Bản mẫu:Chuyển đổi giấy phép

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô tả[sửa mã nguồn]

Đây là gốc của hệ thống tiêu bản "chuyển đổi giấy phép". Bằng cách đưa một từ khóa thích hợp vào, nó sẽ khiến cho hình ảnh GFDL được tự động gắn thẻ lại và sắp nó vào một trong một số thể loại dựa trên việc tập tin đó có thỏa mãn để tham gia vào nỗ lực cập nhật giấy phép không.

Tiêu bản này dự để chèn vào {{GFDL}} và các tiêu bản tương tự cho thấy tình trạng có thể chuyển đổi giấy phép. Một tham số sẽ được thêm vào {{GFDL}} mà cần truyền vào từ khóa được dùng ở đây để cho phép gọi GFDL có dạng mới {{GFDL|chuyển đổi=từ khóa}}.

Các tiêu bản có nhúng {{chuyển đổi giấy phép}} sẽ được tự động thêm vào Thể loại:Tiêu bản sử dụng hệ thống chuyển đổi giấy phép, và như vậy đã được cấu hình để truyền vào tự khóa chuyển đổi.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tác vụ thực hiện khác nhau dựa vào từ khóa sau:

 • Chuỗi trống hoặc không nhận ra gì cả:
  Sẽ hiện lên một thông báo nói rằng hình ảnh GFDL có thể được tái cấp phép nếu chúng thỏa mãn các tiêu chí.
Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
 • tái cấp phép:
  Từ khóa này sẽ được dùng nếu hình ảnh chắc chắn là đủ điều kiện để tái cấp phép. Thẻ {{cc-by-sa-3.0-đổi}} sẽ được chèn vào sau thẻ GFDL.
 • không thỏa mãn:
  Từ khóa này sẽ dùng nếu tập tin không thỏa mãn các tiêu chí tái cấp tập tin. Nó bỏ đi thông báo và xếp hình ảnh vào Thể loại:Không thõa mãn chuyển đổi giấy phép.
 • trùng lắp:
  Từ khóa này sẽ được dùng khi tập tin đã được cấp phép kép theo CC-BY-3.0 hoặc CC-BY-SA-3.0 vào do đó việc tái cấp phép là không cần thiết. Nó bỏ đi thông báo và xếp hình ảnh vào Thể loại:Trùng lắp chuyển đổi giấy phép.
 • cần xem lại:
  Từ khóa này sẽ dùng nếu việc người xem xét vẫn chưa quyết định được nó có thỏa mãn tái cấp phép hay không. Những hình ảnh này sẽ được đưa vào thể loại xem xét thêm trong Thể loại:Cần xem lại chuyển đổi giấy phép và thông báo vẫn nằm đó.
 • không đổi:
  Từ khóa này chỉ dùng nếu người sở hữu bản quyền yêu cầu công khai là họ không muốn hình ảnh này tham gia vào việc chuyển đổi giấy phép. Làm như thế sẽ bỏ thông báo và xếp hình ảnh vào Category:Không tham gia chuyển đổi giấy phép. Chọn không tham gia là không được khuyến khích, vì nó nói chung sẽ làm tài liệu khó tái sử dụng hơn. Tùy chọn không đổi chỉ tồn tại một thời gian ngắn, và người giữ bản quyền nào muốn sử dụng tùy chọn này nên làm nhanh. Xem thảo luận kỹ hơn tại Wikipedia:Chuyển đổi giấy phép hình ảnh#Điều khoản không đổi.

Xem thêm[sửa mã nguồn]