Bản mẫu:Khóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This is a general template for producing protection banners and padlock icons. It can be used with any protection reason, any protection action, and any protection level.

Sử dụng

{{pp
| 1    = reason
| small  = yes/no
| action  = action
| expiry  = expiry
| date   = protection date
| user   = username
| section = talk page section name
| category = no
}}

Tham số

All parameters are optional:

 • 1 – The reason that the page was protected. If set, this must be one of the values listed in the reasons table.
 • small – If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.
 • action – The protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".
 • expiry – The expiry date of the protection. This can be a date (for temporary protection), or one of the strings "indef", "indefinite", "indefinitely", or "infinite" (for indefinite protection). If this is a date, it must be valid input to the second parameter of the #time parser function.
 • date – The protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.
 • user – The username of the user to generate links for. As of July 2014, this only has an effect when the "usertalk" reason is specified.
 • section – The section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.
 • category – Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

Lý do

The following table contains the available reasons, plus the actions for which they are available.

Reason Action Description
blp edit Đối với các trang được bảo vệ để tuân thủ chính sách Tiểu sử người đang sống
dispute edit Đối với các trang được khóa do tranh chấp sửa đổi
dmca edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation do yêu cầu gỡ xuống từ en:Digital Millennium Copyright Act
ecp edit Đối với các bài viết trong lĩnh vực chủ đề được ủy quyền bởi ArbCom hoặc đáp ứng tiêu chí sử dụng của cộng đồng
mainpage edit Đối với các trang được khóa để được hiển thị trên Trang chính
office edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation
reset edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation và "đặt lại" đến phiên bản thường
sock edit Đối với các trang được khóa do rối phá hoại
template edit Về các bản mẫu và mô-đun Luanguy hiểm cao
usertalk edit For pages protected against disruptive edits by a particular user
vandalism edit Đối với các trang được khóa để ngăn chặn phá hoại
dispute move Đối với các trang được khóa chống lại việc di chuyển trang do tranh chấp về tiêu đề trang
vandalism move Đối với các trang được khóa chống lại phá hoại trang di chuyển

Syntax examples

Padlock icons

Padlock icon for a page protected due to vandalism:

{{pp|vandalism|small=yes}}

Padlock icon for a page temporarily protected due to editing disputes:

{{pp|dispute|small=yes|expiry=8 tháng 9 2019}}

Banners

Banner for a page protected due to sockpuppetry, with a link to a talk page discussion:

{{pp|sock|section=Sockpuppetry concerns}}

Banner for a page temporarily move-protected due to page-move vandalism:

{{pp|vandalism|action=move|expiry=1 tháng 10 2019}}

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Khóa

Produces banners to describe why a page is protected and padlock icons

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Reason1

Reason for protection, may be one of: blp, dispute, dmca, mainpage, office, reset, sock, template, usertalk, vandalism

Ví dụ
blp
Chuỗikhuyến khích
Smallsmall

Specifies whether the small format is used. If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.

Mặc định
no
Ví dụ
yes
Luận lýkhuyến khích
Actionaction

Protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".

Mặc định
edit
Ví dụ
edit
Chuỗitùy chọn
Expiryexpiry

Expiry date of the protection. This can be a date (for temporary protection), or one of the strings "indef", "indefinite", "indefinitely", or "infinite" (for indefinite protection). If this is a date, it must be valid input to the second parameter of the #time parser function.

Ví dụ
20 December 2027
Ngày thángkhuyến khích
Datedate

Protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.

Ngày thángtùy chọn
Useruser

Username of the user to generate links for. This only has an effect when the "usertalk" reason is specified.

Người dùngtùy chọn
Sectionsection

Section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.

Chuỗitùy chọn
Categorycategory

Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

Luận lýtùy chọn

Xem thêm

{{pp-meta}} Hoàn toàn Nửa Di chuyển
Tranh chấp {{Khóa-tranh chấp}} Không có {{Khóa-di chuyển}}
Phá hoại {{Khóa-phá hoại}} {{Khóa-di chuyển-phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh có nguy cơ cao {{Khóa-bản mẫu}} Không có
Trang thảo luận của thành viên bị cấm {{Khóa-thảo luận thành viên}} {{Khóa-nửa-thảo luận thành viên}} Không có
Mục tiêu của spambot Không có {{Khóa-nửa-spambot}} Không có
Tài khoản rối {{Khóa-rối}}
WP:TSNDS Không có {{Khóa-nửa-tsnds}} Không có
Vô hạn Không có {{Khóa-nửa-vô hạn}} Không có
Chung chung (mục đích khác) {{Khóa}} Không có
Văn phòng đang xem xét {{Khóa-văn phòng}} Không có Không có
Thông tin trang thảo luận {{Thảo luận trang khóa}} {{Thảo luận trang khóa nửa}} Không có
Tạo trang {{Khóa-khởi tạo}} Không có
Hình từ Commons trong Trang Chính {{Khóa-Commons}} Không có