Bản mẫu:GFDL

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THÊM "Lệ thuộc vào lời phủ nhận" VÀO TIÊU BẢN NÀY. XEM tiêu chuẩn GFDL ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN.

Tiêu bản này sẽ đặt trang vào Thể loại:Hình dưới GFDL.

Xem thêm[sửa mã nguồn]