Bản mẫu:Thuyết tương đối rộng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Thuyết tương đối rộng |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối rộng |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Thuyết tương đối rộng |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối rộng |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • Các phương trình
  • Hiệu ứng và hệ quả
  • Các phương trình
  • Các lý thuyết phát triển
  • Các nghiệm
  • Không thời gian
  • Nhà vật lý