Bản mẫu:Thông tin thành phần Windows

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

{{Thông tin thành phần Windows}} dùng cho các bài viết bàn về thành phần của Microsoft Windows. Nói rộng hơn, nó bao gồm bất cứ khía cạnh chức năng đi kèm với một phiên bản Windows nào đó, kể cả các bản beta công cộng, nhưng không bao gồm "add-ins" hay các phần mềm phát hành riêng biệt với Windows. Ví dụ, Windows Messenger nên dùng tiêu bản này, vì nó đi kèm với Windows XP, nhưng Windows Live Messenger thì không.


Cách dùng[sửa mã nguồn]

Đối với các thành phần gốc không có giao diện người dùng:

{{Thông tin thành phần Windows
| tên        = 
| tên dịch vụ    = 
| mô tả dịch vụ   = 
| kèm với      = 
| thay cho      = 
| bị thay bởi    = 
| thành phần liên quan= 
}}

Đối với các thành phần có giao diện:

{{Thông tin thành phần Windows
| tên        = 
| logo        = 
| cỡ logo      = 
| hình chụp nàn hình = 
| cỡ hình chụp nàn hình= 
| chú thích     = 
| kèm với      = 
| thay cho      = 
| bị thay bởi    = 
| thành phần liên quan= 
}}

Các tham số[sửa mã nguồn]

Thông tin cơ bản[sửa mã nguồn]

tên 
Bắt buộc. Tên của thành phần. Nó nên trùng với tên bài viết.
ví dụ "Windows Update".
logo 
Tùy chọn. Đường dẫn đến hình logo gắn liền với thành phần này. Logo phải thỏa mãn hướng dẫn Wikipedia:Biểu trưng.
ví dụ "Tập tin:Microsoft Windows XP Logo.svg"
cỡ logo 
Tùy chọn. Chiều rộng hình, bao gồm "px"; mặc định là "250px".
ví dụ "106px"
hình chụp màn hình 
Tùy chọn. Hình chụp màn hình minh họa giao diện người dùng chính của thành phần. Hình chụp màn hình không nên có bất kỳ kiểu trình bày (theme) không chuẩn nào, ứng dụng của bên thứ ba, hay các thông tin có thể lộ danh tính người dùng. Ngoài ra, theo như Wikipedia:Tránh tự tham chiếu, không nên hiển thị những gì tham chiếu đến Wikipedia.
ví dụ "Tập tin:Windows Vista screenshot.png"
chú thích 
Tùy chọn. Chú thích mô tả hình chụp màn hình.
ví dụ "Windows Vista desktop"

Tùy chọn[sửa mã nguồn]

loại 
Đây là loại thành phần.
kèm với 
Danh sách các phiên bản hệ điều hành mà thành phần này đi kèm trong đó. Nếu thành phần này đi kèm trong tất cả các phiên bản của một dòng hệ điều hành cụ thể, hãy dùng họ của hệ điều hành thay vì mỗi hệ điều hành.
tên dịch vụ 
Nếu bài viết mô tả một dịch vụ Windows, nó nên là tên dịch vụ. Ví dụ, tên dịch vụ của Windows Security Center là "wscsvc".
thay cho 
Nếu thành phần này thay thế cho một thành phần khác, liệt kê nó ở đây.
bị thay bởi 
Nếu thành phần này bị thay thế bởi một thành phần khác, liệt kê nó ở đây.
thành phần liên quan 
Tùy chọn. Danh sách các bài viết Wikipedia khác mà chủ đề của nó liên hệ trực tiếp đến thành phần này.
ví dụ "<ul><li>[[Các tính năng mới của Windows Vista]]<li>[[Quá trình phát triển Windows Vista]]</ul>"