Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sách Cựu Ước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

This template is transcluded as part of {{Tanakh OT}}, so please check that any amendements made here also work there.

Collapsible lists option

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Sách Cựu Ước |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Sách Cựu Ước |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Sách Cựu Ước |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Sách Cựu Ước |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • Pentateuch, historical, WP, prophetic, deutero