Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Chú thích báo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài báo.

Cú pháp

{{Chú thích báo
 | tên=
 | họ=
 | tác giả=
 | đồng tác giả=
 | url=
 | tên bài=
 | tác phẩm=
 | thành phố=
 | nhà xuất bản=
 | số=
 | các trang=
 | trang=
 | ngày=
 | ngày truy cập=
 | url lưu trữ=
 | ngày lưu trữ=
 | ngôn ngữ=
 | trích dẫn=
}}

Các tham số bắt buộc

 • tên bài: Tên bài báo. Tham số này bắt buộc phải có, các tham số khác là tùy chọn.

Các tham số không bắt buộc

 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả.
  • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • đồng tác giả: để ghi công thêm tác giả
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản nếu có.
 • trang : Bài báo được in ở trang nào, nếu có
 • ngày : Ngày báo phát hành
 • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD (năm-tháng-ngày) của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng khác, ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 2000 hay gặp trong Wikipedia.
 • tác phẩm hay công trình: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó, chẳng hạn như tên báo.
 • thành phố hay nơi xuất bản: Thành phố của báo.
 • số: Số báo.
 • các trang làm trang không hiển thị.
 • ngôn ngữ
 • trích dẫn

Dữ liệu bản mẫu

This template formats a citation to a news article in print, video, audio or web using the provided source information (e.g. author, publication, date) and various formatting options.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Ví dụ
https://www.nytimes.com/...
Chuỗikhuyến khích
Source titletitle

The title of the article as it appears in the source; displays in quotes

Chuỗibắt buộc
Last namelast last1 author author1 authors

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'.

Không rõkhuyến khích
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'.

Không rõkhuyến khích
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

Chuỗikhuyến khích
Name of publicationwork journal magazine periodical newspaper

Name of the newspaper, magazine or periodical; displays after title

Ví dụ
The Wall Street Journal
Chuỗikhuyến khích
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Chuỗikhuyến khích
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Chuỗitùy chọn
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Chuỗitùy chọn
Dead URLdead-url deadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Chuỗitùy chọn
Publisherpublisher distributor institution

Name of the parent institution or company that publishes the newspaper, magazine, or periodical; displays after name of the publication

Ví dụ
News Corp
Chuỗitùy chọn
Agencyagency

The news agency (wire service) that provided the content; examples: Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

Chuỗitùy chọn
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

Không rõtùy chọn
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Chuỗitùy chọn
Month of publicationmonth

Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known

Chuỗitùy chọn
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Chuỗitùy chọn
Editor last nameeditor-last editor-last1 editor1-last editor-surname editor-surname1 editor1-surname editor editor1

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Không rõtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor-first1 editor1-first editor-given editor-given1 editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Không rõtùy chọn
Editor linkeditor-link editor-link1

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Trangtùy chọn
Issueissue number

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Chuỗitùy chọn
Departmentdepartment

Department within the periodical

Chuỗitùy chọn
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Chuỗitùy chọn
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗitùy chọn
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Chuỗitùy chọn
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Chuỗitùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Chuỗitùy chọn
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗitùy chọn
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Chuỗitùy chọn
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗitùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗitùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Chuỗitùy chọn
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗitùy chọn
Translated titletrans-title trans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Chuỗitùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗitùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Chuỗitùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗitùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗitùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date doi_brokendate doi-inactive-date

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗitùy chọn
ISBNisbn ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗitùy chọn
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗitùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗitùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗitùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗitùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Chuỗitùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗitùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗitùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗitùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗitùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Chuỗitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Chuỗitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Chuỗitùy chọn
Registrationregistration

For online sources that require registration, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); superseded by subscription if both are set

Chuỗitùy chọn
Subscriptionsubscription

For online sources that require subscription, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); supersedes registration if both are set

Chuỗitùy chọn
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Không rõtùy chọn
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Không rõtùy chọn
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Không rõtùy chọn
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Không rõtùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Không rõtùy chọn
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Không rõtùy chọn
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Không rõtùy chọn
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Không rõtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗitùy chọn
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as 

Mặc định
,
Chuỗitùy chọn
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as 

Mặc định
;
Chuỗitùy chọn
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Sốtùy chọn
Author linkauthor-link authorlink authorlink1 author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Trangtùy chọn
Author link 2author-link2 authorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author. (Up to nine authors can be listed, 3-9 are toward the end of the parameter list)

Trangtùy chọn
Lay URLlay-url layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Chuỗitùy chọn
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗitùy chọn
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗitùy chọn
Author link 3author-link3 authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Trangtùy chọn
Author link 4author-link4 authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Trangtùy chọn
Author link 5author-link5 authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Trangtùy chọn
Author link 6author-link6 authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Trangtùy chọn
Author link 7author-link7 authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Trangtùy chọn
Author link 8author-link8 authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Trangtùy chọn
Author link 9author-link9 authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Trangtùy chọn
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Chuỗitùy chọn
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Chuỗitùy chọn
viavia

Identify the aggregator of the resource that provided the digital version (usually a database provider), when it differs from the publisher (e.g., for The Wikipedia Library)

Ví dụ
EBSCOHost , Proquest, Newspapers.com
Không rõtùy chọn

Xem thêm