Bản mẫu:FlagIOCteam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template family is used to display a small flag and name of a country, with a wikilink to the country's page for the specified multi-sport event and the country code.

Sử dụng {{FlagIOCteam}} dành cho Thế vận hội.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{flagXXXteam|mã|đại hội}}

 • is the three-letter country code used by the IOC, CGF, or FINA.
 • đại hội is a string with slightly different forms depending on the template used:
  • {{flagIOC2team}} takes values in the form <year> <games>, or just <games>
  • {{flagIOCteam}} and {{flagIPCteam}} use <year> Summer, <year> Winter, or just Summer or Winter
  • Games-specific templates such as {{flagCGFteam}}, {{flagPASOteam}}, etc, simply take the <year>. See below for a full list of supported "shortcut" templates
The intent is that this template can be used from medal tables and event result tables to point to the right country page. Also, the correct historical flag is chosen based on this string, for countries that had different flags in the past.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

In addition to using historical flags when appropriate, the specific name of the games will be selected when appropriate.

flagIOC2team[sửa mã nguồn]

 • {{flagIOC2team|CHN|Đại hội Thể thao châu Á}} Trung Quốc (CHN)
 • {{flagIOC2team|CHN|Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2008}} Trung Quốc (CHN)
 • {{flagIOC2team|HKG|Đại hội Thể thao châu Á 1954}} Hồng Kông (HKG) (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagIOC2team|JPN|Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009|100}} Nhật Bản (JPN)

flagIOCteam / flagIPCteam[sửa mã nguồn]

 • {{flagIOCteam|USA}} Hoa Kỳ (USA)
 • {{flagIOCteam|GER|Mùa đông}} Đức (GER)
 • {{flagIOCteam|ESP|Mùa hè 2004}} Tây Ban Nha (ESP)
 • {{flagIOCteam|CAN|Mùa đông 2006}} Canada (CAN)
 • {{flagIOCteam|CAN|Mùa đông 1924}} Canada (CAN) (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagIPCteam|GRE|Mùa hè 2004}} Hy Lạp (GRE)

flagCGFteam[sửa mã nguồn]

 • {{flagCGFteam|CAN}} Canada (CAN)
 • {{flagCGFteam|MAS|2006}} Malaysia (MAS)
 • {{flagCGFteam|AUS|1974}} Úc (AUS)
 • {{flagCGFteam|NZL|1962}} New Zealand (NZL)
 • {{flagCGFteam|IND|1934}} Ấn Độ (IND)

flagSEAGFteam[sửa mã nguồn]

 • {{flagSEAGFteam|VIE|1973}} Việt Nam (VIE) (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagSEAGFteam|MAS|1961}} Malaysia (MAS)
 • {{flagSEAGFteam|MYA|2013}} Myanmar (MYA)

Bản mẫu hỗ trợ[sửa mã nguồn]

 • Tên quốc gia được cung cấp bởi {{country alias|AAA}} nơi AAA là một mã quốc gia IOC.
 • Tên hình ảnh lá cờ cũng được cung cấp bởi {{country alias}}
  • Cho danh sách mã quốc gia đầy đủ có liên quan đến các tên và các lá cờ, xem Mô đun:Country alias

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Kiểu đầu ra → Tên quốc gia Quốc gia (mã) Vận động viên (quốc gia) Quốc gia
Vận động viên
Mã quốc gia
Thế vận hội {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Đại hội Thể thao khác {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Thế vận hội Người khuyết tật {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Liên châu Mỹ {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Người khuyết tật Liên châu Mỹ {{FlagPPASO}}
Khối Thịnh vượng chung {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Đông Nam Á {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}} {{FlagSEAGFshort}}
Đại hội Thể thao thế giới {{FlagIWGA}}
Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe {{FlagCAC}}
Đại hội Thể thao châu Á {{FlagOCA}}
Kiểu "Quốc gia tại giải vô địch" {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}}
Chung {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Chung (biến thể) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}