Bình Trinh Đông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bình Trinh Đông là một thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

- Xã Bình Trinh Đông thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].

  • Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Bình Trinh Đông thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].

  • Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.

- Xã Bình Trinh Đông thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].

  • Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Bình Trinh Đông thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.

Liên Kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]