Bản mẫu:Chú thích báo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài báo.

Cú pháp

{{Chú thích báo
 | tên=
 | họ=
 | tác giả=
 | đồng tác giả=
 | url=
 | tên bài=
 | tác phẩm=
 | thành phố=
 | nhà xuất bản=
 | số=
 | các trang=
 | trang=
 | ngày=
 | ngày truy cập=
 | url lưu trữ=
 | ngày lưu trữ=
 | ngôn ngữ=
 | trích dẫn=
}}

Các tham số bắt buộc

 • tên bài: Tên bài báo. Tham số này bắt buộc phải có, các tham số khác là tùy chọn.

Các tham số không bắt buộc

 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả.
  • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • đồng tác giả: để ghi công thêm tác giả
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản nếu có.
 • trang : Bài báo được in ở trang nào, nếu có
 • ngày : Ngày báo phát hành
 • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD (năm-tháng-ngày) của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng khác, ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 2000 hay gặp trong Wikipedia.
 • tác phẩm hay công trình: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó, chẳng hạn như tên báo.
 • thành phố hay nơi xuất bản: Thành phố của báo.
 • số: Số báo.
 • các trang làm trang không hiển thị.
 • ngôn ngữ
 • trích dẫn

Xem thêm