Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aleksandr Ilyich Ulyanov”

POV
Không có tóm lược sửa đổi
(POV)
|signature =
}}
'''Aleksandr Ilyich Ulyanov''' ([[tiếng Nga]] : '''Алекса́ндр Ильи́ч Улья́нов''',tên thân mật ở nhà: '''Sacha'''<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Ulyanov</ref>) (1866-1887) là nhà cách mạng [[người Nga]]. Ông chính là anh trai của [[Vladimir Ilyich Lenin]] và ông có nhiều ảnh hưởng đến [[người]] em trai của mình, con người mà sau này trở thành [[thiênmột tài]]nhà lãnh đạo của [[phong trào cộng sản]]. Aleksandr đã giúp người em Vladimir của mình hiểu được bản chất của chế độ [[Nga hoàng]], sự bất công, sự bóc lột tàn bạo của [[địa chủ]] với [[nông dân]] trong xã hội ấy. Ông là người theo phái " Dân ý"<ref>{{chú thích web|url=http://nuocnga.net/default.aspx?tabid=327&ID=675&CateID=210|title=Lịch sử nước Nga thời kỳ TBCN sau CM tháng 10}}</ref>. Ông bị treo cổ vì âm mưu ám sát Nga hoàng [[Aleksandr III của Nga|Aleksandr III]]<ref>Danh nhân thế giới, Gia Tuán tuyển chọn, xuất bản năm 2013</ref>.
==Chú thích==
{{tham khảo}}