Bước tới nội dung

Hiện thực xã hội chủ nghĩa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hiện thực xã hội chủ nghĩa là trào lưu nghệ thuật nổi bật trong thế kỷ XX. Đây thực chất là một phần của chủ nghĩa hiện thực, nhưng lại mang tính chất của chủ nghĩa xã hội. Các tác phẩm thuộc chủ nghĩa này miêu tả cuộc sống trong qua trình phát triển cách mạng, đề cao vai trò lịch sử của nhân dân. Những đại diện tiêu biểu cho trào lưu này gồm có các nhà văn Maxim Gorky, Mikhail SholokhovLiên Xô hay Jorge AmadoBrazil.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bek, Mikuláš, Geoffrey Chew, and Petr Macek (eds.). Socialist Realism and Music. Musicological Colloquium at the Brno International Music Festival 36. Prague: KLP; Brno: Institute of Musicology, Masaryk University, 2004. ISBN 80-86791-18-1
  • Golomstock, Igor. Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and the People's Republic of China, Harper Collins, 1990.
  • James, C. Vaughan. Soviet Socialist Realism: Origins and Theory. New York: St. Martin's Press, 1973.
  • Ivanov, Sergei. "Unknown Socialist Realism. The Leningrad School". Saint Petersburg, NP-Print, 2007 ISBN 978-5-901724-21-7
  • Prokhorov, Gleb. Art under Socialist Realism: Soviet Painting, 1930–1950. East Roseville, NSW, Australia: Craftsman House; G + B Arts International, 1995. ISBN 976-8097-83-3
  • Rideout, Walter B. The Radical Novel in the United States: 1900–1954. Some Interrelations of Literature and Society. New York: Hill and Wang, 1966.
  • Christian Saehrendt, Kunst als Botschafter einer künstlichen Nation (Art from an artificial nation – about modern art as a tool of the GDRs propaganda), Stuttgart 2009
  • Sinyavsky, Andrei [writing as Abram Tertz]. "The Trial Begins", and "On Socialist Realism", translated by Max Hayward and George Dennis, with an introduction by Czesław Miłosz. Berkeley: University of California Press, 1960–1982. ISBN 0-520-04677-3
  • Lin Jung-hua. Post-Soviet Aestheticians Rethinking Russianization and Chinization of Marxizm//Russian Language and Literature Studies. Serial № 33. Beijing, Capital Normal University, 2011, №3. Р.46-53.