Bước tới nội dung

Bản mẫu:Commons category multi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này tương tự như {{Thể loại Commons}} nhưng hiển thị 2, 3, 4, 5 hoặc 6 thể loại và cho phép thay đổi độ rộng hoặc thả hộp sang bên trái.

Sử dụng: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | position=left | width=20em}}
Sử dụng: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3}}
Sử dụng: {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3 | topic4}}
Sử dụng: {{Commons category multi | topic1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6}}

Bản mẫu sẽ nêu rõ "Wikimedia Commons có phương tiện liên quan đến (thể loại):..." và sau đó hiển thị 2 tên chủ đề đầu tiên in đậm/in nghiêng là "topic1 hoặc ' 'topic2" (dưới dạng liên kết). Các chủ đề tùy chọn 3 hoặc 4 sẽ ở dòng tiếp theo ("hoặc topic3 hoặc topic4'). Các chủ đề tùy chọn 5 và 6 sẽ nằm trên dòng thứ ba.

Tùy chọn |position=left sẽ chuyển hộp sang lề trái. Mẫu nằm ở lề phải theo mặc định.

|delimiter= chỉ định dấu phân cách nào được sử dụng để phân tách từng mục nhập. Hãy cẩn thận, vì thông số này cũng chấp nhận mã wiki. Vì vậy, để chỉ định dấu chấm phẩy (;) làm dấu phân cách (là mã Wiki cho danh sách định nghĩa), hãy sử dụng {{;}}. Vì các khoảng trắng ở đầu và cuối bị bỏ qua nên hãy sử dụng   để chỉ không gian.

Lưu ý rằng tên chủ đề phải tồn tại dưới dạng tên thể loại trong Wikimedia Commons (được chỉnh sửa bằng tên đăng nhập Wikimedia).

Địa điểm[sửa mã nguồn]

If using a large, graphical template produces odd layout problems, like the excessive white space shown on the right of this screenshot, then switch to a different sister template.

Nói chung là:

KhôngN Không đặt bản mẫu này trong một đoạn mà không di chuyển sang trái.
KhôngN Không đặt bản mẫu này trong đoạn chứa các cột mà không di chuyển sang trái.
KhôngN Không thụt lề bản mẫu này bằng dấu hai chấm (:) hoặc dấu đầu dòng (*).

Đặc biệt:

  • Trong các bài viết, bản mẫu này nên được đặt ở trên cùng của phần cuối cùng trên trang để nó nổi ở bên phải của phần đó.
  • Trong trang định hướng, bản mẫu này thường được đặt ở đầu trang.
  • Trong các thể loại, bản mẫu này nên được nhóm với các bản mẫu khác ở phần đầu của phần giới thiệu thể loại. Điều này giúp tránh khoảng trắng không cần thiết vì bất kỳ văn bản nào sẽ nổi xung quanh các bản mẫu.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Các ví dụ sau đây cho thấy kết quả của việc sử dụng bản mẫu.

{{Commons category multi | Gold | Silver}}
Ví dụ này cho thấy việc sử dụng |position=left

{{Commons category multi | Red | Pale Green | position=left}}

{{Commons category multi | Los Angeles | New York}}
Ví dụ này hiển thị các liên kết đến các từ sai chính tả, trong trường hợp này là "Les Angles".

{{Commons category multi | Les Angles | Now York}}

{{Commons category multi | Ludwig van Beethoven | Richard Strauss}}
{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze}}
{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze | Iron}}
Ví dụ này cho thấy việc sử dụng các dấu phân cách. Xem phần "Sử dụng" ở trên để được giải thích.

{{Commons category multi | Gold | Silver | Bronze | Iron | Copper | Brass |delimiter={{;}} }}

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]