Các tôn giáo Ấn Độ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các tôn giáo Ấn Độ, đôi khi cũng được gọi là tôn giáo Dharma, là các tôn giáo có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ; cụ thể là Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáođạo Sikh.[web 1][note 1]. Những tôn giáo này cũng được phân loại là các tôn giáo phương Đông. Mặc dù các tôn giáo Ấn Độ được kết nối thông qua lịch sử của Ấn Độ, nhưng chúng tạo thành một loạt các cộng đồng tôn giáo, và không bị giới hạn ở tiểu lục địa Ấn Độ. [web 1]

Bằng chứng chứng thực tôn giáo tiền sử ở tiểu lục địa Ấn Độ bắt nguồn từ những bức tranh đá thời đại đồ đá giữa rải rác trên lục địa này. Người Harappan của nền văn minh lưu vực sông Ấn, tồn tại từ 3300 đến 1300 BCE (thời kỳ trưởng thành 2600-1900 BCE), có một nền văn hóa đô thị hóa sớm có từ trước tôn giáo Vệ đà.[1][cần nguồn tốt hơn]

Lịch sử được ghi lại của các tôn giáo Ấn Độ bắt đầu với tôn giáo Vệ đà lịch sử, các tập tục tôn giáo của người Ấn Độ-Iran đầu tiên, được thu thập và sau đó được tái định hình thành Veda . Thời kỳ sáng tác, chỉnh sửa và bình luận của các văn bản này được gọi là thời kỳ Vệ đà, kéo dài từ khoảng năm 1750 đến 500 TCN. [2] Các phần triết học của Veda đã được tóm tắt trong Upanishads, thường được gọi là Vedānta, được giải thích theo nhiều cách khác nhau có nghĩa là "các chương cuối, một phần của Veda " hoặc "đối tượng, mục đích cao nhất của Veda".[3] Các kinh Upanishads đầu tiên tất cả có trước Công nguyên, năm[note 2] trong số mười một Upanishads chính được sáng tác trong khoảng thời gian trước thế kỷ thứ 6 TCN,[4] [5] và chứa lần đề cập đến đầu tiên đến YogaMoksha . [6]

Thời kỳ Cải cách hoặc Shraman giữa năm 800 và 200 trước Công nguyên đánh dấu một "bước ngoặt giữa Ấn Độ giáo Vệ Đà và Ấn Độ giáo thuần túy". [2] Phong trào Shramana, một phong trào tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ song song nhưng tách biệt với truyền thống Vệ đà, thường thách thức nhiều khái niệm linh hồn của Vệ đà và Upanishadic (Atman) và hiện thực tối thượng (Brahman). Vào thế kỷ thứ 6 TCN, phong trào Shraman đã phát triển thành đạo Jaina [7]Phật giáo [8] và chịu trách nhiệm cho việc phân chia các tôn giáo Ấn Độ thành hai nhánh triết học chính của astika, mà tôn kính Veda (ví dụ, sáu trường phái chính thống của Ấn Độ giáo) và nastika (ví dụ: Phật giáo, đạo Jain, Charvaka, v.v.). Tuy nhiên, cả hai nhánh đều có chung các khái niệm liên quan đến Yoga, saṃsāra (vòng luân hồi sinh tử) và moksha (giải thoát khỏi vòng luân hồi đó). [note 3] [note 4] [11]

Thời kỳ Puranic (200TCN - 500 SCN) và thời Trung cổ sớm (500-1100) đã tạo ra các cấu hình mới của Ấn Độ giáo, đặc biệt là bhakti và Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, Smarta và các nhóm tôn giáo nhỏ hơn nhiều như là Shrauta bảo thủ.

Thời kỳ Hồi giáo đầu tiên (1100-1500) cũng đã tạo ra các phong trào mới. Đạo Sikh được thành lập vào thế kỷ 15 dựa trên giáo lý của Đạo sư Nanak và chín Đạo sư người Sikh liên tiếp nhau ở Bắc Ấn Độ . [web 2] Phần lớn các tín đồ của đạo này bắt nguồn từ khu vực Punjab .

