Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế độ chính trị”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Tham khảo ==
=== TríchChú dẫnthích ===
 
=== Trích dẫn ===
{{tham khảo}}
 
 
=== Nguồn ===
* {{Cite book | year= 2007 | last1= James | first1= Paul | author-link= Paul James (academic) | last2 = Palen | first2 = Ronen | title = Globalization and Economy, Vol. 3: Global Economic Regimes and Institutions | url = https://www.academia.edu/4251331 | publisher= Sage Publications | location= London }}