Khác biệt giữa các bản “Vùng dưới đồi”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
GrayPage = 812 |
Image = LocationOfHypothalamus.jpg |
Caption =Vị trí củavùng thedưới đồi của humancon hypothalamusngười |
Image2 =Illu_diencephalon.jpg|
Caption2 = Diencephalon |

Bảng chọn điều hướng