Bản mẫu:Thông báo thảo luận

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thêm một dòng thông báo ở đầu trang thảo luận. Nó bao gồm các hướng dẫn cơ bản hướng đến các thành viên mới (như ký tên, viết thảo luận mới ở bên dưới thảo luận cũ,…); và nhắc nhở đến mọi người về các quy định cơ bản trên Wikipedia (quy tắc ứng xử với thành viên khác, quy tắc viết bài…).

Chỉ thêm bản mẫu này vào những nơi cần thiết, chẳng hạn những chủ đề với số lượng thảo luận sôi nổi, những nơi thường xảy ra bút chiến khi viết bài hoặc bất đồng trong thảo luận. Bản mẫu này không phải được dùng để thêm vào mọi trang thảo luận.

Cách sử dụng

Đặt {{Thông báo thảo luận}} vào đầu trang thảo luận cần đặt thông báo.

Các biến thể

Lưu ý, bản mẫu này được hiển thị khác nhau ở các không gian tên khác nhau. Mặc định tại trang thảo luận của bài viết, bản mẫu sẽ hiện khung "Chính sách về bài viết", trong khi tại các không gian tên khác (chẳng hạn: Thảo luận Bản mẫu, Thảo luận Thành viên), khung này sẽ bị ẩn đi. Có thể sử dụng |arpol=yes (viết tắt cho article policies) để bắt buộc cho khung này hiển thị.

{{Thông báo thảo luận |arpol=yes}}


Xem thêm