Bản mẫu:Chú thích web/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc trong các bài viết của Wikipedia, dành cho các nguồn tham khảo tìm thấy trên Internet. Bản mẫu {{Chú thích báo}} cũng có thể được dùng nếu nguồn tham khảo là một bài báo trên Internet.

Cách sử dụng

Dạng đơn giản nhất thường sử dụng

{{chú thích web |url = |tiêu đề = |author = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập = |ngôn ngữ = }}

Dạng nhiều tham số hơn
{{chú thích web
| url    = <!--địa chỉ trang web nguồn-->
| title   = <!--tiêu đề bài viết nguồn-->
| quote   = <!--trích dẫn-->
| author   = <!--tác giả-->
| last    = 
| first   = 
| authorlink = 
| author2  = <!--đồng tác giả nếu có-->
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| format   = 
| work    = 
| publisher = 
| pages   = 
| language  = 
| accessdate = <!--ngày truy cập-->
| archiveurl = 
| archivedate = 
}}

hoặc hàng ngang:

{{chú thích web |url= |title= |date= |author= |last= |first= |authorlink= |author2= |last2= |first2= |authorlink2= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |accessdate= |archiveurl= |archivedate= }}

Mô tả chi tiết

Các tham số bắt buộc

 • url: Địa chỉ URL của tài liệu web.
 • tiêu đề / title: Tiêu đề tài liệu web.

Các tham số không bắt buộc

 • author: Tên tác giả
  • lastfirst: Dùng thay thế cho author để hiển thị last, first (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • authorlink hoạt động với author hoặc với lastfirst để liên kết đến bài viết trên Wikipedia về tác giả
  • author2, last2, first2, authorlink2 hoàn toàn tương tự như trên nhưng dành cho tác giả thứ hai. Có thể tiếp tục với hậu tố 3, 4,... cho các tác giả tiếp theo.
 • ngày / date: Ngày tháng mà tài liệu được xuất bản, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
  • năm / year: Năm được xuất bản. (Không cần nếu ngày tháng ISO 8601 được chỉ định.)
 • format: Định dạng, thí dụ PDF, DOC. Sẽ là HTML nếu không chỉ định.
 • work: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó.
 • nhà xuất bản / publisher: Nhà xuất bản nếu có.
 • ngày truy cập / accessdate: Ngày tháng mà tài liệu được truy nhập, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
 • ngôn ngữ / language: Ngôn ngữ của tài liệu.

Dữ liệu bản mẫu

This template formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. It should be used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
URL urlURLđịa chỉ

The URL of the online location where the text of the publication can be found

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi bắt buộc
Tựa đề titletựa đềtiêu đềtên bài

The title of the source page on the website; will display with quotation marks added

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi bắt buộc
Ngày tháng xuất bản datengày thángngày

Full date when the source was published; if unknown, use accessdate instead; do not wikilink

Mặc định
trống
Ví dụ
YYYY-MM-DD
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ngày tháng truy cập URL accessdatengày truy cậpngày truy nhập

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Mặc định
trống
Ví dụ
YYYY-MM-DD
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tên website websitetác phẩm

Title of the website; may be wikilinked; will display in italics; alias of 'work'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Nhà xuất bản publishernhà xuất bảnnxb

Name of the publisher

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tên Á Đông authorauthorauthor1authorstác giả 1các tác giả

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) lastlast1họ 1

Họ của tác giả phương Tây; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) firstfirst1tên 1

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlinkauthorlink1author-linkauthor1-linklk tác giả 1

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author2author2tác giả 2

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 2; don't wikilink, use 'authorlink2'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last2last2họ 2

Họ của tác giả phương Tây thứ 2; don't wikilink, use 'authorlink2'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first2tên 2

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 2; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink2author2-linklk tác giả 2

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author3author3tác giả 3

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 3; don't wikilink, use 'authorlink3'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last3last3họ 3

Họ của tác giả phương Tây thứ 3; don't wikilink, use 'authorlink2'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first3tên 3

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 3; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink3author3-linklk tác giả 3

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author4author4tác giả 4

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 4; don't wikilink, use 'authorlink4'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last4last4họ 4

Họ của tác giả phương Tây thứ 4; don't wikilink, use 'authorlink4'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first4tên 4

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 4; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink4author4-linklk tác giả 4

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author5author5tác giả 5

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 5; don't wikilink, use 'authorlink5'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last5last5họ 5

Họ của tác giả phương Tây thứ 5; don't wikilink, use 'authorlink5'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first5tên 5

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 5; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink5author5-linklk tác giả 5

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author6author6tác giả 6

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 6; don't wikilink, use 'authorlink6'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last6last6họ 6

Họ của tác giả phương Tây thứ 6; don't wikilink, use 'authorlink6'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first6tên 6

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 6; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink6author6-linklk tác giả 6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author7author7tác giả 7

