Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Bowling”

 
== Lịch sử ==
Trò chơi Bowling được phổ biến vào cuối [[thế kỷ 19]]. Văn tịch có nhắc đến một trò chơi lúc đầu dùng 9 ky, sau tăng thành 10 ky. Luật chơi sớm được định chế và thống nhất, có đủ tiêu chuẩn về bóng, ky, và đường băng. Cuối [[thập niên 1930]] thì xuất hiện máy tự động xếp ky và đưa bóng trở lại.
 
== Giới thiệu ==