Bản mẫu:Thông tin hệ điều hành

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để cung cấp một bản tóm tắt các bài viết về hệ điều hành máy tính.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{{title}}}
Một phiên bản của hệ điều hành {{{version_of}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
Ảnh chụp màn hình
[[File:{{{screenshot}}}|{{{screenshot_size}}}|alt={{{screenshot_alt}}}|{{{screenshot_alt}}}]]
{{{caption}}}
Nhà phát triển{{{developer}}}
Được viết bằng{{{programmed_in}}}
Họ hệ điều hành{{{family}}}
Tình trạng
hoạt động
{{{working_state}}}
Kiểu mã nguồn{{{source_model}}}
Phát hành
cho nhà sản xuất
{{{RTM_date}}}[1]
Phát hành
rộng rãi
{{{GA_date}}}[2]
Phiên bản
cuối cùng
{{{latest release version}}} / {{{latest release date}}}[3]
Bản xem trước
cuối cùng
{{{latest preview version}}} / {{{latest preview date}}}[4]
Đối tượng
tiếp thị
{{{marketing_target}}}
Có hiệu lực
trong
{{{language}}}
Phương thức
cập nhật
{{{updatemodel}}}
Hệ thống
quản lý gói
{{{package_manager}}}
Nền tảng{{{supported_platforms}}}
Loại nhân{{{kernel_type}}}
Không gian
người dùng
{{{userland}}}
Ảnh hưởng tới{{{influenced}}}
Chịu ảnh hưởng
bởi
{{{influenced_by}}}
Giao diện
mặc định
{{{ui}}}
Giấy phép{{{license}}}
Sản phẩm trước{{{preceded_by}}}
Sản phẩm sau{{{succeeded_by}}}
Website
chính thức
{{{website}}}
Khẩu hiệu{{{tagline}}}
Trạng thái hỗ trợ
{{{support_status}}}
Các bài viết liên quan
{{{other_articles}}}
{{Infobox OS
| name          = <!-- Name of program or distribution -->
| logo          = <!-- Filename only (no wikilink, nor Image:/File:) -->
| logo caption      = 
| logo alt        = 
| screenshot       = <!-- Filename only (no wikilink, nor Image:/File:) -->
| caption        = 
| screenshot_alt     = 
| collapsible      = 
| version of       = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| developer       = <!-- Name of main developer or sponsor-->
| family         = <!-- "Unix-like" or "Microsoft Windows" -->
| working state     = <!-- "Current", "Discontinued" (operating systems), or "No longer supported" (releases) -->
| source model      = <!-- "Open source", "Closed source", or "Shared source" -->
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued      = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems. -->
| RTM date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| GA date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| latest release version = 
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| marketing target    = 
| programmed in     = 
| language        = <!-- Supported human languages (English, French, Italian, Arabic, ...) -->
| language count     = 
| language footnote   = 
| update model      = <!-- APT, Windows Update, etc. -->
| package manager    = <!-- dpkg, rpm, Windows installer, etc. -->
| supported platforms  = <!-- [[IA-32]], [[x86-64]], [[Itanium]], [[ARM architecture|ARM]], etc. -->
| kernel type      = <!-- Hybrid, Monolithic, Microkernel, Exokernel, Nanokernel, etc. -->
| userland        = 
| ui           = 
| license        = 
| preceded by      = 
| succeeded by      = 
| website        = <!-- {{URL|www.example.org}} -->
| tagline        = 
| support status     = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| other articles     = 
}}

Các thông số[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin hệ điều hành

This template can be used to provide a summary for articles on computer operating systems and their particular releases.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Namename

Name of the infobox. This is used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name' and is also displayed at the top of the infobox if the Title parameter is absent. It must be pure text. Do not include any wikimarkup in this parameter.

Mặc định
PAGENAME
Chuỗi dàibắt buộc
Titletitle

Name of the operating system. Displayed at the top of the infobox. If not specified the 'Name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text. Do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Chuỗi dàitùy chọn
Logologo

An image path for the logo associated with this operating system. Logos used must comply with [[Wikipedia:Logos]] guidelines. For example: 'File:Microsoft Windows XP Logo.svg'

Tập tintùy chọn
Logo sizelogo size logo_size

A width for the image, including the 'px'; the default is '250px'. For example: '106px'

Chuỗi dàitùy chọn
Logo captionlogo caption logo_caption

Icon to display in the title

Nội dungtùy chọn
Logo's alternative textlogo alt logo_alt

An alternative text for the logo. The alternative text is read by screen readers for the blind and must fill out the role of the logo.

Chuỗi dàitùy chọn
Screenshotscreenshot

A screenshot depicting the operating system in its default configuration. Screen shots should not include any non-standard themes, third-party applications, or personally identifiable information. For example: 'File:Windows 8 screenshot.png'

Tập tintùy chọn
Screenshot sizescreenshot_size

A width for the screenshot, including the 'px'; the default is '290px'. For example: '200px'

Chuỗi dàitùy chọn
Screenshot's alternative textscreenshot_alt

An alternative text for the screenshot. The alternative text is read by screen readers for the blind and must fill out the role of the screenshot.

