Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n
'{{Infobox royalty
'''Liêu Mục Tông''', hoàng đế Mục Tông nhà Liêu (19 tháng 9 năm 931 - 12 tháng 3 năm 969) là vị hoàng đế thứ tư của [[nhà Liêu]], cai trị từ [[11 tháng 10]] năm [[951]] đến [[12 tháng 3]] năm [[969]] (17 năm 152 ngày). Ông là con của hoàng đế [[Liêu Thái Tông|Thái Tông]] và lên nối ngôi sau khi anh là hoàng đế [[Liêu Thế Tông|Thế Tông]] bị ám sát vào năm 951.
|name=Mục Tông
|birth_date=19 tháng 9 năm 931
|death_date=12 tháng 3 năm 969 (tuổi từ 37-38)
|father=
|mother=
|era name=Yingli (應曆)
|era dates=951-969
|succession=Hoàng đế nhà Liêu
|reign=11 tháng 10 năm 951 đến 12 tháng 3 năm 969<br>({{age in years and days|951|10|11|969|3|12}})
|predecessor=[[Liêu Thế Tông|Thế Tông]]
|successor = [[Liêu Jingzong|Jingzong]]
|posthumous name =Hiếu An Kính Chính Hoàng Đế (孝安敬正皇帝)
|temple name = Mục Tông
}}
{{chính tả|khoảng cách trước và sau dấu chấm, phẩy}}
'''Liêu Mục Tông''', hoàng đế Mục Tông nhà Liêu (19 tháng 9 năm 931 - 12 tháng 3 năm 969) là vị hoàng đế thứ tư của [[nhà Liêu]], cai trị từ [[11 tháng 10]] năm [[951]] đến [[12 tháng 3]] năm [[969]] (17 năm 152 ngày). Ông là con của hoàng đế [[Liêu Thái Tông|Thái Tông]] và lên nối ngôi sau khi anh là hoàng đế [[Liêu Thế Tông|Thế Tông]] bị ám sát vào năm 951.
 
== Những cuộc nổi loạn trong triều Mục Tông ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng