupithecia hesperia (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:05, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-11.624) Nhật Bản (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:04, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1) Cúp Hoàng đế (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:04, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.389) Takeda Yohei (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:04, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.358) Adamuz (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:04, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.367) Corrales de Duero (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:03, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-2.090) Arahalli, Mulbagal (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Thay thế nội dung, Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:03, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-1.472) Tatlıcak, Sivas (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Thay thế nội dung, Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:03, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-928) Trachymela lyncea (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:03, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-942) Cracca sphaerosperma (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:02, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-702) Bulbophyllum reichenbachianum (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:02, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (-893) Lycianthes ledermannii (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:01, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+1) Nguyễn Quang Cường (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 03:01, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+166) Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Hugopako(Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 02:37, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+187) Thảo luận Thành viên:Alphama(Hi) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 02:20, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+19) Thành viên:Coivoi (mới nhất) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 02:17, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (khác | sử) (+515) Thảo luận Thành viên:Coivoi(Tạo bài mới) (mới nhất) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)
 • 12:21, ngày 17 tháng 8 năm 2018 (khác | sử) (+12) M Thành viên:Coivoi(Trang mới: “ᴉoʌᴉoɔ”) (Thẻ: Soạn thảo trực quan)
 • 12:11, ngày 17 tháng 8 năm 2018 (khác | sử) (-1) Aretha Franklin(Thẻ: Soạn thảo trực quan)