Chuỗi dàitùy chọn
Captioncaption

A caption describing the screenshot. Use of the word 'screenshot' in the description can be considered redundant, as the template places the image in a section titled 'Screenshot'. For example: 'Screenshot of the Windows 8 desktop'

Nội dungtùy chọn
Collapsiblecollapsible

If the screenshot is too big, this parameter set to 'yes' will collapse this

Mặc định
no
Chuỗi ngắntùy chọn
Version ofversion of version_of

Name of operating system. (For articles about particular operating system releases.)

Nội dungtùy chọn
Developerdeveloper

Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business. For example: 'Microsoft'

Nội dungtùy chọn
Programmed inprogrammed in prog language prog_language programmed_in

Programming languages this operating system is written in. For example: '[[C (programming language)|]]'

Nội dungtùy chọn
Familyfamily

The name of the family of operating systems that this version is a part of. Examples include '[[Microsoft Windows]]', '[[Unix-like]]' and '[[Mac OS]]'; 'Linux' and 'Mac OS X' are not OS families

Chuỗi dàitùy chọn
Working stateworking state working_state

Working state of the operating system. Can be 'Current', 'Discontinued', or 'No longer supported'

Chuỗi ngắntùy chọn
Source modelsource model source_model

Source model of the operating system. Can be '[[Open-source]]', '[[Closed-source]]', '[[Shared-source]]' or '[[source-available]]'. Do not use 'free software', 'free and open source software' or 'FOSS' as they are mainly licensing models and may or may not use the 'open source' development methodology

Chuỗi ngắntùy chọn
Initial releasereleased

The date of first public release of operating system. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. The value of this field is not shown if 'RTM date' or 'GA date' parameters are set

Nội dungtùy chọn
Discontinueddiscontinued

Set to 'yes' if operating system is discontinued. Note: operating-system versions cannot be discontinued; do not use this parameter in articles about operating-system versions

Mặc định
no
Chuỗi ngắntùy chọn
Released to manufacturingRTM date RTM_date first release date first_release_date

The date when operating system version was released to manufacturing. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Nội dungtùy chọn
Citation for release to manufacturing infoRTM url RTM_url

DEPRECATED. Do not use.

Văn bản wiki không cân xứnglỗi thời
General availabilityGA date GA_date

The date when operating system version became generally available. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems

Nội dungtùy chọn
Citation for general availability infoGA url GA_url

DEPRECATED. Do not use.

Văn bản wiki không cân xứnglỗi thời
Latest release versionlatest release version latest_release_version release version release_version

For operating systems, the version number of latest stable release (for example 'Windows 8.1'). For operating system versions, the version of latest stable build (for example '6.3.9600')

Chuỗi ngắntùy chọn
Latest release datelatest release date latest_release_date release date release_date

The date of latest stable release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Nội dungtùy chọn
Citation for release inforelease url release_url

DEPRECATED. Do not use.

Văn bản wiki không cân xứnglỗi thời
Latest preview versionlatest preview version latest_preview_version preview version preview_version

For operating systems, the version number of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for example 'Windows 8 Consumer Preview'). For operating system versions, the version of latestpreview ('beta', 'unstable', 'development') build (for example '8250')

Chuỗi ngắntùy chọn
Latest preview datelatest preview date latest_preview_date preview date preview_date

The date of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}

Nội dungtùy chọn
Citation for preview infopreview url preview_url

DEPRECATED. Do not use.

Văn bản wiki không cân xứnglỗi thời
Marketing targetmarketing target marketing_target

Target audience of operating system or its version

Chuỗi dàitùy chọn
Language countlanguage count

Number of languages supported. Causes the list of languages to become collapsed.

Sốtùy chọn
Language footnotelanguage footnote

A citation for the number of languages supported. (The list of languages can have an independent citation.) Include <ref>tags if you use the footnote system.

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Languagelanguage human language human_language

Human languages this operating system is available in. Avoid stating just number of translations or wikilinking languages

Chuỗi dàitùy chọn
Update modelupdate model updatemodel update_model

Tools or methods of updating operating system

Chuỗi dàitùy chọn
Package managerpackage manager package_manager

Wikilinked name of package management software supplied with operating system

Nội dungtùy chọn
Supported platformssupported platforms supported_platforms

Hardware platforms supported by operating system

Chuỗi dàitùy chọn
Kernel typekernel type kernel_type

Type of kernel of operating system. Possible values include '[[Monolithic kernel|Monolithic]]' or '[[Microkernel]]''. Note: for Linux distributions, this should be '[[Monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]])'

Nội dungtùy chọn
Userlanduserland

(For Unix-like operating systems) type of userland of operating system. Examples include 'BSD', '[[GNU Core Utilities|GNU]]', etc

Nội dungtùy chọn
Influencedinfluenced

Name of technologies, software, devices or methodologies that this operating system influenced.

Chuỗi dàitùy chọn
Influenced byinfluenced by influenced_by

Name of other technology, software, devices or methodology that influenced the creation of this operating system.

Chuỗi dàitùy chọn
Default user interfaceui

User interface the default installation of operating system boots into

Nội dungtùy chọn
Licenselicense

License or licensing model used for this operating system. May be set either to well-known license or licenses with wikilink (for example: '[[GPLv2]]'), or to licensing model ('[[Proprietary software|Proprietary]]' or '[[Freeware]]')

Nội dungtùy chọn
Preceded bypreceded by preceded_by

For operating system: OS or list of OSs that were officially superseded by this operating system. For operating system versions: previous version of the operating system intended for the same target audience

Nội dungtùy chọn
Succeeded bysucceeded by succeeded_by

For operating system: OS that officially superseded this operating system. For operating system versions: next version of the operating system intended for the same target audience

Chuỗi dàitùy chọn
Official websitewebsite

The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Therefore, you should use '{{tl|URL}}' template like this: '{{URL|http://www.example.com}}'. Avoid using printer-hostile forms like '[http://www.example.com Example website]'. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link form Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value 'hide' suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. (It is useful for articles that have several infoboxes and do not want all of them show a Wikidata link ad nauseam.)

Nội dungtùy chọn
Taglinetagline khẩu hiệu

A marketing tagline fits perfectly here. Used on iOS and iPadOS version pages.

Chuỗi dàitùy chọn
Support statussupport status support_status

Support status of operating system version. Not applicable to operating systems

Chuỗi dàitùy chọn
Other articlesother articles other_articles

List of very closely related articles. For loosely related articles, consider using the 'See also' section instead.

Nội dungtùy chọn
Body stylebodystyle

CSS style rules to be applied to the entire infobox. Use only when absolutely necessary. Do not use for evil. ;)

Chuỗi dàitùy chọn

Di chuyển dữ liệu phát hành bên ngoài các bài viết[sửa mã nguồn]

The subject's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date can be moved outside the article. Users visiting the article may click the version number or "[±]" link in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).

Note, however, that if |latest release version= or |latest preview version= parameters are explicitly specified, the infobox does not look for external sources. (This can be useful if, for example, the preview version is frequently updated, but the release version is not.)

To make the infobox retrieve release data from outside the article:

 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in |name= parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in |name= parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, delete |latest release version=, |latest release date=, |latest preview version= or |latest preview date= parameters.
 4. Save the article.
 5. Refresh the article.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Debian
Debian v4.0 ("Etch")
Nhà phát triểnDebian Project
Họ hệ điều hànhUnix-like
Tình trạng
hoạt động
Current
Kiểu mã nguồnOpen source
Phát hành
lần đầu
16 tháng 8 năm 1993 (1993-08-16)
Phiên bản
mới nhất
4.0r2 Etch / 27 tháng 12 năm 2007; 15 năm trước (2007-12-27)
Phương thức
cập nhật
APT (several front-ends available)
Hệ thống
quản lý gói
dpkg
Nền tảngi386 (x86), amd64 (x86-64), PowerPC, SPARC, DEC Alpha, ARM, MIPS, HPPA, S390, IA-64
Loại nhânMonolithic (Linux, FreeBSD), Micro (Hurd)
Không gian
người dùng
GNU
Giao diện
mặc định
GNOME, KDE, Xfce, and LXDE
Giấy phépFree software, mainly the GNU GPL, and other licenses[5]
Website
chính thức
www.debian.org
{{Thông tin hệ điều hành
| name = Debian
| logo = Debian-OpenLogo.svg
| logo_size = x64px
| screenshot = Debian Etch-ja.png
| developer = Debian Project
| family = [[Unix-like]]
| working state = Current
| source model = [[Open source]]
| released = {{Start date|df=yes|1993|08|16}}
| latest release version = 4.0r2 Etch
| latest release date = {{start date and age|2007|12|27}}
| kernel type = [[monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]], [[FreeBSD]]), [[microkernel|Micro]] ([[GNU Hurd|Hurd]])
| userland = [[GNU Core Utilities|GNU]]
| ui = [[GNOME]], [[KDE]], [[Xfce]], and [[LXDE]]
| license = [[Free software]], mainly the [[GNU GPL]], and other licenses<ref>{{cite web|url=http://www.debian.org/legal/licenses/|title=License information|publisher=Debian|accessdate=2009-02-28}}</ref>
| supported platforms = [[IA-32|i386 (x86)]], [[x86-64|amd64 (x86-64)]], [[PowerPC]], [[SPARC]], [[DEC Alpha]], [[ARM architecture|ARM]], [[MIPS architecture|MIPS]], [[PA-RISC family|HPPA]], [[IBM eServer zSeries|S390]], [[IA-64]]
| update model = [[Advanced Packaging Tool|APT]] (several front-ends available)
| package manager = [[dpkg]]
| website = {{URL|www.debian.org}}
}}

Tham khảo

 1. ^ {{{RTM_url}}}
 2. ^ {{{GA_url}}}
 3. ^ {{{release_url}}}
 4. ^ {{{preview_url}}}
 5. ^ “License information”. Debian. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2009.

Xem thêm[sửa mã nguồn]