Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Owen (súng tiểu liên)”

không có tóm lược sửa đổi
|spec_type=
|caliber=
|part_length=247 mm (9.,75 in)
|cartridge=[[9x19mm Parabellum]]
|feed=Băng đạn rời 32 viên
|rate=700 viên/phút
|velocity=420 m/s (1250 ft/s)
|weight=4.,21 kg (9.,37 lb)
|length=806 mm (32 in)
|variants=
|number=50,.000
}}