Khác biệt giữa các bản “Cao Minh Đạt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ''Mở khóa con tim '' ||Huỳnh Đạt ||
|-
| ''Máu chảy về tim '' || Nhân||
|-
| ''Gỡ rối tơ lòng'' || ||
|rowspan=2| 2017|| ''Tía ơi đừng say'' || ||
|-
| ''Thế thái nhân tình '' ||Cao Xuân Quỳnh||
|-
|rowspan=1| 2019|| ''Tiếng sét trong mưa'' ||Khải Duy ||

Trình đơn chuyển hướng