Bản mẫu:Cộng đồng tự trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{tên đầy đủ}}}
Cờ của {{{tên}}} Quốc huy của {{{tên}}}
[[Cờ của {{{tên}}}|Lá cờ]] [[Quốc huy của {{{tên}}}|Quốc huy]]
[[Hình:{{{bản đồ}}}|250px]]
Thủ đô {{{thủ đô}}}
Ngôn ngữ chính thức {{{ngôn ngữ}}}
Diện tích
 – Tổng số
 – % của Tây Ban Nha
Hạng {{{hạng diện tích}}}
 {{{diện tích}}} km²
 {{{phần trăm diện tích}}}
Dân số
 – Tổng số ({{{ngày điều tra}}})
 – % của Tây Ban Nha
 – Mật độ
Hạng {{{hạng dân số}}}
 {{{dân số}}}
 {{{phần trăm dân số}}}
 {{{mật độ}}}/km²
Tên dân tộc
 – Tiếng Tây Ban Nha
 – {{{tiếng địa phương}}}

 {{{tên tiếng Tây Ban Nha}}}
 {{{tên địa phương}}}
Đạo luật Tự trị {{{tự trị}}}
Đại diện ở
nghị viện

 – Số ghế trong quốc hội
 – Số ghế thượng viện


 {{{quốc hội}}}
 {{{thượng viện}}}
[[{{{liên kết chủ tịch}}}|Chủ tịch]] {{{chủ tịch}}}
ISO 3166-2 {{{mã}}}
{{{trang web}}}

Cách dùng:

{{Cộng đồng tự trị
|tên = 
|tên đầy đủ = 
|cờ = 
|quốc huy = 
|khẩu hiệu = 
|quốc ca = 
|bản đồ = 
|thủ đô = 
|ngôn ngữ = 
|diện tích = 
|hạng diện tích = 
|độ lớn diện tích =
|phần trăm diện tích = 
|dân số = 
|hạng dân số = 
|phần trăm dân số = 
|ngày điều tra = 
|mật độ = 
|tên tiếng Việt = 
|tên tiếng Tây Ban Nha = 
|tiếng địa phương = 
|tên địa phương = 
|tự trị = 
|quốc hội = 
|thượng viện = 
|chủ tịch = 
|liên kết chủ tịch = 
|mã = 
|trang web = 
}}