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 7; don't wikilink, use 'authorlink7'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last7last7họ 7

Họ của tác giả phương Tây thứ 7; don't wikilink, use 'authorlink7'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first7tên 7

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 7; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink7author7-linklk tác giả 7

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author8author8tác giả 8

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 8; don't wikilink, use 'authorlink8'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last8last8họ 8

Họ của tác giả phương Tây thứ 8; don't wikilink, use 'authorlink8'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first8tên 8

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 8; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink8author8-linklk tác giả 8

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Tên Á Đông author9author9tác giả 9

Họ và tên của tác giả Á Đông hoặc Hungary thứ 9; don't wikilink, use 'authorlink2'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ (phương Tây) last9last9họ 9

Họ của tác giả phương Tây thứ 9; don't wikilink, use 'authorlink2'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên (phương Tây) first9tên 9

Tên lẫn tên đệm của tác giả phương Tây thứ 9; don't wikilink.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết tác giả authorlink9author9-linklk tác giả 9

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Người khác othersnguời khác

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tháng xuất bản monththáng

Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Năm xuất bản yearnăm

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Năm xuất bản gốc origyearnăm gốc

Original year of publication; provide specifics

Mặc định
trống
Ví dụ
YYYY
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tên biên tập viên Á Đông editor

Họ và tên của biên tập viên Á Đông hoặc Hungary; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Họ biên tập viên (phương Tây) editor-lasthọ biên tậphọ biên tập viên

Họ của biên tập viên phương Tây; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Tên biên tập viên (phương Tây) editor-firsttên biên tậptên biên tập viên

Tên lẫn tên đệm của biên tập viên phương Tây; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Liên kết biên tập viên editor-linklk biên tậpliên kết biên tập

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Trang tùy chọn
Định danh đợt seriesđợtloạt

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Vị trí xuất bản locationvị tríđịa điểm

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Nơi xuất bản publication-placenơi xuất bản

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ngày tháng xuất bản publication-datengày xuất bản

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Trang pageptrangtr

Page in the source that supports the content; displays after 't.'

Mặc định
trống
Ví dụ
tr.105
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Các trang pagesppcác trang

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ẩn “tr.” noppkhông trang

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tại at

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ngôn ngữ languagengôn ngữ

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tựa đề tiếng Việt trans_titletrans-titledịch tựa đềdịch tiêu đềdịch tên bài

A Vietnamese language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Kiểu typekiểu

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Định dạng formatđịnh dạng

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
định danh arXiv arxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
AZIN asin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
AZIN TLD asin-tldASIN-TLDTLD ASINtên miền cấp cao nhất ASIN

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Bibcode bibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
DOI doi

Digital Object Identifier; bắt đầu với “10”.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
DOI broken date doi_brokendatengày hư DOIDOI hưDOI hỏng

The date that the DOI was determined to be broken

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
ISBN isbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
ISSN issn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
jfm code jfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
JSTOR jstor

JSTOR identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
LCCN lccn

Library of Congress Control Number

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
MR mr

Mathematical Reviews identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
OCLC oclc

Online Computer Library Center number

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
OL ol

Open Library identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
OSTI osti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
PMC pmc

PubMed Center article number

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
PMID pmid

PubMed Unique Identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
RFC rfc

Request for Comments number

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
SSRN ssrn

Social Science Research Network

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Zbl zbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Mã số idmã số

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
URL lưu trữ archiveurlarchive-urlurl lưu trữ

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ngày tháng lưu trữ archivedatearchive-datengày lưu trữ

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Mặc định
trống
Ví dụ
YYYY-MM-DD
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
URL hỏng deadurlurl hưurl hỏngđịa chỉ hưđịa chỉ hỏng

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Trích dẫn quotetrích dẫn

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tham khảo reftham khảo

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Phân tích separatorphân tách

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
.
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Tái bút postscripttái bút

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Mặc định
.
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
URL tóm lược layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Nguồn tóm lược laysourcenguồn tóm lược

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Ngày tháng tóm lược laydatengày tóm lược

Date of the summary; displays in parentheses

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Author mask author-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Phân tách tên tác giả author-name-separatorphân tách tên tác giả

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
,
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Phân tách tác giả author-separatorphân tách tác giả

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
;
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Số tác giả để hiển thị display-authorsdisplayauthorssố tác giả

number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

Mặc định
8
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Số tùy chọn
Dấu & đằng trước tên tác giả cuối cùng lastauthorampvà tác giả cuối

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Cần trả tiền subscriptionđăng kýđăng kíđăng nhậptrả tiềnmua

When set to yes, displays (subscription required) to indicate an online source that requires subscription

Mặc định
trống
Ví dụ
yes
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Cần đăng ký registration

When set to yes, displays (registration required) to indicate an online source that requires registration

Mặc định
trống
Ví dụ
yes
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn

Xem thêm