Bản mẫu:GFDL-with-disclaimers

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào.
Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.


Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bổ sung trang vào Thể loại:Hình dưới GFDL với phủ nhận.

Diễn giải[sửa mã nguồn]

Thẻ quyền này được khởi tạo ra ngày 6 tháng 7 năm 2007, là một phần trong cố gắng chuyển các hình sẽ được truyền lên theo giấy phép GFDL nhưng vẫn muốn bảo lưu một số quyền, phụ thuộc vào phủ nhận của chủ sở hữu bản quyền, để chúng sử dụng thẻ quyền này, tránh trộn lẫn với các hình ảnh cũng dùng thẻ quyền {{GFDL}} cũ (trước sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2007) nhưng không hạn chế việc tái sử dụng (nghĩa là loại bỏ câu "Lệ thuộc vào phủ nhận chung").

Việc chuyển như thế sẽ đặt Wikipedia tiếng Việt vào vị thế bình đẳng với các Wikipedia khác cũng như với Commons. Tuy nhiên, do người truyền hình lên với thẻ GFDL cũ có thể về mặt pháp lý đòi hỏi thẻ GFDL (cũ) phải duy trì các phủ nhận đó (nếu có), do vậy thông báo về phủ nhận chung không thể loại bỏ ra khỏi các hình đang tồn tại đã có ghi chú đó. Vì thế mọi hình được truyền lên sau khi câu "Lệ thuộc vào phủ nhận chung" được bớt đi khỏi thẻ GFDL cần chuyển sang dùng thẻ quyền này để thông báo chính xác về tình trạng rắc rối của chúng.

Cuối cùng, {{GFDL}} sẽ được thay thế bằng {{GFDL-no-disclaimers}}, sau khi mọi sử dụng đang có của {{GFDL}} đã được chuyển sang thẻ này hay thẻ {{GFDL-no-disclaimers}}, tùy theo thông báo của chủ sở hữu bản quyền đối với hình ảnh đó.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{GFDL-no-disclaimers}}: GFDL thuần, không chứa các phủ nhận nào (tương đương với {{GFDL}} sau sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2007).
  • {{GFDL 1.2}}