Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiên Chẩn”

 
== Thời Tấn Tương công ==
Năm 628 TCN, Tấn Văn công mất, thế tử Cơ Hoan lên nối ngôi, tức là [[Tấn Tương công]]. Nhân lúc Tấn Văn công mới mất, năm 627 TCN [[Tần Mục công]] sai Mạnh Minh, Bạch Ất Bính và Tây Khất Thuật đi đánh Tấn.
 
Tiên Chẩn theo lệnh Tấn Tương công mang quân ra mai phục ở đất Hào Sơn hiểm yếu. Quân Tần lọt vào trận địa, bị quân Tấn đánh thu to. Cả 3 tướng Tần đều bị bắt. Vợ thứ của Văn công là Hoài Doanh xin Tấn Tương công thả các tướng Tần về. Tương công đồng ý.
 
Tiên Chẩn nghe tin các tướng Tần được thả, rất tức giận vì công lao tướng sĩ đánh trận lập công bị bỏ, bèn chạy vào trách Tương công. Trong lúc tức giận, Tiên Chẩn gắt gỏng và nhổ [[nước bọt]] vào mặt vua<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>. Tấn Tương công không trách Tiên Chẩn, sai Dương Xử Phủ đuổi theo bắt giữ các tướng Tần lại. Quân Tấn đuổi theo đến sông [[Hoàng Hà]] thì các tướng Tần đã có thuyền đón đi thoát<ref>Sử ký, Tấn thế gia</ref>.
 
Cùng năm, nước Địch phía bắc mang quân xâm lấn nước Tấn, tiến vào đất Cơ. Tiên Chẩn lại mang quân ra cự địch, đánh tan quân Địch. Thắng trận xong, Tiên Chẩn tự phạt mình tội vô lễ với Tấn Tương công, bèn cởi giáp và mũ trụ xông vào đám đông quân nước Địch mà chết. Quân nước Địch trả lại xác ông cho nước Tấn, mặt ông vẫn tươi như lúc còn sống<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>.
 
Không rõ Tiên Chẩn bao nhiêu tuổi. Con ông là Tiên Thả Cư cũng được Tấn Tương công trọng dụng, đánh thắng quân Tần xâm lấn trong năm sau.
62.039

lần sửa đổi