Khác biệt giữa các bản “Hải quan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không thay đổi kích thước ,  12 năm trước
Sửa đổi nhỏ
n
(Sửa đổi nhỏ)
[[Hải quan]] là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoáhóa, phương tiện [[vận tải]], phòng, [[chống buôn lậu]], vận chuyển trái phép hàng hoáhóa qua [[biên giớ]]i. Tổ chức thực hiện pháp luật về [[thuế]] đối với hàng hoáhóa [[xuất khẩu]], [[nhập khẩu]], kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý [[Nhà nước]] về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, [[xuất cảnh]], [[nhập cảnh]], [[quá cảnh]] và [[chính sách]] [[thuế]] đối với hàng hoáhóa [[xuất khẩu]], nhập khẩu.
 
[[Tổng cục Hải quan]] là cơ quan giúp [[Chính phủ]] thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan, trực thuộc bộ tài chính.

Bảng chọn điều hướng