Khác biệt giữa các bản “Charles Fourier”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Add 2 books for Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được (20210205)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Add 2 books for Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được (20210205)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot)
*Brock, William H. [http://www.billbrock.net/fch00 Phalanx on a Hill: Responses to Fourierism in the Transcendentalist Circle] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060708065128/http://www.billbrock.net/fch00 |date=2006-07-08 }}. Diss., Loyola U Chicago, 1996.
*{{chú thích sách |last= Buber |first= Martin |title= Paths in Utopia |year= 1996 |publisher= Syracuse University Press |location= Syracuse, N.Y. |isbn= 0-8156-0421-1 }}
*{{chú thích sách |last= Davis |first= Philip G. |title= Goddess unmasked: the rise of neopagan feminist spirituality |url= https://archive.org/details/goddessunmaskedr0000davi |year= 1998 |publisher= Spence Pub. |location= Dallas, Tex. |isbn= 0-9653208-9-8}}
*Desroche, Henri. ''La Société festive. Du fouriérisme écrit au fouriérismes pratiqués''. Paris: Seuil, 1975.
*Engels, Frederick. ''[[Anti-Dühring]]''. 25:1-309. Marx, Karl, and Frederick Engels. Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works [MECW]. 46 vols. to date. Moscow: Progress, 1975.
*{{chú thích sách |last= Guarneri |first= Carl J. |title= The utopian alternative: Fourierism in nineteenth-century America |url= https://archive.org/details/utopianalternati00carl |year= 1991 |publisher= Cornell University Press |location= Ithaca, N.Y. |isbn= 0-8014-2467-4}}
*{{chú thích sách |last= Heider |first= Ulrike |title= Anarchism: left, right, and green |year= 1994 |publisher= City Lights Books |location= San Francisco |isbn= 0-87286-289-5}}
*{{chú thích sách |last= Kolakowski |first= Leszek |title= Main Currents of Marxism: The Founders |year= 1978 |publisher= Oxford University Press |location= Oxford |isbn= 0198245475}}
203.723

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng