Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Owen (súng tiểu liên)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|spec_type=
|caliber=
|part_length=247 mm (9.,75 in)
|cartridge=[[9x19mm Parabellum]]
|feed=Băng đạn rời 32 viên
|rate=700 viên/phút
|velocity=420 m/s (1250 ft/s)
|weight=4.,21 kg (9.,37 lb)
|length=806 mm (32 in)
|variants=
|number=50,.000
}}