Bước tới nội dung

Bản mẫu:Vũ trụ học vật lý

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Vũ trụ học vật lý |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Vũ trụ học vật lý |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Vũ trụ học vật lý |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Vũ trụ học vật lý |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • early
  • expansion
  • comp/struct
  • experiments
  • scientists
  • history