Bản mẫu:Cb-cấm

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lý do nào đó. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được dùng để thông báo rằng bạn đã bị cấm. It informs them of the reason for their block and describes the steps they can take if they wish to continue editing. It has been carefully designed based on guidelines by the user warnings project.

Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.

Ghi chú: Chỉ có bảo quản viên có thể cấm thành viên; thêm một bản mẫu cấm không tạo ra một lệnh cấm. Xem Tin nhắn cho bảo quản viên để yêu cầu một bảo quản viên cấm một thành viên.

Sử dụng

Nên nhớ là bạn phải thế bản mẫu này sử dụng {{subst:Cb-cấm}} thay vì {{Cb-cấm}}. (Mặc dù bản mẫu này phải được thay thế trong trang thảo luận thành viên, nó đã được thiết kế để hiển thị khi không thể thay thế bản mẫu trên.)

To give greater detail to your message, you may specify: the block duration, a specific reason for the block, and auto-include your signature.

{{subst:Cb-cấm|anon=yes|time=Duration|reason=For a different reason|notalk=yes|page=Targeted page|sig=yes}}

Ghi chú

  • Nếu bạn không đặt hạn cho lệnh cấm trên, thay thế time=Duration với indef=yes.
  • Bản mẫu cấm vô thời hạn không cần tham số time hay indef.
  • Nếu không cấm một người dùng vô danh, bỏ tham số anon.
  • Include the page parameter to refer to a page on which the conduct supporting the block occurred.
  • The notalk parameter should always be omitted unless the user cannot edit their own talk page.
  • The optional for parameter can be used if the word "for" before the block reason doesn't grammatically work. For example, if for=per is written, the block notice will say "blocked from editing per". Don't use this parameter if you don't want to change the word "for".

Xem thêm

Block templates
Temporary Indefinite Partial
{{uw-block}} {{uw-block|indef=yes}} or {{uw-blockindef}} {{uw-pblock}}