Với sự thống trị thực dân của Anh, một sự diễn giải lại và tổng hợp của Ấn Độ giáo đã nảy sinh, hỗ trợ cho phong trào độc lập của Ấn Độ .

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Adams: "Indian religions, including early Buddhism, Hinduism, Jainism, and Sikhism, and sometimes also Theravāda Buddhism and the Hindu- and Buddhist-inspired religions of South and Southeast Asia".
 2. ^ The pre-Buddhist Upanishads are: Brihadaranyaka, Chandogya, Kaushitaki, Aitareya, and Taittiriya Upanishads.[4]
 3. ^ The shared concepts include rebirth, samsara, karma, meditation, renunciation and moksha.[9]
 4. ^ The Upanishadic, Buddhist and Jain renunciation traditions form parallel traditions, which share some common concepts and interests. While Kuru-Panchala, at the central Ganges Plain, formed the center of the early Upanishadic tradition, Kosala-Magadha at the central Ganges Plain formed the center of the other shramanic traditions.[10]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Vir Sanghvi. “Rude Travel: Down The Sages”. Hindustan Times. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2019.
 2. ^ a b Michaels 2004.
 3. ^ Max Muller, The Upanishads, Part 1, Oxford University Press, page LXXXVI footnote 1
 4. ^ a b Patrick Olivelle (2014), The Early Upanishads, Oxford University Press, ISBN 978-0195124354, pages 12–14
 5. ^ King 1995.
 6. ^ Olivelle 1998.
 7. ^ Jain 2008.
 8. ^ Svarghese 2008.
 9. ^ Olivelle 1998, tr. xx–xxiv.
 10. ^ Samuel 2010.
 11. ^ Buddhism and Hinduism#Similarities

Nguồn tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn sách in[sửa | sửa mã nguồn]

