Media (truyền thông)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong truyền thông, media là những kênh truyền tảilưu trữ hoặc công cụ được sử dụng để lưu và gửi thông tin hoặc dữ liệu, nhưng cũng có thể coi là một kênh dùng để giao tiếp cho bất kỳ dữ liệu của bất kỳ mục đích nào.[1][2][3]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ American Psychological Association (APA): media. (n.d.). Online Etymology Dictionary. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2008, from Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/media
  2. ^ Chicago Manual Style (CMS): media. Dictionary.com. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. http://dictionary.reference.com/browse/media (accessed: ngày 24 tháng 2 năm 2008)
  3. ^ Modern Language Association (MLA): "media." Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. 24 Feb. 2008. Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/media.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • McQuail, Denis (2000) McQuail’s Mass Communication Theory (fourth edition), Sage, London, pp. 16–34. MAS
  • Biagi, S. (2004). Media Impact. Wadsworth Pub Co, 7th edition.
  • Caron, A. H. and Caronia, L. (2007). Moving cultures: mobile communication in everyday life. McGill-Queen's University Press.
  • Luskin, Bernard J. (2002) "Casting the Net Over Global Learning, New Developmentes in Workforce Training and Online Psychologies, Griffin Publishing Group, 2001.
  • News of the Media: www.newsofthemedia.com