Bước tới nội dung

Bản mẫu:Liên kết thể loại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[[:Thể loại:{{{1}}}|Thể loại:{{{1}}}]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Cl|tên thể loại}}
{{Cl|tên thể loại|liên kết chữ}}
{{Cl|tên thể loại|liên kết chữ|count=yes}}
{{Cl|tên thể loại|liên kết chữ|count=yes|count_type=type}}
{{Cl|tên thể loại|liên kết chữ|count=yes|count_type=type|backlog=backlog threshold}}

{{Cl}} ("[C]ategory [l]ink") produces a link to a category in a similar fashion to {{Tl}} for a template. For example:

{{Cl|Châu Phi}} kết quả: Thể loại:Châu Phi

To specify the text used for the link, add it as a second parameter:

{{Cl|Châu Phi|this category}} kết quả: this category

To add a count of everything in the category, add the |count=yes parameter:

{{Cl|Châu Phi|count=yes}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 30 )

If you just want to get a count of pages, files, or subcats, use the |count_type= parameter:

{{Cl|Châu Phi|count=yes|count_type=all}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 30 ) (mặc định)
{{Cl|Châu Phi|count=yes|count_type=pages}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 10 )
{{Cl|Châu Phi|count=yes|count_type=subcats}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 20 )
{{Cl|Châu Phi|count=yes|count_type=files}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 0 )

If you want to make counts standout for categories that have a backlog, use |backlog=:

{{Cl|Châu Phi|count=yes|backlog=20}} kết quả: Thể loại:Châu Phi ( 30 )

Xem thêm[sửa mã nguồn]