Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế bản”

(Tạo với bản dịch của trang “Publishing”)
 
 
Kể từ khi bắt đầu, World Wide Web đã tạo điều kiện cho sự [[hội tụ công nghệ]] của nội dung thương mại và tự xuất bản, cũng như sự hội tụ của xuất bản và sản xuất thành sản xuất trực tuyến thông qua việc phát triển nội dung [[đa phương tiện]] .
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Công nghiệp truyền thông]]
[[Thể loại:Xuất bản]]
[[Thể loại:Pages with unreviewed translations]]