Bước tới nội dung

Bản mẫu:Uw-3o

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cảm ơn bạn đã liệt kê tranh chấp của mình tại Wikipedia:Ý kiến thứ ba. Yêu cầu của bạn không tuân theo hướng dẫn về liệt kê tranh chấp. Những hướng dẫn này được đưa ra để đảm bảo rằng biên tập viên viết Ý kiến thứ ba không thiên vị và họ có thể dễ dàng biết nội dung tranh chấp.

Mô tả tranh chấp phải ngắn gọntrung lập, và bạn nên chỉ ký tên có dấu thời gian. Mô tả ngắn gọn và trung lập có nghĩa là chỉ nên mô tả chủ đề của việc dẫn đến tranh chấp chứ không phải quan điểm của bạn (hoặc của bất kỳ ai khác) về vấn đề đó. Ví dụ, đang tranh cãi về vấn đề liên quan đến nguồn đáng tin cậy, đừng viết "Họ cho rằng nguồn này không đáng tin cậy" mà hãy viết "Không đồng ý về độ tin cậy của nguồn". Để chỉ bằng dấu thời gian mà không có tên người dùng của bạn, hãy sử dụng năm dấu ngã (~~~~~) thay vì bốn.

Yêu cầu Ý kiến thứ ba của bạn có thể đã được biên tập viên khác chỉnh sửa để tuân theo nguyên tắc - vui lòng chỉnh sửa lại nếu bạn cảm thấy cần thiết. Nếu tranh chấp đến mức không thể tuân theo các nguyên tắc thì một phần khác của quy trình giải quyết tranh chấp có thể giúp bạn.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Uw-3o}}
{{subst:Uw-3o|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Uw-3o|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Uw-3o||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Uw-3o|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi article
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Uw-3o}} thay vì {{Uw-3o}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).