Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

n
Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Không có tóm lược sửa đổi
n (Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017)
 
==Hỗ trợ thể chế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa==
Do vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều [[quốc gia]] đã chú trọng công tác khuyến khích loại hình doanh nghiệp này phát triển. Các hỗ trợ mang tính thể chế để khuyến khích bao gồm: các hỗ trợ nhằm tạo ra một [[môi trường doanh nghiệp|môi trường kinh doanh]] thuận lợi (xây dựng và ban hành các [[luật]] về doanh nghiệp nhỏ và vừa <ref>[https://thukyluat.vn/vb/luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-4e589.html Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017]</ref>, tạo thuận lợi trong cấp giấy phép, cung cấp [[thông tin]], v.v...), những hỗ trợ bồi dưỡng năng lực doanh nghiệp (đào tạo nguồn lực quản lý, hỗ trợ về [[công nghệ]], v.v...), và những hỗ trợ về [[tín dụng]] (thành lập [[ngân hàng]] chuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, [[bảo lãnh tín dụng]] cho doanh nghiệp, thành lập các [[công ty đầu tư mạo hiểm]], v.v...), và những hỗ trợ khác (như mặt bằng kinh doanh).
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam (VINASME)<ref>[http://vinasme.vn/index.html Hiệp hội DNVVN Việt Nam]</ref>
, có đến 96% doanh nghiệp đăng ký ở Việt Nam là DNVVN. Khối này tạo ra đến 40% tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm, chủ yếu mang lại lợi ích đặc biệt cho nguồn lao động chưa qua đào tạo. Trong nhiều năm tới, khối DNVVN vẫn là động cơ chạy chính cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, là khối này cũng chỉ phát triển mạnh trong những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận khiêm tốn, công nghệ thấp do không có lợi thế về quy mô (tiềm lực tài chính, địa bàn hoạt động, thị phần…) mà thường tập trung vào các vấn đề như lựa chọn mục tiêu kinh doanh phù hợp với khả năng, ổn định, củng cố thị phần đã có hay phát triển thị trường từng bước và có chọn lọc khâu, điểm đột phá thuận lợi nhất. Các DNVVN vẫn phải tự vận động và liên kết để hợp tác kinh doanh mà thiếu vắng vai trò rõ nét của chính sách nhà nước.
84

lần sửa đổi