Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Adelene Stanley”

Trang mới: “{{Infobox person | image = | birth_date = {{Ngày sinh và tuổi|1995|7|15}} | education = Bachelor of Arts (Hons) | alma mater = Trường Nghệ thuật (SOTA), Trường Ballet và Múa đương đại Rambert | height = 173 cm | spouse = John Cheah (cưới 2017) | tên = }}'''Adelene Stanley''' (sinh ngày 15 tháng 7 năm 1995) là một vũ công chuyên nghiệp người Singapore. Năm 18 tuổi, cô là người Singapore duy nhất được ch…”
(Trang mới: “{{Infobox person | image = | birth_date = {{Ngày sinh và tuổi|1995|7|15}} | education = Bachelor of Arts (Hons) | alma mater = Trường Nghệ thuật (SOTA), Trường Ballet và Múa đương đại Rambert | height = 173 cm | spouse = John Cheah (cưới 2017) | tên = }}'''Adelene Stanley''' (sinh ngày 15 tháng 7 năm 1995) là một vũ công chuyên nghiệp người Singapore. Năm 18 tuổi, cô là người Singapore duy nhất được ch…”)
(Không có sự khác biệt)