Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tập tin PHUOC_LONG_PROVINCE.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin Phuoc_Long_Hospital_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14299603732.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11)
(Tập tin PHUOC_LONG_PROVINCE.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
Tập_tin:PHUOC_LONG_1970_-_Photo_by_Michael_J._Everhart-14794014363.jpg
Tập_tin:Không_ảnh_tỉnh_lỵ_Phước_Long_1968-69._James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300968694.jpg
 
Tập_tin:PHUOC_LONG_PROVINCE.jpg
 
Tập_tin:PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg
File:Phuoc Long 1963 - Photo by Marv Godner.jpg
 
 
File:PHUOC LONG PROVINCE.jpg
File:PHUOC LONG 1960s - Núi Bà Rá.jpg
File:PHUOC LONG 1963.jpg
45.564

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng