Bản mẫu:Thông tin hệ điều hành

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để cung cấp một bản tóm tắt các bài viết về hệ điều hành máy tính.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{{title}}}
Phiên bản của hệ điều hành {{{version_of}}}
[[Tập tin:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
Nhà phát triển {{{developer}}}
Được viết bằng {{{programmed_in}}}
Loại hệ điều hành {{{family}}}
Tình trạng hoạt động {{{working_state}}}
Kiểu mã nguồn {{{source_model}}}
Phát hành
cho nhà sản xuất
{{{RTM_date}}}[1]
Phát hành rộng rãi {{{GA_date}}}[2]
Phiên bản cuối cùng {{{latest release version}}} / {{{latest release date}}}[3]
Bản xem trước
cuối cùng
{{{latest preview version}}} / {{{latest preview date}}}[4]
Đối tượng quảng cáo {{{marketing_target}}}
Có hiệu lực trong {{{language}}}
Phương thức cập nhật {{{updatemodel}}}
Quản lý gói cài đặt {{{package_manager}}}
Nền tảng hỗ trợ {{{supported_platforms}}}
Kiểu nhân {{{kernel_type}}}
Userland {{{userland}}}
Chịu ảnh hưởng {{{influenced}}}
Chịu ảnh hưởng bởi {{{influenced_by}}}
Giao diện mặc định {{{ui}}}
Giấy phép {{{license}}}
Sản phẩm trước {{{preceded_by}}}
Sản phẩm sau {{{succeeded_by}}}
Trang mạng {{{website}}}
Trạng thái hỗ trợ
{{{support_status}}}
Các bài viết trong loạt
{{{other_articles}}}
{{Infobox OS
| name          = <!-- Name of program or distribution -->
| logo          = <!-- Filename only (no wikilink, nor Image:/File:) -->
| logo caption      = 
| logo alt        = 
| screenshot       = <!-- Filename only (no wikilink, nor Image:/File:) -->
| caption        = 
| screenshot_alt     = 
| collapsible      = 
| version of       = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| developer       = <!-- Name of main developer or sponsor-->
| family         = <!-- "Unix-like" or "Microsoft Windows" -->
| working state     = <!-- "Current", "Discontinued" (operating systems), or "No longer supported" (releases) -->
| source model      = <!-- "Open source", "Closed source", or "Shared source" -->
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued      = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems. -->
| RTM date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| GA date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| latest release version = 
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| marketing target    = 
| programmed in     = 
| language        = <!-- Supported human languages (English, French, Italian, Arabic, ...) -->
| language count     = 
| language footnote   = 
| update model      = <!-- APT, Windows Update, etc. -->
| package manager    = <!-- dpkg, rpm, Windows installer, etc. -->
| supported platforms  = <!-- [[IA-32]], [[x86-64]], [[Itanium]], [[ARM architecture|ARM]], etc. -->
| kernel type      = <!-- Hybrid, Monolithic, Microkernel, Exokernel, Nanokernel, etc. -->
| userland        = 
| ui           = 
| license        = 
| preceded by      = 
| succeeded by      = 
| website        = <!-- {{URL|www.example.org}} -->
| support status     = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| other articles     = 
}}

Các thông số[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Thông tin hệ điều hành

This template can be used to provide a summary for articles on computer operating systems and their particular releases.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Name name

Name of the infobox. This is used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name' and is also displayed at the top of the infobox if the Title parameter is absent. It must be pure text. Do not include any wikimarkup in this parameter.

Mặc định
PAGENAME
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi bắt buộc
Title title

Name of the operating system. Displayed at the top of the infobox. If not specified the 'Name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text. Do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo logo

An image path for the logo associated with this operating system. Logos used must comply with [[Wikipedia:Logos]] guidelines. For example: 'File:Microsoft Windows XP Logo.svg'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Tập tin tùy chọn
Logo size logo sizelogo_size

A width for the image, including the 'px'; the default is '250px'. For example: '106px'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo caption logo captionlogo_caption

Icon to display in the title

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Logo's alternative text logo altlogo_alt

An alternative text for the logo. The alternative text is read by screen readers for the blind and must fill out the role of the logo.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot screenshot

A screenshot depicting the operating system in its default configuration. Screen shots should not include any non-standard themes, third-party applications, or personally identifiable information. For example: 'File:Windows 8 screenshot.png'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Tập tin tùy chọn
Screenshot size screenshot_size

A width for the screenshot, including the 'px'; the default is '290px'. For example: '200px'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot's alternative text screenshot_alt

An alternative text for the screenshot. The alternative text is read by screen readers for the blind and must fill out the role of the screenshot.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Caption caption

A caption describing the screenshot. Use of the word 'screenshot' in the description can be considered redundant, as the template places the image in a section titled 'Screenshot'. For example: 'Screenshot of the Windows 8 desktop'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Collapsible collapsible

If the screenshot is too big, this parameter set to 'yes' will collapse this

Mặc định
no
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Version of version ofversion_of

Name of operating system. (For articles about particular operating system releases.)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Developer developer

Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business. For example: 'Microsoft'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Programmed in programmed inprog languageprog_languageprogrammed_in

Programming languages this operating system is written in. For example: '[[C (programming language)|]]'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Family family

The name of the family of operating systems that this version is a part of. Examples include '[[Microsoft Windows]]', '[[Unix-like]]' and '[[Mac OS]]'; 'Linux' and 'Mac OS X' are not OS families

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Working state working stateworking_state

Working state of the operating system. Can be 'Current', 'Discontinued', or 'No longer supported'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Source model source modelsource_model

Source model of the operating system. Can be '[[Open-source]]', '[[Closed-source]]', '[[Shared-source]]' or '[[source-available]]'. Do not use 'free software', 'free and open source software' or 'FOSS' as they are mainly licensing models and may or may not use the 'open source' development methodology

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Initial release released

The date of first public release of operating system. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. The value of this field is not shown if 'RTM date' or 'GA date' parameters are set

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Discontinued discontinued

Set to 'yes' if operating system is discontinued. Note: operating-system versions cannot be discontinued; do not use this parameter in articles about operating-system versions

Mặc định
no
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Released to manufacturing RTM dateRTM_datefirst release datefirst_release_date

The date when operating system version was released to manufacturing. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Citation for release to manufacturing info RTM urlRTM_url

DEPRECATED. Do not use.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng bị phản đối
General availability GA dateGA_date

The date when operating system version became generally available. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Citation for general availability info GA urlGA_url

DEPRECATED. Do not use.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng bị phản đối
Latest release version latest release versionlatest_release_versionrelease versionrelease_version

For operating systems, the version number of latest stable release (for example 'Windows 8.1'). For operating system versions, the version of latest stable build (for example '6.3.9600')

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Latest release date latest release datelatest_release_daterelease daterelease_date

The date of latest stable release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Citation for release info release urlrelease_url

DEPRECATED. Do not use.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng bị phản đối
Latest preview version latest preview versionlatest_preview_versionpreview versionpreview_version

For operating systems, the version number of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for example 'Windows 8 Consumer Preview'). For operating system versions, the version of latestpreview ('beta', 'unstable', 'development') build (for example '8250')

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Dòng tùy chọn
Latest preview date latest preview datelatest_preview_datepreview datepreview_date

The date of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Citation for preview info preview urlpreview_url

DEPRECATED. Do not use.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng bị phản đối
Marketing target marketing targetmarketing_target

Target audience of operating system or its version

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Language count language count

Number of languages supported. Causes the list of languages to become collapsed.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Số tùy chọn
Language footnote language footnote

A citation for the number of languages supported. (The list of languages can have an independent citation.) Include <ref>tags if you use the footnote system.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng tùy chọn
Language languagehuman languagehuman_language

Human languages this operating system is available in. Avoid stating just number of translations or wikilinking languages

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Update model update modelupdatemodelupdate_model

Tools or methods of updating operating system

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Package manager package managerpackage_manager

Wikilinked name of package management software supplied with operating system

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Supported platforms supported platformssupported_platforms

Hardware platforms supported by operating system

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Kernel type kernel typekernel_type

Type of kernel of operating system. Possible values include '[[Monolithic kernel|Monolithic]]' or '[[Microkernel]]''. Note: for Linux distributions, this should be '[[Monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]])'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Userland userland

(For Unix-like operating systems) type of userland of operating system. Examples include 'BSD', '[[GNU Core Utilities|GNU]]', etc

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Influenced influenced

Name of technologies, software, devices or methodologies that this operating system influenced.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Influenced by influenced byinfluenced_by

Name of other technology, software, devices or methodology that influenced the creation of this operating system.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Default user interface ui

User interface the default installation of operating system boots into

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
License license

License or licensing model used for this operating system. May be set either to well-known license or licenses with wikilink (for example: '[[GPLv2]]'), or to licensing model ('[[Proprietary software|Proprietary]]' or '[[Freeware]]')

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Preceded by preceded bypreceded_by

For operating system: OS or list of OSs that were officially superseded by this operating system. For operating system versions: previous version of the operating system intended for the same target audience

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Succeeded by succeeded bysucceeded_by

For operating system: OS that officially superseded this operating system. For operating system versions: next version of the operating system intended for the same target audience

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Official website website

The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Therefore, you should use '{{tl|URL}}' template like this: '{{URL|http://www.example.com}}'. Avoid using printer-hostile forms like '[http://www.example.com Example website]'. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link form Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value 'hide' suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. (It is useful for articles that have several infoboxes and do not want all of them show a Wikidata link ad nauseam.)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Support status support statussupport_status

Support status of operating system version. Not applicable to operating systems

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Other articles other articlesother_articles

List of very closely related articles. For loosely related articles, consider using the 'See also' section instead.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Nội dung tùy chọn
Body style bodystyle

CSS style rules to be applied to the entire infobox. Use only when absolutely necessary. Do not use for evil. ;)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn

Di chuyển dữ liệu phát hành bên ngoài các bài viết[sửa mã nguồn]

The subject's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date can be moved outside the article. Users visiting the article may click the version number or "[±]" link in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).

Note, however, that if |latest release version = or |latest preview version = parameters are explicitly specified, the infobox does not look for external sources. (This can be useful if, for example, the preview version is frequently updated, but the release version is not.)

To make the infobox retrieve release data from outside the article:

 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in |name = parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in |name = parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, delete |latest release version = , |latest release date = , |latest preview version = or |latest preview date = parameters.
 4. Save the article.
 5. Refresh the article.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Debian
Debian-OpenLogo.svg
Debian Etch-ja.png
Debian v4.0 ("Etch")
Nhà phát triển Debian Project
Loại hệ điều hành Unix-like
Tình trạng hoạt động Current
Kiểu mã nguồn Open source
Phát hành lần đầu 16 tháng 8, 1993 (1993-08-16)
Phiên bản mới nhất 4.0r2 Etch / 27 tháng 12, 2007; 10 năm trước
Phương thức cập nhật APT (several front-ends available)
Quản lý gói cài đặt dpkg
Nền tảng hỗ trợ i386 (x86), amd64 (x86-64), PowerPC, SPARC, DEC Alpha, ARM, MIPS, HPPA, S390, IA-64
Kiểu nhân Monolithic (Linux, FreeBSD), Micro (Hurd)
Userland GNU
Giao diện mặc định GNOME, KDE, Xfce, and LXDE
Giấy phép Free software, mainly the GNU GPL, and other licenses[5]
Trang mạng www.debian.org
{{Thông tin hệ điều hành
| name = Debian
| logo = Debian-OpenLogo.svg
| logo_size = x64px
| screenshot = Debian Etch-ja.png
| developer = Debian Project
| family = [[Unix-like]]
| working state = Current
| source model = [[Open source]]
| released = {{Start date|df=yes|1993|08|16}}
| latest release version = 4.0r2 Etch
| latest release date = {{start date and age|2007|12|27}}
| kernel type = [[monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]], [[FreeBSD]]), [[microkernel|Micro]] ([[GNU Hurd|Hurd]])
| userland = [[GNU Core Utilities|GNU]]
| ui = [[GNOME]], [[KDE]], [[Xfce]], and [[LXDE]]
| license = [[Free software]], mainly the [[GNU GPL]], and other licenses<ref>{{cite web|url=http://www.debian.org/legal/licenses/|title=License information|publisher=Debian|accessdate=2009-02-28}}</ref>
| supported platforms = [[IA-32|i386 (x86)]], [[x86-64|amd64 (x86-64)]], [[PowerPC]], [[SPARC]], [[DEC Alpha]], [[ARM architecture|ARM]], [[MIPS architecture|MIPS]], [[PA-RISC family|HPPA]], [[IBM eServer zSeries|S390]], [[IA-64]]
| update model = [[Advanced Packaging Tool|APT]] (several front-ends available)
| package manager = [[dpkg]]
| website = {{URL|www.debian.org}}
}}

Tham khảo

 1. ^ {{{RTM_url}}}
 2. ^ {{{GA_url}}}
 3. ^ {{{release_url}}}
 4. ^ {{{preview_url}}}
 5. ^ “License information”. Debian. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2009. 

Xem thêm[sửa mã nguồn]