Bản mẫu:Lua

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để hiển thị rằng các bản mẫu đã được chuyển đổi sử dụng Lua. Nó được đặt ở đầu trang con /doc của bản mẫu. Nó tự động thêm bản mẫu vào Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua hoặc vào một trong các danh mục con của nó.

Sử dụng

Cơ bản
{{Lua|Tên Mô đun}}
Tất cả tham số
{{Lua|Mô đun 1|Mô đun 2|Mô đun 3|...|category=Thể loại tùy chỉnh|nocat=true}}

Tên mô-đun đầu tiên là bắt buộc phải có.

Ví dụ

  • {{Lua|Mô đun:Bananas}}
  • {{Lua|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs}}
  • {{Lua|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs|Mô đun:HelloWorld}}

Phân loại

Thể loại bản mẫu

Bản mẫu này thêm các trang vào Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua nếu trang nằm trong không gian tên mẫu và nó không nằm trong bất kỳ trang con /doc, /sandbox, /sandbox2 hoặc /testcase nào. Bạn có thể chỉ định một danh mục khác với tham số |category=, e.g. |category=Lua String-based templates.

Một số mô-đun có danh mục mặc định khác với Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua:

Thể loại Lỗi

Nếu không có mô-đun nào được chỉ định, trang được nhúng sẽ được thêm vào Thể loại:Bản mẫu ngôn ngữ Lua có vấn đề.

Loại bỏ thể loại

Để loại bỏ tất cả các thể loại, sử dụng |nocat=true. (Cũng như "true", các giá trị "yes", "y" và "1" cũng sẽ hoạt động.)

Xem thêm