Bản mẫu:Category-Class

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thể loại
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is used in assessment summaries for the WP1.0 project; see Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Assessment.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Liên kết mặc định[sửa mã nguồn]

Without parameters, the default link is to Thể loại:Bài chất lượng Category-Class.

{| class="wikitable"
|-
! {{Category-Class}}
|}

hiển thị ra:

Thể loại

Liên kết tùy chọn[sửa mã nguồn]

The optional parameter, category may be given to specify an alternate link. When linking to a category, "Thể loại:" must be specified.

{| class="wikitable"
|-
! {{Category-Class|category=Thể loại:Bài Category-Class dự án }}
|}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các loại chất lượng tiêu chuẩn
Bài viết chọn lọc FA  Danh sách chọn lọc FL  Phương tiện chọn lọc FM  Bài viết chất lượng A A 
{{chất lượng|FA}} {{chất lượng|FL}} {{chất lượng|FM}} {{chất lượng|A}}
 GA  Bài viết chất lượng B B  Bài viết chất lượng C C  Bài viết sơ khởi Start 
{{chất lượng|GA}} {{chất lượng|B}} {{chất lượng|C}} {{chất lượng|Start}}
Bài viết sơ khai Stub   List   NA   ??? 
{{chất lượng|Stub}} {{chất lượng|List}} {{chất lượng|NA}} {{chất lượng|Unassessed}}
Các loại chất lượng không tiêu chuẩn
Bài viết chất lượng hiện tại Current  Bài viết chất lượng dự kiến Future  Bài viết chất lượng SIA SIA   Deferred 
{{chất lượng|Current}} {{chất lượng|Future}} {{chất lượng|SIA}} {{chất lượng|Deferred}}
Danh sách chất lượng A AL  Danh sách chất lượng B BL  Danh sách chất lượng C CL  Danh sách chất lượng sơ khởi SL 
{{chất lượng|AL}} {{chất lượng|BL}} {{chất lượng|CL}} {{chất lượng|SL}}
Sách Wikipedia Book  Trang thể loại Category  Trang định hướng Disambig   Draft 
{{chất lượng|Book}} {{chất lượng|Category}} {{chất lượng|Disambig}} {{chất lượng|Draft}}
 File   Merge   Needed   Portal 
{{chất lượng|File}} {{chất lượng|Merge}} {{chất lượng|Needed}} {{chất lượng|Portal}}
 Project  Trang đổi hướng Redirect   Template   User 
{{chất lượng|Project}} {{chất lượng|Redirect}} {{chất lượng|Template}} {{chất lượng|User}}
Các loại quan trọng
 Đặc biệt   Cao   Trung bình   Thấp 
{{độ quan trọng|Đặc biệt}} {{độ quan trọng|Cao}} {{độ quan trọng|Trung bình}} {{độ quan trọng|Thấp}}
 Dưới   NA   ??? 
{{độ quan trọng|Dưới}} {{độ quan trọng|NA}} {{độ quan trọng|Chưa xếp}}
Chất lượng
Độ quan trọng
Hỗn hợp
Các loại khác
Công cụ để thêm nhiều bản mẫu vào các trang đánh giá chất lượng