Bản mẫu:FlagIOC

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{flagIOC|mã|đại hội|vận động viên}}

Bản mẫu này được sử dụng để hiển thị một lá cờ nhỏ và tên của một quốc gia, có một liên kết wiki đến trang của quốc gia cho các môn thể thao Thế vận hội được chỉ định.

 • là mã quốc gia của Ủy ban Olympic Quốc tế (xem Danh sách mã quốc gia IOC).
 • đại hội là một chuỗi dạng Mùa hè <year>, Mùa đông <year>, hoặc chỉ có Mùa hè hoặc Mùa đông. Wikipedia:Dự án Wiki Thế vận hội đã tạo ra một thiết lập đầy đủ của các trang dạng "<country> tại Thế vận hội <Mùa hè/Mùa đông> <year>" và mục đích là bản mẫu này có thể được sử dụng từ các bảng huy chương và các bảng kết quả sự kiện để trỏ đến trang quyền quốc gia. Ngoài ra, lá cờ lịch sử đúng được chọn dựa trên chuỗi này, cho các nước đã có lá cờ khác nhau trong quá khứ.
 • vận động viên là số vận động viên quốc gia đó được đóng góp cho Thế vận hội cụ thể. Đây là một đối số tùy chọn, và sẽ hiển thị nhỏ (#) sau tên của quốc gia.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

 • {{flagIOC|USA}} Hoa Kỳ
 • {{flagIOC|VIE}} Việt Nam
 • {{flagIOC|GER|Mùa đông}} Đức
 • {{flagIOC|ESP|Mùa hè 2004}} Tây Ban Nha
 • {{flagIOC|CHN|Mùa đông 2006}} Trung Quốc
 • {{flagIOC|CAN|Mùa đông 1924}} Canada
 • {{flagIOC|GRE|Mùa hè 2004|441}} Hy Lạp (441)
 • {{flagIOC|VIE|Mùa hè 2016|23}} Việt Nam (23)

Bản mẫu hỗ trợ[sửa mã nguồn]

 • Tên quốc gia được cung cấp bởi {{country alias|AAA}} nơi AAA là một mã quốc gia IOC.
 • Tên hình ảnh lá cờ cũng được cung cấp bởi {{country alias}}
  • Cho danh sách mã quốc gia đầy đủ có liên quan đến các tên và các lá cờ, xem Mô đun:Country alias

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Thế vận hội {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}}
Đại hội Thể thao khác {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}}
Thế vận hội Paralympic {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}}
Liên châu Mỹ {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe {{FlagCAC}}
Khối Thịnh vượng chung {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Đông Nam Á {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}}
"Quốc gia tại giải vô địch"-style {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}} {{FlagATHCHmedalist}}
Chung {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Chung (biến thể) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}