Bước tới nội dung

Bản mẫu:FlagIOC

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Họ bản mẫu này được sử dụng để hiển thị một lá cờ nhỏ và tên của một quốc gia, có một liên kết wiki đến trang của quốc gia cho sự kiện thể thao đa môn được chỉ định.

Sử dụng {{FlagIOC}} dành cho Thế vận hội.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

{{flagXXX|mã|đại hội|vận động viên}}

 • là mã quốc gia gồm ba ký tự được sử dụng theo IOC, CGF, hoặc FINA.
 • đại hội là một chuỗi có các dạng hơi khác nhau tùy thuộc vào bản mẫu được sử dụng:
  • {{flagIOC2}} nhận các giá trị dưới dạng <games> <year>, hoặc chỉ <games>
  • {{flagIOC}} và {{flagIPC}} sử dụng Mùa hè <year>, Mùa đông <year>, hoặc chỉ Mùa hè hoặc Mùa đông
  • Bản mẫu đại hội cụ thể như {{flagCGF}}, {{flagPASO}}, v.v., chỉ cần thực hiện <year>. Xem bên dưới để có danh sách đầy đủ của các bản mẫu "viết tắt" được hỗ trợ.
Mục đích là bản mẫu này có thể được sử dụng từ bảng huy chương và bảng kết quả nội dung thi đấu để trỏ đến trang quốc gia ở bên phải. Ngoài ra, lá cờ lịch sử chính xác đã được chọn dựa trên chuỗi này, cho các quốc gia có các lá cờ khác nhau trong quá khứ.
 • vận động viên là số lượng vận động viên mà quốc gia đóng góp cho Thế vận hội cụ thể. Đây là một đối số tùy chọn, và sẽ hiển thị một (#) nhỏ sau tên quốc gia.

Các ví dụ

[sửa mã nguồn]

Ngoài việc sử dụng lá cờ lịch sử khi thích hợp, tên cụ thể của đại hội sẽ được chọn khi thích hợp.

 • {{flagIOC2|CHN|Đại hội Thể thao châu Á}} Trung Quốc
 • {{flagIOC2|CHN|Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2008}} Trung Quốc
 • {{flagIOC2|HKG|Đại hội Thể thao châu Á 1954}} Hồng Kông (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagIOC2|JPN|Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009|100}} Nhật Bản (100)

flagIOC / flagIPC

[sửa mã nguồn]
 • {{flagIOC|USA}} Hoa Kỳ
 • {{flagIOC|GER|Mùa đông}} Đức
 • {{flagIOC|ESP|Mùa hè 2004}} Tây Ban Nha
 • {{flagIOC|CAN|Mùa đông 2006}} Canada
 • {{flagIOC|CAN|Mùa đông 1924}} Canada (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagIOC|GRE|Mùa hè 2004|441}} Hy Lạp (441)
 • {{flagIPC|GRE|Mùa hè 2004|441}} Hy Lạp (441)
 • {{flagSEAGF|VIE|1973}} Việt Nam (Sử dụng cờ lịch sử)
 • {{flagSEAGF|MAS|1961}} Mã Lai
 • {{flagSEAGF|MYA|2013}} Myanmar
 • {{flagSEAGF|VIE|2015|400}} Việt Nam (400)

Các loại khác

[sửa mã nguồn]

Bản mẫu hỗ trợ

[sửa mã nguồn]
 • Tên quốc gia được cung cấp bởi {{country alias|AAA}} nơi AAA là một mã quốc gia IOC.
 • Tên hình ảnh lá cờ cũng được cung cấp bởi {{country alias}}
  • Cho danh sách mã quốc gia đầy đủ có liên quan đến các tên và các lá cờ, xem Mô đun:Country alias
Kiểu đầu ra → Tên quốc gia Quốc gia (mã) Vận động viên (quốc gia) Quốc gia
Vận động viên
Mã quốc gia
Thế vận hội {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Đại hội Thể thao khác {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Thế vận hội Người khuyết tật {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Liên châu Mỹ {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Người khuyết tật Liên châu Mỹ {{FlagPPASO}}
Khối Thịnh vượng chung {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Đông Nam Á {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}} {{FlagSEAGFshort}}
Đại hội Thể thao thế giới {{FlagIWGA}}
Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe {{FlagCAC}}
Đại hội Thể thao châu Á {{FlagOCA}}
Kiểu "Quốc gia tại giải vô địch" {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}}
Chung {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Chung (biến thể) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}