 • Burley, Mikel (2007), Classical Samkhya and Yoga: An Indian Metaphysics of Experience, Taylor & Francis
 • Cavanaugh, William T. (2009), The Myth of Religious Violence : Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford University Press
 • Chatterjee, S; Datta, D (1984), An Introduction to Indian Philosophy (ấn bản 8), University of Calcutta, ASIN: B0007BFXK4
 • Davidson, Ronald M. (2004), Indian Esoteric Buddhism: Social History of the Tantric Movement, Motilal Banarsidass Publ.
 • Duchesne-Guillemin, Jacques (1963), “Heraclitus and Iran”, History of Religions, 3 (1): 34–49, doi:10.1086/462470
 • Dundas, Paul (2002) [1992], The Jains , London and New York: Routledge, ISBN 0-415-26605-X
 • Flood, Gavin D. (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press
 • Flood, Gavin; Olivelle, Patrick (2003), The Blackwell Companion to Hinduism, Malden: Blackwell
 • Fowler, JD (1997), Hinduism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, ISBN 1-898723-60-5[liên kết hỏng]
 • Frawley, David (1990), From the River of Heaven: Hindu and Vedic Knowledge for the Modern Age, Berkeley, California: Book Passage Press, ISBN 1-878423-01-0
 • Halbfass, Wilhelm (1995), Philology and Confrontation: Paul Hacker on Traditional and Modern Vedānta, SUNY Press
 • Heehs, P (2002), Indian Religions: A Historical Reader of Spiritual Expression and Experience, New York: New York University Press, ISBN 0-8147-3650-5
 • Hiltebeitel, Alf (2002), Hinduism. In: Joseph Kitagawa, "The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture", Routledge, ISBN 9781136875977
 • Kalupahana, David J. (1994), A history of Buddhist philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
 • Khanna, Meenakshi (2007), Cultural History Of Medieval India, Berghahn Books
 • Krishnananda (1994), A Short History of Religious and Philosophic Thought in India (PDF), Divine Life Society
 • King, Richard (1999), Orientalism and Religion: Post-Colonial Theory, India and "The Mystic East", Routledge
 • Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (2004), A History of India, Routledge
 • Larson, Gerald James (tháng 12 năm 2012), “The Issue of Not Being Different Enough: Some Reflections on Rajiv Malhotra's Being Different”, International Journal of Hindu Studies, 16 (3): 311–322, doi:10.1007/s11407-012-9129-8
 • Lipner, Julis (1998), Hindus: their religious beliefs and practices, Routledge
 • Lorenzen, David N. (2006), Who Invented Hinduism: Essays on Religion in History, Yoda Press, ISBN 9788190227261
 • Malhotra, Rajiv (2011), Being Different: An Indian Challenge to Western Universalism, HarperCollins Publishers India
 • Mallinson, James (2007), The Khecarīvidyā of Ādinātha
 • Michaels, Axel (2004), Hinduism. Past and present, Princeton, New Jersey: Princeton University Press
 • Misra, Amalendu (2004), Identity and Religion: Foundations of Anti-Islamism in India, SAGE
 • Muesse, Mark William (2003), Great World Religions: Hinduism
 • Muesse, Mark W. (2011), The Hindu Traditions: A Concise Introduction, Fortress Press
 • Nakamura, Hajime (2004), A History of Early Vedanta Philosophy. Part Two, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
 • Nicholson, Andrew J. (2010), Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History, Columbia University Press
 • Nussbaum, Martha C. (2009), The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India's Future, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-03059-6
 • Oberlies, T (1998), Die Religion des Rgveda, Wien
 • Puligandla, Ramakrishna (1997), Fundamentals of Indian Philosophy, New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.
 • Radhakrishnan, S; Moore, CA (1967), A Sourcebook in Indian Philosophy, Princeton University Press, ISBN 0-691-01958-4
 • Raju, P.T. (1992), The Philosophical Traditions of India, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
 • Rinehart, R (2004), Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice, ABC-Clio, ISBN 1-57607-905-8
 • Rodriques, Hillary; Harding, John S. (2008), Introduction to the Study of Religion, Routledge
 • Sherma, Rita D.; Sarma, Aravinda (2008), Hermeneutics and Hindu Thought: Toward a Fusion of Horizons, Springer
 • Smart, Ninian (2003), Godsdiensten van de wereld (The World's religions), Kampen: Uitgeverij Kok
 • Svarghese, Alexander P. (2008), India : History, Religion, Vision And Contribution To The World
 • Sweetman, Will (2004), “The prehistory of Orientalism: Colonialism and the Textual Basis for Bartholomaus Ziegenbalg's Account of Hinduism”, New Zealand Journal of Asian Studies 6, 2 (December, 2004): 12–38
 • Thapar, Romila (1978), Ancient Indian Social History: Some Interpretations (PDF), Orient Blackswan
 • Tiwari, K.N., Comparative Religion, Motilal Banarsidass
 • White, David Gordon (ed.) (2000), Tantra in Practice, Princeton University Press, ISBN 0-691-05779-6Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách tác giả (liên kết)
 • Yelle, Robert A. (tháng 12 năm 2012), “Comparative Religion as Cultural Combat: Occidentalism and Relativism in Rajiv Malhotra's Being Different”, International Journal of Hindu Studies, 16 (3): 335–348, doi:10.1007/s11407-012-9133-z
 • Zimmer, Heinrich (1953) [April 1952], Campbell, Joseph (biên tập), Philosophies Of India, London, E.C. 4: Routledge & Kegan Paul Ltd, ISBN 978-81-208-0739-6Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)

Nguồn mạng toàn cầu[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Adams, C. J., Classification of religions: Geographical, Encyclopædia Britannica, 2007. Accessed: 15 July 2010
 2. ^ Adherents.com. “Religions by adherents”. Bản gốc (PHP) lưu trữ ngày 29 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2007.