Danh sách album quán quân năm 1987 (Mỹ)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là Danh sách album quán quân năm 1987 tại Mỹ.

Issue Date Album Artist Reference
3 tháng 1 Live/1975–85 Bruce Springsteen [1]
10 tháng 1 [2]
17 tháng 1 Slippery When Wet Bon Jovi [3]
24 tháng 1 [4]
31 tháng 1 [5]
7 tháng 2 [6]
14 tháng 2 [7]
21 tháng 2 [8]
28 tháng 2 [9]
7 tháng 3 Licensed to Ill Beastie Boys [10]
14 tháng 3 [11]
21 tháng 3 [12]
28 tháng 3 [13]
4 tháng 4 [14]
11 tháng 4 [15]
18 tháng 4 [16]
25 tháng 4 The Joshua Tree U2 [17]
2 tháng 5 [18]
9 tháng 5 [19]
15 tháng 5 [20]
23 tháng 5 [21]
30 tháng 5 [22]
6 tháng 6 [23]
13 tháng 6 [24]
20 tháng 6 [25]
27 tháng 6 Whitney Whitney Houston [26]
4 tháng 7 [27]
11 tháng 7 [28]
18 tháng 7 [29]
25 tháng 7 [30]
1 tháng 8 [31]
8 tháng 8 [32]
15 tháng 8 [33]
22 tháng 8 [34]
29 tháng 8 [35]
5 tháng 9 [36]
12 tháng 9 La Bamba Soundtrack [37]
19 tháng 9 [38]
26 tháng 9 Bad Michael Jackson [39]
October 3 [40]
10 tháng 10 [41]
17 tháng 10 [42]
24 tháng 10 [43]
31 tháng 10 [44]
7 tháng 11 Tunnel of Love Bruce Springsteen [45]
14 tháng 11 Dirty Dancing Soundtrack [46]
21 tháng 11 [47]
28 tháng 11 [48]
5 tháng 12 [49]
12 tháng 12 [50]
19 tháng 12 [51]
26 tháng 12 [52]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 3 tháng 1 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 2. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 10 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 3. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 7 tháng 1 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 4. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 24 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 5. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 31 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 6. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 7 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 7. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 14 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 8. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 21 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 9. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 28 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 10. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 7 tháng 3 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 11. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 14 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 12. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 21 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 13. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 28 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 14. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 4 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 15. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 11 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 16. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 18 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 17. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 25 tháng 4 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 18. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 2 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 19. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 2 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 20. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 16 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 21. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 23 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 22. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 3 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 23. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 6 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 24. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 13 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 25. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 20 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 26. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 27 tháng 6 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 27. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 4 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 28. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 11 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 29. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 18 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 30. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 25 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 31. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 1 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 32. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 8 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 33. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 15 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 34. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 22 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 35. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 29 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 36. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 5 tháng 9 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 37. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 12 tháng 9 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 38. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 19 tháng 9 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 39. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 26 tháng 9 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 40. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 3 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 41. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 10 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 42. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 17 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 43. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 24 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 44. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 31 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 45. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 7 tháng 11 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 46. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 7 tháng 11 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 47. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 21 tháng 11 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 48. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 28 tháng 11 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 49. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 5 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 50. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 12 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 51. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 19 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010. 
 52. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Ngày 26 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.