Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

 
== Các quan điểm ==
Các phiên bản khác nhau của ý tưởng này được xây dựng bởi các nhà kinh tế của [[Đảng Cộng sản Liên Xô]] ([[Eugen Varga]]), Đảng Cộng sản Xã hội chủ nghĩa Đông Đức, [[Đảng Cộng sản Pháp]] (Paul Boccara), [[Đảng Cộng sản Anh]] (Ben Fine và Laurence Harris), và [[Đảng Cộng sản Hoa Kỳ]] (Victor Perlo). Khi Varga giới thiệu lý thuyết, các nhà kinh tế học Stalinist chính thống đã tấn công nó không tương thích với học thuyết rằng quy hoạch nhà nước là một đặc điểm duy nhất của chủ nghĩa xã hội, và rằng "''dưới chủ nghĩa tư bản tình trạng vô chính phủ của nền sản xuất ngự trị''".<ref>[http://www.marxists.org/archive/dunayevskaya/works/1949/varga.htm The Case of Eugene Varga] Raya Dunayevskaya 1949</ref>
 
Các nhà phê bình về lý thuyết như [[Ernest Mandel]] và [[Leo Kofler]]) đã tuyên bố rằng:
 
* Học thuyết ngụ ý sai rằng nhà nước bằng cách nào đó có thể vượt qua sự cạnh tranh trong chủ nghĩa tư bản, quy luật vận động của chủ nghĩa tư bản và lực lượng thị trường nói chung, được cho là hủy bỏ hoạt động của quy luật giá trị.
* Học thuyết không tính đến sự phức tạp của cơ sở giai cấp của nhà nước, và mối liên kết thực sự giữa chính phủ và giới tinh hoa. Nó mặc nhiên thừa nhận một cấu trúc đơn nhất của sự thống trị mà trong thực tế không tồn tại.
* Học thuyết không giải thích được sự nổi lên của hệ tư tưởng tân tự do trong kinh tế học cho rằng một mục tiêu quan trọng nên làm là giảm ảnh hưởng của nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ nghĩa tân tự do không phản đối việc làm cho nhà nước trở nên phụ thuộc vào mục đích của các tập đoàn lớn, trong cái được gọi là độc quyền do chính phủ cấp.
* Học thuyết không cho thấy rõ sự khác biệt giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư sản, ngoại trừ ở một nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản (hay đúng hơn là ủy ban trung ương) đóng vai trò chính trị hàng đầu. Trong trường hợp đó, bản chất giai cấp của nhà nước được xác định hoàn toàn theo chính sách của ủy ban trung ương đảng cầm quyền.
 
Nhà nước trong các xã hội kiểu Xô Viết đã được các những người theo chủ nghĩa tân Trotsky xác định là nhà tư bản độc quyền. Không có sự khác biệt, theo quan điểm của họ, giữa phương Tây và phương Đông về vấn đề này. Do đó, một số loại cách mạng chống quan liêu được cho là bắt buộc, nhưng các nhóm Trotskyist khác nhau tranh luận với nhau về hình thức cuộc cách mạng như thế sẽ cần phải thực hiện, hoặc có thể thực hiện. Một số người theo chủ nghĩa Trotsky tin rằng cuộc cách mạng chống quan liêu sẽ xảy ra một cách tự nhiên, chắc chắn. Những người khác tin rằng nó cần phải được tổ chức - mục đích là thiết lập một xã hội thuộc sở hữu và điều hành bởi tầng lớp lao động. Theo những người tân Trotsky, Đảng Cộng sản không thể đóng vai trò chủ đạo bởi vì nó không đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động.