Bản mẫu:GFDL-self

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào.
Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.


Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THÊM "Lệ thuộc vào lời phủ nhận" VÀO TIÊU BẢN NÀY. XEM tiêu chuẩn GFDL ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN.

Tiêu bản này sẽ đặt trang vào Thể loại:Hình dưới GFDLThể loại:Tác phẩm tự phát hành.

Xin hãy nghĩ đến việc tải tập tin dưới giấy phép này lên Wikimedia Commons, nơi chúng có thể được mọi dự án Wikimedia sử dụng, chứ không chỉ Wikipedia tiếng Việt.

Xem thêm