Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Endorphin”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
 
==Lịch sử==
Opioid neuropeptide được phát hiện lần đầu tiên vào năm [[1974]] bởi hai nhóm điều tra độc lập:
 
Một nhóm gồm [[John Hughes]] và [[Hans Kosterlitz]] của [[Scotland]] đã cô lập - từ não của một [[con lợn]] - chất mà một số người gọi là "enkephalins" (từ tiếng Hy Lạp εγκέφαλ ςς, cerebrum).<ref name="urlA Science Odyssey: People and Discoveries: Role of endorphins discovered">{{cite web | url = https://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dh75en.html | title = Role of endorphins discovered | date = 1 January 1998 | work = PBS Online: A Science Odyssey: People and Discoveries | publisher = Public Broadcasting System | pages = | archiveurl = | archivedate = | accessdate = 15 October 2008}}</ref><ref>{{cite journal | vauthors = Hughes J, Smith TW, Kosterlitz HW, Fothergill LA, Morgan BA, Morris HR | title = Identification of two related pentapeptides from the brain with potent opiate agonist activity | journal = Nature | volume = 258 | issue = 5536 | pages = 577–80 | date = December 1975 | pmid = 1207728 | doi = 10.1038/258577a0 }}</ref>
 
Cùng thời gian đó, trong một bộ não của một con bê, Rabi Simantov và Solomon H. Snyder của Hoa Kỳ đã tìm thấy<ref>{{cite journal | vauthors = Simantov R, Snyder SH | title = Morphine-like peptides in mammalian brain: isolation, structure elucidation, and interactions with the opiate receptor | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | volume = 73 | issue = 7 | pages = 2515–9 | date = July 1976 | pmid = 1065904 | pmc = 430630 | doi = 10.1073/pnas.73.7.2515 }}</ref> thứ mà Eric Simon (người độc lập phát hiện ra thụ thể opioid trong não đốt sống) chất sau đó gọi là "endorphin" bằng cách viết tắt của endogenous morphine -"morphine nội sinh", có nghĩa là "morphin được sản xuất tự nhiên trong cơ thể".<ref name="pmid1195988"/> Các nghiên cứu đã chứng minh rằng mô người và động vật đa dạng có khả năng sản xuất morphin, đây không phải là một [[peptide]].<ref name="pmid15383669">{{cite journal | vauthors = Poeaknapo C, Schmidt J, Brandsch M, Dräger B, Zenk MH | title = Endogenous formation of morphine in human cells | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | volume = 101 | issue = 39 | pages = 14091–6 | date = September 2004 | pmid = 15383669 | pmc = 521124 | doi = 10.1073/pnas.0405430101 }}</ref><ref name="pmid17006413">{{cite journal | vauthors = Kream RM, Stefano GB | title = De novo biosynthesis of morphine in animal cells: an evidence-based model | journal = Medical Science Monitor | volume = 12 | issue = 10 | pages = RA207-19 | date = October 2006 | pmid = 17006413 | doi = }}</ref>