Khác biệt giữa các bản “Lạc Hòa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Xã Lạc Hòa được chia thành 9 ấp gồm: Ca Lạc, Ca Lạc A, Đại Bái, Đại Bái A, Hòa Nam, Hòa Thành, Lền Buối, Tân Thời, Vĩnh Biên.
Toàn xã có 9 ấp:
 
# Ấp Ca Lạc.
# Ấp Ca Lạc A.
# Ấp Đại Bái.
# Ấp Đại Bái A.
# Ấp Hòa Nam.
# Ấp Hòa Thành.
# Ấp Lền Buối.
# Ấp Tân Thời.
# Ấp Vĩnh Biên.
 
==Chú thích==

Trình đơn chuyển hướng